Области в България

Кандидатски листи

Кмет на община
Кандидат
2Вели Ибрямов Кърджалиев
Политическа партия "ГЕРБ"
3Невин Ведат Риза
Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
4Сали Мюмюн Карамахмуд
Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
5Нехрибан Османова Ахмедова
Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
7Бекир Салидинов Сабриев
Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
8Севджан Незир Руфи
Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"
Общински съветници
Политически партии и
коалиции на политически партии

1. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"

 1. Сюлман Мехмед Сюлейман
 2. Ерхан Сали Мустафа

2. Политическа партия "ГЕРБ"

 1. Муталиб Галибов Назифов
 2. Орхан Велиев Кърджалиев
 3. Сали Талибов Назифов
 4. Осман Реджеб Осман
 5. Хазиме Хюсеинова Рафиева
 6. Неджмидин Салиев Ахмедов
 7. Ружди Мехмедов Еминов
 8. Ерджан Назифов Насуфов
 9. Салих Хайредин Сали

3. Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

 1. Невин Ведат Риза
 2. Ахмед Хилми Хюсни
 3. Недим Мехмедов Селимов

4. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Сали Мюмюн Карамахмуд
 2. Кънчо Неделчев Енчев
 3. Мехмед Салиев Мехмедов
 4. Хасан Хасанов Инджев
 5. Тургай Себахатинов Яхяев
 6. Кадир Мустафа Хатиб
 7. Али Сали Али
 8. Исуф Илязов Исуфов
 9. Васви Зекерие Мехмед
 10. Зеля Хасан Юсеин

5. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Бейзат Садък Яхя
 2. Ремзи Алиосман Сали
 3. Наджие Ариф Кямилова
 4. Фердун Хамид Хасан
 5. Мехмед Мустафа Мехмед
 6. Айшен Исмаил Бахри
 7. Назиф Ахмед Сейфула
 8. Недживет Мюмюн Халим
 9. Сюлейман Мехмед Сюлейман
 10. Галиб Бахри Галиб
 11. Февзи Исмет Хамид
 12. Мехмед Салиев Халилов
 13. Салиха Адил Кърджалъ
 14. Синан Нурулов Халилов
 15. Ахмед Кязимов Алиев
 16. Недрет Ахмед Мехмед
 17. Хамид Хилмиев Халимов

7. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Байрам Фикри Шабан
 2. Бекир Салидинов Сабриев
 3. Рейхан Ибрям Сали
 4. Джеват Салиев Яхов
 5. Руфи Мустафа Руфи
 6. Ибраим Ибрям Хюсмен

8. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"

 1. Севджан Незир Руфи
 2. Къймет Хасан Юсуф
 3. Юджел Ахмед Халим
 4. Фахредин Еюб Хюсеин
 5. Мюхтешен Ахмедова Мехмедова
 6. Христо Емилов Мартинов
 7. Метин Ридванов Хасанов
 8. Ахмед Тахиров Ахмедов
 9. Гюлджан Салим Реджеб
 10. Юлиян Асенов Аспарухов

9. Политическа партия "АТАКА"

 1. Николай Стефанов Пенчев
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София - град София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол
X