Области в България

Кандидатски листи

Кмет на община
Кандидат
3Георги Стоянов Захариев
Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
11Тошко Симеонов Стоев
КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАРЛОВО":
"ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО", "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
19Вълю Костадинов Вълев
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"
20Никола Георгиев Ликов
Политическа партия "АТАКА"
32Найден Христов Найденов
ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА":
"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" , "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"
33Георги Дончев Каръмчев
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
34Евгени Павлов Доралийски
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
35Емил Станев Кабаиванов
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Общински съветници
Политически партии и
коалиции на политически партии

1. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Хасан Мехмед Ашим
 2. Юсеин Ахмед Юсеин
 3. Стоянка Георгиева Георгиева

2. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Петър Димитров Ламбрев
 2. Иван Ненков Трифонов
 3. Лъчезар Иванов Бакърджиев
 4. Христо Георгиев Тахчиев
 5. Иван Маринов Делевски
 6. Тодор Иванов Диклиев
 7. Димитър Георгиев Димитров
 8. Гергана Димитрова Бикова
 9. Антон Димитров Мерудийски
 10. Николай Василев Николов
 11. Жулиета Евгениева Денева
 12. Златю Христов Кличев
 13. Лиляна Петрова Филкова
 14. Пейчо Иванов Загорски
 15. Иван Любенов Белперчинов
 16. Петко Стоянов Трифонов
 17. Георги Димитров Андонов
 18. Иван Атанасов Чонлов
 19. Румен Тодоров Тодоров
 20. Иляз Бекир Местан
 21. Димитър Иванов Бакърджиев
 22. Иван Найденов Маринов

3. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

 1. Борис Спиров Петров
 2. Димитър Илиев Милушев
 3. Георги Стоянов Захариев
 4. Цилка Иванова Шипкова
 5. Стоян Иванов Иванов
 6. Петко Иванов Пръмов
 7. Лалка Брайкова Кантимирова
 8. Надя Стефанова Милова
 9. Радко Цвятков Георгиев
 10. Иван Илиев Иванов
 11. Стефан Краев Краев
 12. Ангел Георгиев Ангелов
 13. Матей Хитев Михалев
 14. Димитър Стоянов Димитров
 15. Христо Драгомиров Боев

4. Политическа партия "ГЕРБ"

 1. Николай Петков Петков
 2. София Игнатова Димитрова
 3. Розалин Петков Петков
 4. Иван Проданов Иванов
 5. Николай Цветков Цветков
 6. Петьо Енев Тодоров
 7. Лалка Маринова Калеева
 8. Щерю Атанасов Атанасов
 9. Димчо Петров Аризанов
 10. Веселин Стефанов Ангелов
 11. Никола Петков Паунов
 12. Мария Петкова Тодорова
 13. Людмила Боянова Гюрова
 14. Иван Божидаров Иванов
 15. Мариана Ганчева Иванова
 16. Мариана Христова Маринова
 17. Ваня Петрова Филчева
 18. Цонка Илиева Димитрова
 19. Веселин Маринов Николов
 20. Васил Николов Николов
 21. Доньо Тодоров Тодоров
 22. Недка Николаева Колева
 23. Мима Иванова Чешмеджиева
 24. Мария Лазарова Дюлгярова
 25. Мария Колева Господинова
 26. Пейко Атанасов Пейков
 27. Петко Митев Петков
 28. Илиан Трифонов Вълков
 29. Димитър Ангелов Налбантов
 30. Пламен Георгиев Генов
 31. Любомир Кирилов Йонов
 32. Христо Павлов Монев
 33. Мано Христов Несторов

5. Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

 1. Генчо Петров Даков
 2. Димитър Костадинов Божиков
 3. Христо Георгиев Славов
 4. Маргарита Христова Генева
 5. Иван Маринов Моллов
 6. Христо Димов Чоров
 7. Христо Савов Димитров
 8. Антон Дзанев Минев
 9. Петко Тодоров Комитов
 10. Марин Христов Начев
 11. Иван Николов Тухлов
 12. Мая Цекова Златанова
 13. Георги Петков Томанов
 14. Мария Александрова Александрова
 15. Ангел Иванов Василев
 16. Начо Николов Николов
 17. Тодор Найденов Петков
 18. Людмила Константинова Андонова
 19. Иван Петков Пръмов
 20. Анна Христова Петканова
 21. Диана Стоянова Георгиева
 22. Мария Миткова Стаматова
 23. Николай Иванов Колев
 24. Димитрина Дечева Петкова
 25. Петя Христова Берлиева
 26. Пена Георгиева Стефанова
 27. Цонка Тодорова Нейкова
 28. Ангел Иванов Бараков
 29. Петър Станчев Христов
 30. Цветан Атанасов Кабаков
 31. Иван Василев Маринов

7. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"

 1. Донка Нанова Ватева
 2. Димитър Христев Карабобев
 3. Кулка Христова Петкова
 4. Златан Ангелов Цветков
 5. Галя Ефтимова Джонджорова
 6. Куна Христова Николова
 7. Стоянка Лукова Божилова
 8. Минка Михайлова Стефанова
 9. Богдан Иванов Стефанов
 10. Пепа Тинкова Тавлиева
 11. Христо Станев Иванов
 12. Георги Брайков Петров

8. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"

 1. Галина Иванова Лазарова
 2. Асен Илиев Ненов
 3. Николай Василев Донков
 4. Севдалин Димитров Йорданов
 5. Лазар Тодоров Лазаров
 6. Янко Янков Илиев
 7. Асен Велев Исаев

9. Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

 1. Лиляна Атанасова Радева

10. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Рустем Хасан Мурад
 2. Мехмед Кеазим Маджур
 3. Джемил Ахмед Караали
 4. Ахмед Хасан Манчо
 5. Емил Методиев Пехливанов
 6. Сали Яшар Муса
 7. Смаил Смаилов Шатов
 8. Хюлия Асанова Гаджева
 9. Манол Асенов Делиев
 10. Ружди Мюмюн Карасмаил
 11. Теодора Рачева Ирикова
 12. Фатме Ибрямова Етимова

11. КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАРЛОВО":
"ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО", "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"

 1. Тошко Симеонов Стоев
 2. Бонка Атанасова Карчева-Гичева
 3. Наска Тодорова Казийска
 4. Матей Пенчев Пенчев
 5. Светлана Проданова Проданова-Каменова
 6. Коста Щерев Атанасов
 7. Величко Христов Попадийски
 8. Гинка Инкова Минчева
 9. Минчо Иванов Иванов
 10. Бенко Петров Лисичев
 11. Манчо Дойчев Нешев
 12. Донка Стоева Радулова
 13. Елена Йорданова Зафирова
 14. Миглена Иванова Патева
 15. Христо Иванов Боюклиев
 16. Николинка Иванова Светлева
 17. Никола Иванов Петков

12. Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ"

 1. Стефан Иванов Генов

14. Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ"

 1. Димитър Минчев Кацев
 2. Йота Койчева Халачева
 3. Еленка Трифонова Христова
 4. Иванка Христова Калончева
 5. Танка Стефанова Хаджинедева
 6. Мария Иванова Деянова
 7. Людмила Борисова Шекерева
 8. Донка Стоянова Ботева
 9. Йонка Илиева Шопова
 10. Илия Петков Петков
 11. Николина Христева Бодурова
 12. Светлана Ганчева Алексиева-Николова
 13. Стойка Минчева Кръстева
 14. Гинка Колева Анкова
 15. Мирослав Стефанов Манзурски
 16. Пенка Матова Георгиева
 17. Румяна Русенова Чолакова
 18. Иванка Иванова Николова

15. Политическа партия "ГРАЖДАНСКА СИЛА"

 1. Съби Минчев Градев
 2. Маргарита Младенова Ачева
 3. Теодор Делков Шойлеков
 4. Слави Петров Джалъзов
 5. Мачо Искров Моллов
 6. Светлана Георгиева Нонева-Бабикова
 7. Йорданка Василева Василева
 8. Стефан Христов Тавлиев
 9. Любен Евстатиев Зидаров
 10. Стефан Неделчев Дановски
 11. Спас Тодоров Достинов
 12. Константин Тенев Костов
 13. Стефан Стаев Илевски

16. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

 1. Любка Иванова Пенова
 2. Пешка Нешева Николова-Христева

17. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ"

 1. Иван Василев Георгиев
 2. Дишко Славчев Дишков
 3. Николай Денков Гидиков
 4. Ваня Георгиева Кулова
 5. Стойна Митова Кичукова
 6. Васил Йорданов Кодинов
 7. Кристина Маринова Калончева
 8. Светослав Мойсеев Мойсеев
 9. Мария Иванова Иванова

19. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"

 1. Фаня Андонова Гадуларова
 2. Ана Илиева Митева
 3. Пепа Цветкова Попова-Минкова
 4. Илко Николаев Янков
 5. Диана Георгиева Лазарова
 6. Любен Миланов Янков
 7. Иван Димов Гочев
 8. Георги Тодоров Петров
 9. Станислав Минков Минков

20. Политическа партия "АТАКА"

 1. Никола Георгиев Ликов
 2. Иван Михайлов Димитров
 3. Татяна Миткова Димитрова
 4. Христо Иванов Митков
 5. Спас Стоянов Протопопов
 6. Младен Маринов Марков
 7. Румен Стоянов Стоянов
 8. Веселин Тодоров Божков
 9. Георги Христов Ламбуров
 10. Парашкева Иванова Таушанова
 11. Тошко Николов Дръндев
 12. Борислав Николов Боздуков
 13. Михаил Славов Михалев
 14. Пенка Стефанова Стоянова
 15. Дечо Стефанов Петков
 16. Мойсей Янков Мойсеев
 17. Даниела Иванова Вълкова
 18. Христо Тодоров Чакъров
 19. Димитър Геров Ламбов
 20. Николай Станулов Станулов
 21. Тодор Петков Иванов
 22. Златка Стойкова Митева
 23. Рачо Брайков Рачев
 24. Златка Христева Чикова
 25. Стоян Иванов Нанков
 26. Георги Вълов Георгиев
 27. Мирослав Найденов Банчевски
 28. Валентин Сотиров Сотиров
 29. Недялко Ангелов Делевски
 30. Харалампи Вълков Харалампиев
 31. Стаю Минчев Стаев
 32. Боянка Асенова Чонова

21. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

 1. Ерма Димитрова Попова
 2. Павлина Матеева Брайкова
 3. Пламен Иванов Михайлов
 4. Ангелина Симеонова Шеева
 5. Николай Захариев Гечев
 6. Димитър Костадинов Попов
 7. Иван Ангелов Ганчев
 8. Илко Георгиев Рачев
 9. Иван Стайков Стайков
 10. Апостол Рачев Иванов
 11. Петър Грозданов Георгиев

22. Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

 1. Румен Иванов Блачев
 2. Иван Борисов Коемджиев
 3. Денко Михаилов Неделчев
 4. Иван Стамов Кралев
 5. Светлана Петкова Манолева
 6. Симеон Петров Дикльовски
 7. Георги Димитров Иванов
 8. Христо Петров Караиванов
 9. Тихомир Георгиев Георгиев
 10. Анелия Георгиева Андреева
 11. Генчо Маринов Минчев
 12. Димитър Тотев Урумов
 13. Мирослава Генчева Цонкова
 14. Георги Стойчев Божков
 15. Мария Иванова Балтова
 16. Тани Гинов Начев
 17. Радка Танчева Стаменова
 18. Христо Димитров Делев
 19. Николай Иванов Фимов

23. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 1. Христина Стефанова Гинчева
 2. Асан Аляйдин Чалъм
 3. Венцислав Василев Добруджалиев

25. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

 1. Марко Найденов Билюков
 2. Антон Георгиев Бизерев
 3. Димитър Иванов Тодоров
 4. Стойко Георгиев Георгиев
 5. Гинка Делова Докова
 6. Красимира Николова Нешева

26. Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"

 1. Стойо Белев Карагенски
 2. Савчо Томов Вълчановски
 3. Тони Стоянова Върбанова
 4. Никола Иванов Караиванов
 5. Васил Димитров Запрянов
 6. Фирдес Рамаданова Адемова
 7. Коста Иванов Копарански
 8. Дечо Цанков Павлов
 9. Лазар Нечев Василев
 10. Петко Йорданов Кръстев
 11. Мариан Кръстев Кръстев
 12. Христо Нончев Перов
 13. Наталия Любомирова Каназирска
 14. Анка Минкова Василева
 15. Паун Семков Паунов
 16. Станка Колева Генчева
 17. Таня Маринова Маринова
 18. Гергана Ранчева Тодорова
 19. Мария Тодорова Камбурова
 20. Ганчо Николов Иванов
 21. Христина Георгиева Чолакова
 22. Полина Любенова Николова
 23. Стоян Трифонов Стоянов
 24. Николай Янакиев Николов
 25. Донка Иванова Манова
 26. Ганчо Йовчев Бонев

28. Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"

 1. Иван Иванов Нечев
 2. Таня Христова Иванова

29. Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"

 1. Владимир Тодоров Колев
 2. Ненко Видолов Калакунов
 3. Стамен Симеонов Гешев

30. Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

 1. Йонка Тодорова Петрова
 2. Цветан Сашев Данчев
 3. Петко Петров Ангьозов
 4. Величка Василева Павлова
 5. Снежана Тодорова Чортова
 6. Божидар Иванов Данин
 7. Янка Иванова Видолова
 8. Евгения Колева Кирилова
 9. Лиляна Тодорова Георгиева
 10. Илияна Тодорова Данчева-Кирилова
 11. Тотка Христова Караджова
 12. Яна Петкова Терзиева
 13. Марийка Лазарова Мирчева
 14. Георги Димитров Влахов
 15. Величка Найденова Дойкова

31. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ"

 1. Огнян Владимиров Величков
 2. Видол Неделев Тричков
 3. Лилия Бочева Мандраджиева
 4. София Стоянова Константинова

32. ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА":
"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" , "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"

 1. Найден Христов Найденов
 2. Иван Костадинов Станчев
 3. Димитър Рашков Рашков
 4. Дамян Славчев Дамянов
 5. Христо Георгиев Гилев
 6. Николай Христов Енчев
 7. Пепа Николова Шуплева
 8. Стефан Колев Раев
 9. Стоян Стоев Четинов
 10. Васил Василев Чардаклиев
 11. Анастас Димитров Биков
 12. Диана Любомирова Стайкова
 13. Веска Маринова Ненчева-Генчева
 14. Йорданка Рангелова Ганчева
 15. Геца Христова Стефанова
 16. София Стефанова Стефанова
 17. Иван Димитров Лютов
 18. Стефка Димитрова Танева
 19. Румяна Александрова Денкова
 20. Дидо Христов Ненчев
 21. Сюлейман Бекир Хаджибекир
 22. Ганчо Димитров Караджов
 23. Стоянка Иванова Петкова
 24. Дамян Христов Радулов
 25. Димитър Методиев Петров
 26. Николина Ненова Лучева
 27. Петко Георгиев Петков
 28. Тошо Томанов Томанов
 29. Нешо Арменов Богданов
 30. Пенка Велева Танчева
 31. Тодор Ботев Стоянов
 32. Филип Матев Лупов
 33. Мартин Сашев Алексиев
Независими кандидати
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Милена Асенова Гаджева

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Драгомир Христов Боев

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Любомир Димитров Киров

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Петър Добрев Коджейков

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София - град София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол
X