Области в България

Кандидатски листи

Кмет на община
Кандидат
2Иван Янчев Маджаров
Коалиция "Първомай - Нашият Дом":
"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "НОВОТО ВРЕМЕ"
4Трендафил Борисов Трендафилов
Политическа партия "АТАКА"
5Бейтула Бейтула Рашид
Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
6Христо Йорданов Христев
Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
9Лъчезар Стоянов Павлов
Коалиция "Съюз на демократичните сили - Ред, законност и справедливост":
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
11Митко Христов Хубинов
Коалиция "ГЕРБ - ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ":
"ГЕРБ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
12Ангел Атанасов Папазов
Коалиция "Заедно за Първомайско":
"СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
14Петър Запрянов Ганев
Коалиция "Демократичен алианс за Първомай":
"БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
16Тодор Начев Баръмов
Инициативен комитет Тодор Начев Баръмов
Общински съветници
Политически партии и
коалиции на политически партии

1. Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

 1. Запрян Симеонов Тозев
 2. Роман Георгиев Бозов
 3. Георги Иванов Георгиев
 4. Игнат Ангелов Панайотов
 5. Златка Йорданова Кушелиева
 6. Костадин Момчилов Момчилов
 7. Здравка Запрянова Манолова
 8. Димо Радков Чаков
 9. Янко Тенев Янков
 10. Таня Георгиева Христова
 11. Николай Георгиев Стоянов
 12. Пепа Иванова Куновска-Иванова
 13. Даниела Стефанова Бонева
 14. Стоил Георгиев Желязков
 15. Ангел Стоянов Йорданов
 16. Христозар Костадинов Сталев
 17. Йонка Георгиева Христова
 18. Видю Мирков Стоянов

2. Коалиция "Първомай - Нашият Дом":
"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "НОВОТО ВРЕМЕ"

 1. Иван Янчев Маджаров
 2. Станка Илиева Апостолова
 3. Радилена Стефанова Ставрева
 4. Мария Николова Алексиева
 5. Антон Цвятков Апостолов
 6. Янка Ангелова Христева
 7. Иванка Атанасова Димитрова
 8. Николай Желязков Николов
 9. Николай Апостолов Вълканов
 10. Методи Василев Методиев
 11. Димитър Апостолов Учерджиев
 12. Петя Стоилова Кузмова
 13. Иван Димитров Донев
 14. Иван Димов Георгиев

3. Коалиция "БСП и Земеделски съюз "Александър Стамболийски"":
"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

 1. Костадин Петков Палаков
 2. Гергана Георгиева Хубинова
 3. Маргарита Банова Давчева
 4. Делян Иванов Караславов
 5. Николай Запрянов Илиев
 6. Димка Стойчева Никова
 7. Калин Петков Калинов
 8. Валентин Атанасов Начев
 9. Златка Христова Гарова
 10. Добрин Кръстев Кръстев
 11. Елена Христозова Стойчева
 12. Николай Андонов Андонов
 13. Светозар Колев Славчев
 14. Атанас Димитров Демерджиев
 15. Васил Петков Чурчулиев
 16. Динко Петков Динков
 17. Николай Георгиев Митков
 18. Атанас Бонев Желев
 19. Янчо Димитров Досев
 20. Ана Стоянова Николова
 21. Недко Дечев Гладичев
 22. Тоско Ангелов Калинов
 23. Иван Пейков Рашев
 24. Димитър Николаев Атанасов
 25. Пенчо Стефанов Тепов
 26. Огнян Томов Томов
 27. Даниела Христова Бардукова
 28. Георги Христов Бобев
 29. Тодор Петков Тодоров

4. Политическа партия "АТАКА"

 1. Трендафил Борисов Трендафилов
 2. Атанас Андонов Колев
 3. Виолета Димитрова Забуртова
 4. Никола Ганчев Пейков
 5. Йордан Георгиев Червенаков
 6. Христо Иванов Христов
 7. Георги Борисов Терзиев
 8. Елена Атанасова Колева
 9. Иванка Георгиева Георгиева
 10. Недялка Павлова Георгиева
 11. Петранка Тодорова Митева
 12. Катя Йорданова Найденова
 13. Запрян Ангелов Кюсепашев
 14. Запрянка Георгиева Трендафилова
 15. Костадин Атанасов Кичеков
 16. Костадин Николов Кузмов
 17. Иван Андреев Милев
 18. Наско Костадинов Кузмов
 19. Илия Ангелов Налбантов
 20. Атанас Христев Атанасов
 21. Бистра Степанова Азлалиева
 22. Иван Василев Политов
 23. Стоян Йорданов Червенаков

5. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Ресми Мюмюн Саид
 2. Мурат Ахмед Али
 3. Ружди Фахри Салим
 4. Ерай Хасанов Юмеров
 5. Илияна Велчева Миланова
 6. Бехчед Сейдали Мюмюн
 7. Ангел Атанасов Ангелов
 8. Ариф Рамадан Мехмед
 9. Юсеин Мехмед Реджеб
 10. Сабри Шакир Мехмед
 11. Нуртин Сюлейман Сюлейман
 12. Бейтула Бейтула Рашид
 13. Фикрет Акиф Шакир
 14. Рефик Мехмед Осман
 15. Метин Реджеб Мюмюн
 16. Марин Димов Колев
 17. Иван Ангелов Борисов

6. Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

 1. Христо Йорданов Христев
 2. Тенчо Манолов Попов
 3. Радко Енчев Радев
 4. Никола Митев Сталев
 5. Баню Райков Колев
 6. Мария Маринова Политова
 7. Надка Петкова Илиева
 8. Ангел Пашев Желев

7. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"

 1. Бейджан Емин Садък
 2. Петко Христев Янков
 3. Румен Сашев Добрев

8. Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"

 1. Иван Шибилев Ангелов
 2. Сашо Атанасов Сашев
 3. Велчо Ангелов Христев
 4. Митко Борисов Христозов
 5. Ефтим Стефанов Димитров
 6. Атанас Ангелов Хубенов
 7. Христо Стойчев Христов
 8. Мирослав Ангелов Михайлов
 9. Сашо Митков Христов
 10. Неджатин Асанов Алиев
 11. Васил Ангелов Давчев
 12. Валентин Янков Илиев

9. Коалиция "Съюз на демократичните сили - Ред, законност и справедливост":
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

 1. Илия Тодоров Ганчев
 2. Лъчезар Стоянов Павлов
 3. Димитър Проданов Дамянов
 4. Стойчо Маринов Колев
 5. Лозан Петров Лозев
 6. Никола Костадинов Петров
 7. Атанас Тодоров Костадинов
 8. Атанас Рачев Йорданов
 9. Господин Запрянов Шиков
 10. Никола Димов Тепов
 11. Иван Димитров Иванов
 12. Пламен Ангелов Динев
 13. Райко Запрянов Милушев
 14. Елена Костадинова Добрева
 15. Ангел Шибилев Ангелов
 16. Тодорка Тодорова Стоянова
 17. Продан Димитров Дамянов

10. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Величка Тенчева Владимирова

12. Коалиция "Заедно за Първомайско":
"СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

 1. Ангел Атанасов Папазов
 2. Бальо Кирев Балев
 3. Иван Димитров Иванов
 4. Дечко Иванов Петков
 5. Георги Янчев Янчев
 6. Иван Димитров Димитров
 7. Владимир Минчев Страхилов
 8. Росица Тоскова Генова
 9. Пенко Костадинов Запрянов
 10. Веселина Димитрова Димитрова
 11. Тодор Кирилов Бобев
 12. Петко Генов Георгиев
 13. Желязко Костадинов Трифонов
 14. Владимир Христов Ангелов
 15. Георги Славчев Трендафилов
 16. Миглена Йорданова Тодорова
 17. Петя Димитрова Павлова
 18. Георги Христев Кирев
 19. Тоска Петрова Желева
 20. Никола Петров Хубинов
 21. Никола Петров Митринджаков
 22. Панайот Ангелов Начков
 23. Георги Атанасов Недев

13. Политическа партия "ГЕРБ"

 1. Митко Христов Хубинов
 2. Красимира Александрова Александрова
 3. Иван Бонев Георгиев
 4. Запрян Велев Ангелов
 5. Иван Тодоров Вергов
 6. Иванка Атанасова Делчева
 7. Желязко Петров Пашев
 8. Таня Димитрова Димитрова
 9. Минко Петров Павлов
 10. Синан Неждет Кемал
 11. Михаил Йорданов Начев
 12. Стойчо Йорданов Стойчев
 13. Мария Петкова Славова
 14. Радка Велева Петкова
 15. Димитър Георгиев Калоферов
 16. Мариана Димитрова Колева
 17. Кирчо Милчев Кирев
 18. Мария Борисова Буюклиева
 19. Стефан Петров Гечев
 20. Веска Георгиева Колева

14. Коалиция "Демократичен алианс за Първомай":
"БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Петър Запрянов Ганев
 2. Ангел Николов Чолаков
 3. Елена Димитрова Иванова
 4. Васил Николов Попов
 5. Живко Колев Вълков
 6. Веселина Колева Пашева
 7. Донка Ненкова Рашева
 8. Райчо Ангелов Димитров
 9. Тодорка Кръстева Тодорова
 10. Мария Вълева Иванова
 11. Димитър Желязков Костадинов
 12. Стефан Христев Янев
 13. Атанас Милев Янчолов
 14. Евгений Аргиров Караиванов
 15. Нико Иванов Запрянов
 16. Петко Милев Гайдаджиев
 17. Пламен Иванов Марков
 18. Недко Николов Недев
 19. Георги Йорданов Георгиев
 20. Въльо Ангелов Вълев
 21. Сефкетин Рафетов Яшаров

15. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 1. Васил Георгиев Ников
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София - град София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол
X