Области в България

Кандидатски листи

Кмет на община
Кандидат
1Александър Демирев Алексиев
Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
3Петър Христов Петров
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"
5Димитър Желязков Неделчев
Политическа партия "АТАКА"
6Димо Петров Бодуров
Политическа партия "ГЕРБ"
7Александър Горчев Александров
Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
9Мустаджан Мустафа Шабан
Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
14Владимира Момчилова Николова
Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД"
15Върбан Димов Върбев
Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
16Атанас Димитров Велинов
Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"
20Анна Белева Герова
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
22Йовчо Добрев Йовчев
Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ"
27Георги Върбанов Вичев
Инициативен кометет
Общински съветници
Политически партии и
коалиции на политически партии

1. Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

 1. Александър Демирев Алексиев
 2. Владимир Начев Върбанов
 3. Йордан Александров Калчев
 4. Красимир Костов Колев
 5. Дудие Хюсеинова Шуганова
 6. Галина Тодорова Стойнова
 7. Николай Йорданов Кулев
 8. Надежда Петрова Жекова
 9. Георги Стефанов Христов
 10. Юрий Бойчев Лозанов

2. Коалиция "Единен Национален Фронт":
"НОВА ЗОРА", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО (НДСО)"

 1. Стойчо Петров Стоев

3. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"

 1. Петър Христов Петров
 2. Ради Иванов Радев
 3. Ивалина Илиева Димитрова-Вълева
 4. Христо Атанасов Христов
 5. Цветанка Желязкова Ангелова
 6. Иван Иванов Иванов
 7. Жечка Георгиева Димитрова
 8. Галин Георгиев Георгиев
 9. Йовка Тодорова Тенева
 10. Силвия Валентинова Жекова
 11. Мария Бончева Богданова
 12. Венета Христова Христова
 13. Женя Стойчева Маринова
 14. Бончо Пенев Богданов
 15. Рафаил Георгиев Рафаилов
 16. Нина Вълчева Тодорова
 17. Петко Колев Иванов

4. Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"

 1. Бойко Асенов Марянов
 2. Димитрина Иванова Захариева
 3. Свилен Драганов Атанасов
 4. Тодорка Василева Димитрова
 5. Свилена Атанасова Йорданова

5. Политическа партия "АТАКА"

 1. Димитър Желязков Неделчев
 2. Борис Белчев Николов
 3. Евгений Димитров Янакиев
 4. Георги Младенов Владимиров
 5. Стоян Йорданов Димитров
 6. Невянка Георгиева Иванова
 7. Венелина Карова Денева

6. Политическа партия "ГЕРБ"

 1. Димо Петров Бодуров
 2. Иван Методиев Иванов
 3. Гергана Василева Цонкова
 4. Димитър Колев Димитров
 5. Георги Асенов Майсторски
 6. Миглена Стоянова Ангелова
 7. Севдалин Атанасов Салабашев
 8. Петранка Енчева Тодорова
 9. Ивайло Стоянов Коларов
 10. Стоян Йорданов Стоянов
 11. Веселин Неделчев Атанасов
 12. Светозар Ангелов Стойчев
 13. Христо Христов Кюркчиев
 14. Пламен Стойчев Петров
 15. Милко Йорданов Димитров
 16. Милко Атанасов Миров
 17. Деян Ангелов Стойчев

7. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Рачо Рачев Кожухаров
 2. Александър Горчев Александров
 3. Ангел Стоянов Момов
 4. Георги Петров Геров
 5. Димитър Георгиев Димитров
 6. Таня Миткова Иванова
 7. Йордан Спасов Йорданов
 8. Веско Горчев Хараланов
 9. Йовка Димова Белева
 10. Георги Жеков Лунгов
 11. Николай Атанасов Кулев
 12. Мехмед Осман Тупа
 13. Марин Енчев Маринов
 14. Ивайло Живков Иванов
 15. Коста Христов Костов
 16. Красен Стоев Анастасов
 17. Христо Желязков Димов

8. Политическа партия "БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ"

 1. Тодорка Светославова Иванова

9. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Мустаджан Мустафа Шабан
 2. Юмер Мустафа Мустафа
 3. Ширин Мустафа Мустафа-Ахмедова
 4. Мустафа Мустафа Юмер
 5. Сюлейман Муса Сюлейман
 6. Мустафа Шабан Мехмед
 7. Хасан Мустафа Ибрям
 8. Хюсеин Ахмед Чауш
 9. Айше Джамалова Чолакова
 10. Хюсню Мехмед Хюсеин
 11. Емин Хюсеин Емин
 12. Дилек Алиева Бейтулова
 13. Селвия Ахмедова Рамаданова
 14. Хасан Рамадан Хасан
 15. Ниази Алитов Исмаилов
 16. Сефа Рамаданов Мехмедов

10. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"

 1. Мартин Миленов Маринов
 2. Валентин Христов Тончев
 3. Силвия Стилиянова Маринова
 4. Енчо Славев Георгиев
 5. Людмил Петров Лазаров
 6. Асенчо Русев Грудев
 7. Рейхан Мустафов Хюсеинов

11. Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

 1. Йордан Петров Йорданов
 2. Георги Любенов Тодоров

12. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Юлия Йорданова Иванова
 2. Таня Василева Петрова

13. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"

 1. Христо Ангелов Харизанов
 2. Александър Маринов Ангелов
 3. Бисер Огнянов Куюмджиев
 4. Северина Илиева Ангелова
 5. Евгени Красимиров Радев
 6. Сезгин Руждиев Хюсеинов
 7. Борислав Маринов Иванов
 8. Светла Тодорова Станева

14. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД"

 1. Недялко Стойчев Недялков
 2. Владимира Момчилова Николова
 3. Калина Кирилова Харизанова
 4. Деница Калчева Кюркчиева
 5. Миряна Василева Димитрова
 6. Иван Валентинов Иванов
 7. Веселин Маринов Савов

15. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

 1. Върбан Димов Върбев
 2. Борис Пеев Димитров
 3. Симеон Стефанов Симеонов
 4. Ваня Милкова Недева
 5. Илия Димитров Илиев
 6. Христина Пенчева Борисова
 7. Пламен Димитров Андреев
 8. Стоян Колев Къров
 9. Пенка Делчева Данчева
 10. Нина Тодорова Борисова
 11. Катя Николова Йорданова
 12. Матей Стоев Марев
 13. Ангел Стойчев Ангелов
 14. Емил Ганчев Георгиев
 15. Антоанета Димитрова Василева
 16. Галина Величкова Маринова
 17. Мирослав Петров Върбев

16. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"

 1. Радослав Жеков Радославов
 2. Валентин Тодоров Ангелов
 3. Атанас Димитров Велинов
 4. Атанас Иванов Иванов
 5. Бонка Милкова Петрова
 6. Емил Янков Енчев
 7. Антон Василев Тонев
 8. Димитър Иванов Димитров
 9. Златина Христова Боева
 10. Сабри Хасанов Онбашиев
 11. Атанас Вълчев Петров
 12. Пламен Димитров Петров
 13. Илия Ташев Илиев
 14. Камен Димитров Костадинов
 15. Христина Илиева Теленикова
 16. Емил Михайлов Маринов
 17. Ангел Йорданов Кирилов

17. Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"

 1. Рангел Михайлов Рангелов

18. Коалиция "Патриотичен съюз Велики Преслав":
"СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА", "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО -ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ"

 1. Диню Димитров Динев
 2. Диана Динева Димитрова
 3. Иван Иванов Христов

19. Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ"

 1. Кирил Станев Янакиев

20. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 1. Анна Белева Герова
 2. Емил Насков Асенов
 3. Виолета Добрева Иванова
 4. Женя Калева Илиева
 5. Айдън Ниязиев Алитов

22. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ"

 1. Йовчо Добрев Йовчев
 2. Иван Стоянов Батов
 3. Атанаска Иванова Гинева
 4. Зелиха Азис Адил
 5. Стойчо Илиев Стойчев
 6. Ивалина Георгиева Йорданова
 7. Борис Василев Борисов
 8. Камелия Маринова Георгиева
 9. Диана Рафаилова Янева
 10. Росица Василева Атанасова
Независими кандидати
Инициативен кометет

Минчо Стоянов Минчев

Инициативен кометет

Сезгин Шабанов Исмаилов

Инициативен кометет

Георги Върбанов Вичев

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София - град София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол
X