Области в България

Кандидатски листи

Кмет на община
Кандидат
2Красимир Благоев Костов
Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
3Николай Миланов Николов
Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
8Азиз Илияз Садула
Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
15Емил Милев Ангелов
Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ"
16Юрий Петров Проданов
Коалиция "Гергьовден-Новото време":
"ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "НОВОТО ВРЕМЕ"
21Веселин Здравков Златев
Политическа партия "ГЕРБ"
22Даниела Кирилова Русева
Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"
24Румен Стоянов Русев
Политическа партия "АТАКА"
33Галин Василев Терзийски
Коалиция "За Шумен":
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ"
35Манол Драганов Тодоров
Патриотичен блок "За благото на Шумен":
"БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
38Кирил Иванов Тошев
Инициативен комитет
46Деян Марчев Касабов
Инициативен комитет
Общински съветници
Политически партии и
коалиции на политически партии

1. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Емилия Славчова Кирева
 2. Огнян Русев Илиев
 3. Биляна Вескова Борисова-Стоянова
 4. Марин Дамянов Маринов
 5. Пламена Маринова Миланова
 6. Валентина Йорданова Десова
 7. Петър Иванов Петров
 8. Луиза Иванова Йорданова
 9. Бригита Стойнева Начева-Ангелова
 10. Веска Неделчева Гаджева
 11. Теодора Недкова Георгиева
 12. Елена Георгиева Станкова

2. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Митко Киров Савов
 2. Стойчо Сланев Стойчев
 3. Валентин Тодоров Семков
 4. Пламен Христов Петков
 5. Ивайло Добрев Йорданов
 6. Огнян Илиев Обретенов
 7. Иван Митев Йонков
 8. Любен Божинов Илиев
 9. Валентина Живкова Милчева
 10. Иван Валентинов Иванов
 11. Русанка Георгиева Петрова
 12. Цоньо Димитров Василев
 13. Невена Пенева Димитрова
 14. Орлин Валентинов Чакъров
 15. Стефан Стефанов Баев
 16. Бета Нисим Хараланова
 17. Деян Иванов Банков
 18. Тодор Иванов Тодоров
 19. Живка Тонева Иванова
 20. Иван Жечков Калоянов
 21. Бранимир Руменов Радев
 22. Николай Христов Николов
 23. Христо Недялков Николов
 24. Стоян Христов Попов
 25. Данаил Жулиянов Данчев
 26. Петър Цанев Големанов
 27. Александър Белчев Генчев
 28. Камелия Валериева Колева-Иванова
 29. Диян Русев Чолаков
 30. Симона Христова Паносиян
 31. Ивелина Петкова Андреева
 32. Светослав Стефанов Иванов
 33. Йордан Ангелов Йорданов
 34. Станимир Радев Стоянов
 35. Георги Александров Миланов

3. Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

 1. Николай Миланов Николов
 2. Димитър Минчев Рибаров
 3. Христомир Миланов Николов
 4. Валери Николов Стоянов
 5. Валентина Стоева Стоева
 6. Росица Андреева Русева
 7. Виолета Пеева Митева

4. Коалиция "Единен национален фронт":
"НОВА ЗОРА", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО (НДСО)"

 1. Стоян Колев Колев
 2. Румен Йорданов Йорданов
 3. Николай Петков Колев
 4. Румяна Лалева Димова
 5. Димитър Генчев Златев
 6. Патриция Борисова Маринова
 7. Христо Юриев Братоев
 8. Веселин Георгиев Арменчев

5. Коалиция "ГОРД":
"ХРИСТИЯН ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ", "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО -ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ"

 1. Аспарух Симеонов Арабов
 2. Веселин Костов Лазаров
 3. Николай Йорданов Янков
 4. Румен Маринов Мунков
 5. Красен Радков Бояджиев
 6. Ирина Иванова Илиева
 7. Росен Дамянов Маринов
 8. Зюбей Мехмед Алиш
 9. Байко Динков Димитров
 10. Милен Атанасов Ангелов
 11. Красен Милков Данев
 12. Кирчо Митков Кирчев
 13. Донелия Веселинова Христова
 14. Искрен Асенов Моллов
 15. Свилен Симеонов Христов
 16. Андрей Стефанов Цанков

7. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

 1. Цветанка Йорданова Недкова
 2. Петър Иванов Синджирлиев
 3. Христо Георгиев Бъчваров
 4. Розалина Кръстева Ненова
 5. Христинка Стоянова Великова

8. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Сюлейман Бакиев Сюлейманов
 2. Азиз Илияз Садула
 3. Стефанка Венелинова Маринова
 4. Бирол Ибрахим Адил
 5. Ивелин Росенов Христов
 6. Халил Юсуф Мехмед
 7. Асен Мартинов Асенов
 8. Лиляна Димитрова Янкова-Гайдаржиева
 9. Дин Ахмед Онбаши
 10. Музафер Еминов Ехлиманов
 11. Анатолий Михайлов Тодоров
 12. Мехмед Исмаилов Мехмедов
 13. Вежди Мехмед Хасан
 14. Нихал Ахмед Мехмед
 15. Седат Ахмед Кадир
 16. Алпер Сабри Мехмед
 17. Джюнейт Васви Назиф
 18. Айля Мехмедова Ахмедова
 19. Бейхан Исмаил Иляз
 20. Красимир Гавраилов Колев
 21. Ивелин Георгиев Гемеджиев
 22. Анелия Енчева Асенова
 23. Невин Юмерова Ехлиманова
 24. Хасан Рахми Ахмед
 25. Еленка Богданова Йонова
 26. Орхан Ертан Мехмед

9. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ"

 1. Станчо Иванов Станчев
 2. Васил Василев Градинаров

11. Политическа партия "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

 1. Ангел Младенов Бойков
 2. Петър Илиев Петев
 3. Грета Димитрова Петрова
 4. Желязко Петров Колев
 5. Златина Стоянова Райкова

14. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Живко Пламенов Жечев
 2. Сибел Ибрахимова Реджебова

15. Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ"

 1. Красимир Ганев Велков
 2. Пламен Атанасов Начков
 3. Емил Милев Ангелов
 4. Светослав Петров Стоянов
 5. Радослав Иванов Георгиев
 6. Александър Димов Иванов
 7. Ангелина Атанасова Ангелова

16. Коалиция "Гергьовден-Новото време":
"ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "НОВОТО ВРЕМЕ"

 1. Юрий Петров Проданов
 2. Бисер Добрев Балинов
 3. Росен Симеонов Станчев
 4. Артур Едуард Алтунян
 5. Иван Стоянов Капралов
 6. Владимир Станчев Йолов
 7. Недко Павлов Колев
 8. Нели Митева Стайкова-Караджова
 9. Иван Георгиев Иванов
 10. Антоанета Филипова Калимарова
 11. Живко Тодоров Желязков
 12. Николай Красенов Колев
 13. Николай Младенов Димитров
 14. Атанас Иванов Атанасов
 15. Милка Иванова Николова
 16. Антон Димитров Стоянов
 17. Красимира Велинова Кирилова
 18. Христофор Крумов Крумов

17. Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК)

 1. Пламен Янков Василев
 2. Силвия Василева Станчева
 3. Радослав Константинов Радославов
 4. Явор Иванов Станчев
 5. Иван Колев Иванов
 6. Боян Славчев Боянов
 7. Павлина Георгиева Попова
 8. Пламен Тошев Маринов

18. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"

 1. Велико Тодоров Великов
 2. Георги Светославов Кукуянов
 3. Снежинка Кънчева Вълчинова
 4. Светослав Серафимов Тодоров
 5. Мартин Димитров Червенков
 6. Стоянчо Савов Герасимов
 7. Пламен Димитров Неделчев
 8. Милко Йорданов Чамурлийски
 9. Момчил Ангелов Радев

19. Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ"

 1. Филип Петров Тодоров
 2. Исмаил Реджебов Хасанов
 3. Веселина Андреева Димитрова
 4. Донка Георгиева Стоянова

20. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

 1. Бисер Жечев Милев
 2. Валентин Кръстев Владимиров
 3. Марияна Стилиянова Тодорова
 4. Жулиета Димитрова Жекова
 5. Желю Димитров Атанасов
 6. Пенка Цветанова Крумова
 7. Виолина Александрова Илиева
 8. Даниела Радославова Тодорова
 9. Венелин Тодоров Вичков
 10. Галина Христова Господинова-Величкова
 11. Недялко Колев Станчев

21. Политическа партия "ГЕРБ"

 1. Добрин Начев Добрев
 2. Валентина Тодорова Тодорова
 3. Христо Тодоров Дечев
 4. Захари Ганев Захариев
 5. Димитър Крумов Александров
 6. Петко Стоянов Загорчев
 7. Ваня Венелинова Кожухарова-Генова
 8. Ивайло Георгиев Тошев
 9. Валентин Василев Върбанов
 10. Веселин Здравков Златев
 11. Красимир Неделчев Минчев
 12. Свилен Стефанов Арнаудов
 13. Дилбер Мехмед Мехмедали
 14. Светлозар Стоянов Тузсузов
 15. Светозар Георгиев Петков
 16. Станислав Стойчев Станев
 17. Марин Емилов Кунев
 18. Асен Несторов Мутафчиев
 19. Милен Спасов Вълчев
 20. Иван Ангелов Динев
 21. Мардирос Аведис Дирацуян
 22. Диана Петрова Кюркчиева
 23. Юри Димов Патлеев
 24. Хелия Кирилова Божилова
 25. Жанета Живкова Иванова
 26. Ася Гочева Йорданова
 27. Добринка Василева Загорова
 28. Осман Есманов Османов
 29. Севдалин Валентинов Стоянов
 30. Росен Димитров Парлакчиев
 31. Юлий Панчев Юлиев
 32. Карен Гарабед Гарабедян
 33. Жени Крайчева Червенкова
 34. Даниела Иванова Радославова
 35. Евгений Цанков Цанков
 36. Геновева Панайотова Стоева
 37. Богомил Русев Боев
 38. Татяна Бижева Рангелова
 39. Светлана Недялкова Севева
 40. Филип Филипов Иванов

22. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"

 1. Даниела Кирилова Русева
 2. Димитър Трифонов Атанасов
 3. Радослав Петров Кърджиев
 4. Сергей Методев Стойков
 5. Даниела Димчева Тодорова
 6. Асен Аврамов Аврамов
 7. Нина Иванова Недялкова-Белчева
 8. Драгомир Емилов Драгнев
 9. Борислав Митков Динев
 10. Стоян Витлянов Стоянов
 11. Младен Иванов Младенов
 12. Димо Евлогиев Ванков
 13. Мариела Марчева Димова
 14. Елеонора Василева Александрова
 15. Магдалена Димова Ангелова
 16. Илия Ангелов Станков
 17. Галина Христова Дончева
 18. Антоанета Йорданова Гинева
 19. Павлинка Станчева Марева
 20. Николай Савов Илиев
 21. Юлий Светославов Димитров
 22. Мария Вичева Йорданова
 23. Димитър Дочев Цонев
 24. Йордан Николов Николов
 25. Галина Георгиева Ташева-Василева
 26. Симеон Кирилов Симеонов
 27. Силвия Николаева Кръстева
 28. Йорданка Петкова Йорданова
 29. Десислав Иванов Димитров
 30. Киро Рафаилов Тодоров
 31. Керанка Николаева Стоянова
 32. Бейхан Себайдинов Хасанов
 33. Десислава Темелчова Стоянова-Иванова
 34. Антон Неделчев Кънчев
 35. Ерхан Кемал Мехмед
 36. Тодорка Иванова Петрова
 37. Георги Маринов Аврамов
 38. Снежанка Василева Илиева
 39. Гичо Иванов Гичев
 40. Димитричка Недева Лечева
 41. Илиян Георгиев Стойчев

23. Политическа партия "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА"

 1. Красимир Петров Радев
 2. Данчо Стоянов Христов
 3. Стефан Димитров Джамбазов
 4. Нина Руменова Арменска
 5. Никола Великов Цонев
 6. Пламен Весков Пенев
 7. Даринка Димитрова Цонева
 8. Гриша Кръстев Топалов

24. Политическа партия "АТАКА"

 1. Румен Стоянов Русев
 2. Николай Руменов Константинов
 3. Павлина Иванова Дянкова
 4. Даниела Илиева Илиева
 5. Стоян Весков Русев
 6. Христо Петков Чернаев
 7. Георги Руменов Стоянов
 8. Николай Иванов Янков
 9. Милко Иванов Гинев
 10. Васил Добрев Ангелов
 11. Нина Василъевна Чендева
 12. Юлияна Илиева Ганева
 13. Герчо Димитров Стойков
 14. Стефка Божанова Тодорова
 15. Румен Калчев Желязков
 16. Десислава Жечкова Янкова
 17. Румен Григоров Неделчев
 18. Димитър Василев Колев
 19. Иванчо Асенов Маринов
 20. Ирена Димитрова Димитрова
 21. Пламен Димитров Георгиев
 22. Лидия Николова Стойкова
 23. Александър Христов Александров
 24. Тодор Добрев Йорданов
 25. Димитър Славев Хаджийски
 26. Иванчо Райчев Маринов
 27. Димка Иванова Колева
 28. Атанас Александров Атанасов
 29. Димитър Илиев Янев

25. Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"

 1. Румен Иванов Вичков
 2. Иван Тошев Жечев
 3. Сергей Недялков Недялков

27. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

 1. Кирил Павлов Кирилов
 2. Лъчезар Стефанов Смилков
 3. Ралица Димитрова Димитрова
 4. Цветелина Стоянова Цонева
 5. Момчил Иванов Николов

28. Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"

 1. Симеон Стефанов Бънков
 2. Гергана Христова Великова
 3. Иван Видолов Иванов

30. Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 1. Маринчо Динков Илиев
 2. Живко Василев Жечев
 3. Колю Маринов Георгиев
 4. Нора Иванова Димитрова
 5. Грета Христова Иванова
 6. Димитрина Иванова Йорданова
 7. Георги Христов Кьосев
 8. Жулиета Николова Златева
 9. Ралица Владимирова Веселинова-Христова
 10. Ивелин Йорданов Дакев
 11. Кямиля Али Челеби
 12. Теодора Радославова Тодорова
 13. Недялка Великова Митева
 14. Румяна Кънчева Маринова
 15. Янка Неделчева Неделчева
 16. Диана Иванова Радева
 17. Димитър Братованов Каракашев

31. Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"

 1. Анета Стоянова Денева
 2. Красимир Стойчев Неделчев
 3. Татяна Славчева Иванова
 4. Петър Христов Узунов
 5. Юрий Савов Георгиев
 6. Радостин Павлов Стайков
 7. Иван Венков Василев
 8. Ради Гинев Стоев
 9. Соня Георгиева Иванова-Пенева
 10. Ивелина Тодорова Пенчева
 11. Георги Тодоров Георгиев
 12. Апостол Грудов Фанев
 13. Валентин Иванов Илиев
 14. Вичо Жечев Иванов
 15. Мария Христова Добрева
 16. Петя Русева Атанасова
 17. Красимир Иванов Киров
 18. Кръстинка Илиева Казакова
 19. Милен Дочев Беджев
 20. Ворошил Славчев Христов
 21. Георги Иванов Люцканов

32. Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"

 1. Жулиен Русев Маринов
 2. Юлко Андреев Асенов
 3. Юрий Андреев Калайджийски
 4. Джевдет Назиф Сали
 5. Мустафа Мийрям Ахмед
 6. Севдалин Павлов Христов
 7. Фикрие Ахмедова Ахмедова
 8. Радослав Атанасов Валентинов
 9. Евгени Анчев Борисов
 10. Митко Ангелов Ангелов
 11. Соня Росенова Гяурова
 12. Огнян Маринов Асенов
 13. Ведиха Алиева Мехмедова
 14. Юлия Игнатова Щерева
 15. Тодор Колев Георгиев
 16. Румен Радославов Йорданов
 17. Светла Руменова Маринова
 18. Цветан Георгиев Йорданов
 19. Мартин Юлков Андреев
 20. Малина Стефанова Симеонова
 21. Румен Ангелов Атанасов
 22. Ахмед Ахмедов Хамидов
 23. Михаил Арсениев Райков
 24. Йордан Мирчев Атанасов
 25. Роман Андреев Събев
 26. Радослав Юлиянов Радомиров
 27. Румен Христов Илиев
 28. Ангел Илиев Стефанов
 29. Станислав Маринов Трифонов
 30. Динчер Алиев Алиев

33. Коалиция "За Шумен":
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Галин Василев Терзийски
 2. Васил Гочев Тодоров
 3. Петър Динков Атанасов
 4. Антонин Горчев Дончев
 5. Явор Николов Смиленов
 6. Свилен Душков Вълканов
 7. Милен Лалев Мънков
 8. Марияна Петрова Петрова
 9. Иван Иванов Иванов
 10. Неделчо Стойчев Неделчев
 11. Младен Стоянов Минев
 12. Христина Димчева Димитрова
 13. Николай Живков Железов
 14. Елица Христова Енева
 15. Антон Александров Попов
 16. Мирослав Иванов Мирославов
 17. Светла Георгиева Петрова-Илиева
 18. Илиян Димитров Илиев
 19. Дочко Стойчев Гюров
 20. Бончо Радков Бонев
 21. Мартин Александров Кумбилиев
 22. Анета Цветанова Георгиева
 23. Иван Иванов Стефанов
 24. Цветан Иванов Матеев
 25. Александър Анатолиев Кардашевски
 26. Живко Минков Михалев
 27. Милен Тихов Георгиев
 28. Антон Тодоров Андонов
 29. Хабил Касимов Адилов
 30. Блага Енчева Ангелова
 31. Дафинка Стоянова Атанасова
 32. Йорданка Колева Христова
 33. Васил Вълчанов Василев
 34. Димитър Петков Манов
 35. Магдалина Георгиева Дросева
 36. Милко Живков Стоянов
 37. Валери Венков Величков
 38. Николинка Пенчева Пенева
 39. Радослав Кузманов Козарев
 40. Петина Дочкова Чокоева

34. Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

 1. Николина Георгиева Петкова
 2. Христо Гутев Христов
 3. Младен Иванов Антов
 4. Николай Пламенов Недеков
 5. Надя Цонева Тончева
 6. Лазар Банев Кабаджов
 7. Любомир Аврамов Шаренски
 8. Нина Ганчева Бучукова

35. Патриотичен блок "За благото на Шумен":
"БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Явор Цеков Якимов
 2. Атанас Живков Костов
 3. Манол Драганов Тодоров
 4. Димитър Иванов Христов
 5. Румен Борисов Григоров
 6. Димитър Стойков Стойков
 7. Каролина Петрова Николова
 8. Иван Веселинов Вичев
 9. Станислав Николов Стилиянов
 10. Ради Въчев Панайотов
 11. Данка Минчева Тонева
 12. Добрин Панайотов Добрев
 13. Елка Александрова Петкова
 14. Диян Василев Иванов
 15. Светла Жечева Димитрова
 16. Димитър Георгиев Николов
 17. Севдалина Александрова Савова
 18. Георги Колев Георгиев
 19. Светослав Николов Илиев
 20. Ангел Христов Христов
 21. Юлиан Малинов Костов
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София - град София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол
X