Области в България

Кандидатски листи

Кмет на община
Кандидат
1Николай Василев Чалъков
Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
2Петър Тодоров Петров
Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
7Васил Ангелов Богданов
Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
10Илиана Венкова Илиева
Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
11Георги Димитров Йорданов
Политическа партия "ГЕРБ"
26Светлана Георгиева Петракова
Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК)
29Валентин Николов Милтенов
КОАЛИЦИЯ"НДСВ,ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ,БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ":
"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ"
35Борислав Василев Даскалов
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"
36Иван Евстатиев Евстатиев
Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
39Тодор Куртев Цоков
Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ"
41Лъчезар Димитров Кръстев
Политическа партия "АТАКА"
44Иван Атанасов Колчаков
Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
46Тодор Димитров Попов
ИНИЦ. КОМИТЕТ ТОДОР ПОПОВ
Общински съветници
Политически партии и
коалиции на политически партии

1. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

 1. Николай Василев Чалъков
 2. Дафинка Спасова Цанкова
 3. Николина Костова Лискова
 4. Мадлен Бориславова Златанова
 5. Иван Василев Иванов
 6. Десислава Иванова Маратилова
 7. Теодора Атанасова Спасова
 8. Мая Иванова Велева
 9. Росица Николова Караджова
 10. Десислава Тодорова Фиткарова
 11. Милена Величкова Дечева
 12. Лидия Маринова Пешлова
 13. Десислава Йорданова Карагьозова

2. Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 1. Петър Тодоров Петров
 2. Александър Ангелов Динков
 3. Емилия Петрова Лазарова
 4. Стоянка Димитрова Василева-Джевелекова
 5. Йордан Атанасов Икономов
 6. Галя Иванова Площакова
 7. Светлана Николова Йотова
 8. Димитър Красимиров Величков
 9. Николай Стоянов Мерджов
 10. Боряна Иванова Телбизова

3. Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Милена Тончева Митева
 2. Иван Спасов Панчов
 3. Румяна Николова Николова
 4. Михаил Асенов Чуренски
 5. Кръстанка Стоянова Кръстева
 6. Христо Димитров Вълков
 7. Кирил Желязков Жечев
 8. Тодор Петров Тодоров
 9. Радка Георгиева Кабаджова
 10. Спас Иванов Овчаров
 11. Димитър Манчев Ангелов
 12. Борислав Стоименов Янев
 13. Иванка Иванова Кърджанова
 14. Людмила Атанасова Дишкова
 15. Цоко Атанасов Ланков
 16. Мария Тодорова Стоичкова
 17. Станимира Филипова Караджова
 18. Спас Иванов Китов
 19. Маргарита Иванова Владова

4. Политическа партия "НОВА ЗОРА"

 1. Борис Христов Димитров
 2. Иван Любенов Маринов
 3. Ангел Петров Янков
 4. Лидия Алексиева Стоенчева
 5. Рангел Янков Кофов
 6. Стоян Георгиев Чопанов

5. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

 1. Арлин Григоров Антонов
 2. Райна Николова Вайсилова
 3. Ненко Иванов Ципорков
 4. Стоян Георгиев Стоянов
 5. Росица Стоянова Георгиева
 6. Пламен Любомиров Власев
 7. Мария Николова Сребърникова
 8. Иван Лазаров Качаков
 9. Любомир Примов Георгиев
 10. Митко Георгиев Стефанов
 11. Атанаска Василева Кръстева
 12. Борис Димитров Стоянов
 13. Гергана Атанасова Цветанова
 14. Стефан Атанасов Поибренски
 15. Асен Петров Атанасов
 16. Никола Николаев Чокойски
 17. Димитър Стоянов Поибренски
 18. Стоян Димитров Чолаков
 19. Петко Иванов Божков
 20. Методи Атанасов Василев
 21. Елена Николова Панайотова
 22. Янко Митков Луков
 23. Димитър Георгиев Йорданов
 24. Ели Васкова Георгиева
 25. Костадин Алексов Пецов
 26. Григор Арлинов Антонов

6. Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"

 1. Драгоя Гавраилов Ангелов
 2. Ивайло Огнянов Шанов
 3. Михаил Захариев Мерджанов
 4. Силвия Йорданова Комсалова
 5. Валери Кръстев Бангеев
 6. Тома Ангелов Николов

7. Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Петър Кръстев Стаев
 2. Ангел Георгиев Фиданов
 3. Васил Ангелов Богданов
 4. Димитър Ангелов Шопов
 5. Христо Стоянов Генчев
 6. Любка Иванова Гавазова

8. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"

 1. Райко Александров Живков
 2. Сашо Георгиев Ангелов
 3. Цонка Миткова Георгиева
 4. Димитър Кирилов Асенов
 5. Райчо Янков Илиев
 6. Стефан Методиев Маринов
 7. Любомир Илиев Дъбов
 8. Илия Величков Атанасов
 9. Димитър Райков Караславов
 10. Асен Златинов Янчев
 11. Заприн Велчев Илиев
 12. Кирил Борисов Николов
 13. Фердинанд Ангелов Асенов
 14. Дончо Трайчов Стаменов
 15. Спас Янков Йорданов
 16. Симеон Асенов Янков
 17. Милчо Благов Найденов
 18. Никола Петров Стоилов
 19. Христина Йосифова Ангелова
 20. Гергана Сандова Гетева
 21. Дончо Асенов Захариев
 22. Асен Николов Рашков
 23. Борис Георгиев Мишев
 24. Мария Димитрова Огнянова
 25. Денка Данчева Борисова
 26. Иван Сашов Стоянов
 27. Анка Сашева Михайлова
 28. Заприн Гочев Михайлов
 29. Йордан Асенов Йорданов
 30. Асен Райков Живков
 31. Гинка Стоянова Чуренска
 32. Атанас Ангелов Асенов
 33. Йосиф Александров Мерисеевич
 34. Димитър Стефчов Мемеков
 35. Фанка Николаева Янкова
 36. Соня Веселинова Асенова
 37. Магдалена Янкова Георгиева
 38. Иван Милков Чуренски
 39. Сашо Георгиев Смиленов
 40. Жоро Стаев Гаджев
 41. Георги Илков Кузев

9. Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ"

 1. Бойка Грозева Маринска
 2. Неделка Тодорова Янакиева
 3. Даниела Ангелова Кемчева
 4. Таня Александрова Бояджиева
 5. Румяна Иванова Парнарева
 6. Илиана Георгиева Чалъкова
 7. Росица Кирилова Галчева-Пейчинска
 8. Мария Велкова Даянска
 9. Венета Димитрова Георгиева
 10. Цветелина Васкова Арапова-Чавдарова

10. Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"

 1. Асен Георгиев Кръстев
 2. Стефан Юлиянов Механджийски
 3. Илиана Венкова Илиева
 4. Атанас Ангелов Стоянов
 5. Боян Петков Гергинчев
 6. Антим Иванов Иванов
 7. Андон Христов Андонов
 8. Любомир Стоянов Добрев
 9. Димитър Иванов Иванов
 10. Атанас Димитров Кръстев

11. Политическа партия "ГЕРБ"

 1. Георги Димитров Йорданов
 2. Иван Димитров Иванов
 3. Дончо Спасов Баксанов
 4. Гинче Димитрова Караминова
 5. Атанас Василев Кръстев
 6. Марина Костадинова Манолчева
 7. Васил Иванов Попов
 8. Любомир Ангелов Любомиров
 9. Томи Атанасов Карагьозов
 10. Димитър Кирилов Русинов
 11. Петър Георгиев Несторов
 12. Лъчезар Стоянов Илинов
 13. Петър Иванов Петров
 14. Никола Георгиев Колев
 15. Катя Николаева Гацева
 16. Стоян Кирилов Фингаров
 17. Димитър Костадинов Тинчев
 18. Николай Йорданов Тренов
 19. Елена Атанасова Удварева
 20. Марияна Делкова Вишева
 21. Таня Маринова Туфкова
 22. Атанас Методиев Гущеров
 23. Ангел Николов Петрин
 24. Ангел Георгиев Налбатски
 25. Илия Атанасов Коков
 26. Георги Николов Георгиев
 27. Стойко Димитров Тонев
 28. Петко Хараланов Димов
 29. Магда Кръстева Натова
 30. Деяна Кръстева Стефанова
 31. Костадин Иванов Карабончев
 32. Жоро Иванов Панчев
 33. Николай Димитров Караколев
 34. Стоян Петров Здравков
 35. Иванка Николова Дошкова
 36. Георги Славейков Натов
 37. Величка Асенова Баладжова
 38. Васил Тодоров Рангелов
 39. Донка Иванова Минева
 40. Илия Стоянов Георгиев
 41. Иван Димитров Йорданов

12. Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"

 1. Атанас Василев Димитров
 2. Стефан Атанасов Янакиев
 3. Петър Бориславов Церовски
 4. Костадин Александров Кепев
 5. Георги Петков Пешев
 6. Стефан Димитров Димитров

13. Политическа партия "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ"

 1. Илия Ангелов Джамбазов
 2. Тодор Иванов Джамбов
 3. Атанаска Симеонова Александрова
 4. Костадин Фердинандов Кафеджийски
 5. Иван Стефанов Дасов
 6. Георги Цветанов Стойчев
 7. Радка Трендафилова Биволарова
 8. Малина Панчова Христева
 9. Елена Георгиева Темелкова
 10. Атанас Атанасов Тошев
 11. Лидия Борисова Драганова

14. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ"

 1. Пламен Рангелов Илиев
 2. Васил Рангелов Гидиков
 3. Валентин Илиев Ангелов
 4. Атанаска Николаева Димитрова
 5. Дани Георгиева Брънчева

15. Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"

 1. Васко Михайлов Минев
 2. Кирил Мавродиев Бугов
 3. Йордан Запринов Митев
 4. Заприн Асенов Георгиев
 5. Владимир Янков Йорданов
 6. Петър Велков Мазнев
 7. Йордан Иванов Ангелов

16. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"

 1. Екатерина Петрова Николова
 2. Николина Димитрова Сребърникова

17. Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"

 1. Димитрийка Ангелова Чалъкова
 2. Ангел Димитров Златанов
 3. Георги Николов Велев
 4. Петьо Николов Гешев
 5. Димитър Андреев Перостийски
 6. Петър Димитров Узунов

18. Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

 1. Валентин Николаев Ненков
 2. Иванка Христова Ганчева
 3. Кръстьо Любенов Танков
 4. Диана Минева Георгиева
 5. Стойко Николов Власев
 6. Евделина Михайлова Михайлова
 7. Илия Йоханов Стоилов
 8. Георги Костадинов Петканин
 9. Ваня Иванова Попова
 10. Петър Матеев Христов
 11. Илия Рангелов Илиев

19. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

 1. Милко Колев Петров
 2. Таня Костадинова Благова
 3. Йорданка Иванова Попова
 4. Димитър Георгиев Петров
 5. Светла Василева Танева
 6. Анна Петрова Николова
 7. Васил Владов Нориев
 8. Боряна Панчова Тошева
 9. Райна Иванова Дюлгерска
 10. Иван Стоянов Димитров
 11. Валентина Станкова Стоянова
 12. Димитър Василев Найденов
 13. Стоян Димитров Джунев

20. Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"

 1. Али Мустафа Чинар
 2. Иван Запринов Спасов
 3. Атанас Любчов Рангелов
 4. Николай Запринов Димитров

21. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

 1. Емил Стоянов Йончев
 2. Петър Андреев Ангелов
 3. Димитър Любомиров Петков
 4. Кирил Делов Чолов
 5. Стефан Александров Стефанов
 6. Еленка Василева Гергинска
 7. Иван Славеев Табаков
 8. Георги Костадинов Гайдаров
 9. Иван Петров Янкулов
 10. Димитър Цветанов Трошанов
 11. Ангел Георгиев Гюров
 12. Мария Георгиева Велкова
 13. Тотка Стоичкова Чаушева
 14. Зарко Иванов Лазаров
 15. Кръстю Неделчев Кръстев

22. Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ"

 1. Тошо Янков Недков
 2. Али Асанов Гутев
 3. Трепка Динкова Динкова
 4. Красимир Тошов Недков

23. КОАЛИЦИЯ "ЗА ПАЗАРДЖИК":
"ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

 1. Тодор Димитров Попов
 2. Хари Николов Харалампиев
 3. Неделчо Атанасов Пещерлиев
 4. Благо Атанасов Петров
 5. Тодор Милчев Тодоров
 6. Венко Генов Пенчев
 7. Николай Василев Бараков
 8. Цветана Василева Ваканова
 9. Даниела Стефанова Щерева
 10. Спас Димитров Иванов
 11. Николай Емилов Карапенов
 12. Димитър Тодоров Хаджидимитров
 13. Александър Петров Арнаудов
 14. Мария Василева Георгиева
 15. Галя Цанкова Стоенчева
 16. Сашко Иванов Кантарев
 17. Христо Богомилов Николов
 18. Стефка Димитрова Попова
 19. Чавдар Иванов Ралчев
 20. Диана Добрева Рибарова
 21. Дочка Николова Димкова
 22. Емилия Лазарова Атанасова
 23. Стефка Николова Есигман
 24. Иванка Петрова Янчева
 25. Димитър Огнянов Дулов
 26. Латинка Василева Вълчева
 27. Харалан Ангелов Гаргов
 28. Йорданка Димитрова Александрова
 29. Димитрия Георгиева Церова
 30. Атанас Георгиев Маратилов
 31. Татяна Иванова Стоянова

24. Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Йордан Трендафилов Мадаров
 2. Любомир Димитров Томов
 3. Иван Атанасов Киричев
 4. Веселка Ангелова Петрова
 5. Христинка Димитрова Цветкова
 6. Гаврил Бориславов Николов
 7. Светлана Димитрова Топалова
 8. Валери Георгиев Стоянов
 9. Асен Райчов Ангелов
 10. Стайко Петков Навущанов
 11. Кръстьо Ангелов Кестенов
 12. Борис Стоянов Ганчев
 13. Цветанка Атанасова Мандурова
 14. Радослав Ангелов Стойчев
 15. Димитър Иванов Петров
 16. Цветанка Стоянова Шулекова
 17. Йоско Христов Гангов
 18. Иван Георгиев Аяров
 19. Йордан Николов Киричев
 20. Георги Иванов Геров
 21. Христо Атанасов Солаков
 22. Николай Атанасов Маджаров
 23. Георги Илиев Танчев
 24. Александър Петков Чавдаров
 25. Иван Николов Цветанов
 26. Трифон Запринов Христосков

25. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА"

 1. Тони Димитров Баждаров
 2. Иван Георгиев Лулчев
 3. Емил Йорданов Величков
 4. Иван Кирилов Гребчев
 5. Цветана Димитрова Паунова
 6. Иван Георгиев Кирев
 7. Илиана Димитрова Киркова
 8. Лазар Симеонов Кръстев

26. Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК)

 1. Светлана Георгиева Петракова
 2. Светлана Йорданова Драганчева
 3. Радка Димитрова Станоева
 4. Атанаска Петкова Ганчева
 5. Стоимен Кръстев Стоименов
 6. Петка Йорданова Иванова

27. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Георги Петков Куртев
 2. Боряна Тодорова Николова-Спасова
 3. Валери Василев Ганев
 4. Христо Димитров Дудов
 5. Славчо Цветанов Тодоров
 6. Георги Николаев Теодосиев

28. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 1. Юли Цветанов Топалов
 2. Благой Георгиев Атанасов
 3. Пламен Иванов Атанасов
 4. Георги Атанасов Байгънов
 5. Ирина Иванова Харалампиева
 6. Тонка Костадинова Атмаджова
 7. Мария Ангелова Кисова
 8. Аксиния Петрова Атанасова
 9. Георги Борисов Ангушев
 10. Георги Василев Халачев
 11. Елена Веселинова Колчакова
 12. Йордан Иванов Димитров
 13. Цветко Добрев Спасов
 14. Георги Христов Цонев

30. Политическа партия "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА"

 1. Борис Георгиев Анов
 2. Иван Стоянов Коруджийски
 3. Петър Иванов Копанов
 4. Божидар Тодоров Николов
 5. Радослав Стефанов Чолаков
 6. Сергей Иванов Щерев
 7. Спас Живков Бараков
 8. Максим Крумов Недялков
 9. Николай Димитров Петков
 10. Василка Живкова Чолакова
 11. Мария Петрова Караколева
 12. Цветан Тодоров Бунчев
 13. Георги Асенов Иванов
 14. Величка Атанасова Тачева-Станоева
 15. Васил Георгиев Йотов
 16. Стефан Живков Стоилов

31. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"

 1. Виргиния Тодорова Здравкова
 2. Георги Ангелов Георгиев
 3. Лилия Симеонова Йончева
 4. Емилия Георгиева Божкова
 5. Йордан Живков Биков
 6. Маргарита Николова Анчева
 7. Живка Нейчева Шикова
 8. Ирина Благоева Петкова
 9. Огнян Крумов Натов
 10. Златка Людмилова Костова
 11. Ангел Христов Бодуров
 12. Райко Георгиев Гористанов
 13. Тодорка Иванова Димитрова
 14. Василка Иванова Баташка
 15. Страхил Василев Иванов
 16. Цветанка Николаева Божилова
 17. Румен Милушев Цветанов
 18. Иванка Якимова Пепелова
 19. Лидия Стоянова Тученичева

32. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Руско Йосифов Русков
 2. Янко Борисов Ангелов
 3. Илия Кирилов Личев
 4. Фердо Искров Бейков
 5. Янко Митков Гечев
 6. Велко Янков Петков
 7. Михаил Асенов Петров
 8. Георги Любомиров Шопов
 9. Георги Ангелов Велев
 10. Йордан Асенов Живаков
 11. Стоян Димитров Йорданов
 12. Христо Асенов Гангов
 13. Асен Стефанов Атанасов
 14. Асен Димитров Чавдаров
 15. Красимир Борисов Кръстев
 16. Димитър Георгиев Кузев
 17. Златка Георгиева Ангелова
 18. Георги Костадинов Жилев
 19. Алипи Негославов Алипиев
 20. Асен Василев Ангелов
 21. Красимир Андонов Йорданов
 22. Станимир Владов Вълков
 23. Михаил Руменов Янков
 24. Светослав Костадинов Гълев

33. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"

 1. Димитър Василев Христов
 2. Георги Любенов Лазаров
 3. Лазар Милков Халачев
 4. Иван Алексов Николов
 5. Иванка Йорданова Кузева
 6. Ангел Георгиев Ангелов
 7. Галина Спасова Копралева
 8. Йордан Грозданов Дупчанов
 9. Милка Ангелова Бунева
 10. Васка Атанасова Христова

34. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Лютви Ганиев Ибрямов
 2. Таир Гани Мустафа

35. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"

 1. Борислав Василев Даскалов
 2. Серафим Симеонов Тодоров
 3. Благой Любомиров Босаков
 4. Сашо Сандов Михайлов
 5. Валентин Димитров Саров
 6. Петър Георгиев Костадинов
 7. Иво Асенов Рангелов
 8. Рангел Янков Маринчев
 9. Никола Стоичков Фотев

36. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Иван Евстатиев Евстатиев
 2. Димитър Спасов Димитров
 3. Иво Стайков Русев
 4. Красимира Василева Радева-Делева
 5. Иван Калоферов Шуманов
 6. Димитър Илиев Гинин
 7. Благо Атанасов Танков
 8. Петър Ганчев Горчев
 9. Стоян Георгиев Парпулов
 10. Йордан Стефанов Димитров
 11. Цветан Георгиев Навущанов
 12. Надя Спасова Клисурска
 13. Димитър Василев Шулев
 14. Емил Иванов Фърцов
 15. Петко Георгиев Димитров
 16. Радослава Костадинова Иванова
 17. Николай Христов Щерев
 18. Тодор Георгиев Димитров
 19. Лазар Огнянов Попов
 20. Мари Василев Кемчев
 21. Десислава Юриева Карамитрова
 22. Цветан Георгиев Вресков
 23. Яшар Рамадан Таир
 24. Стефка Петрова Пенева
 25. Гаврил Иванов Рангелов
 26. Елена Кирилова Ангелова
 27. Тодорка Георгиева Христова
 28. Спас Иванов Киричев
 29. Цветелина Стоянова Русенова
 30. Цветанка Стоянова Кавръкова-Стоименова
 31. Мария Ненова Реджова
 32. Кристина Маргаритова Гьорева
 33. Диана Маринова Варникова-Милчева
 34. Мария Стоянова Чомакова
 35. Александър Димитров Атанасов
 36. Валя Асенова Николова
 37. Донка Иванова Найденова
 38. Василка Димитрова Попова
 39. Никола Ангелов Пешлов
 40. Сийка Ненчова Фердова
 41. Георги Тодоров Тодоров

37. Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ"

 1. Христо Георгиев Тодоров
 2. Соня Кънчева Варникова
 3. Садко Ружди Синапов
 4. Димитър Александров Комсийски
 5. Йордан Николов Ташев
 6. Тодор Христов Шопов
 7. Атанаска Любомирова Габерска
 8. Ангел Георгиев Малинов
 9. Илиана Спасова Чергарова
 10. Васил Илиев Недков
 11. Николай Василев Дюлгеров
 12. Димитър Стайков Шуманов
 13. Явор Василев Георгиев
 14. Тома Бориславов Лазаров
 15. Димитър Спасов Милушев
 16. Даниела Крумова Бакърова
 17. Антоанета Апостолова Кабурова
 18. Иван Лазаров Кабуров

38. КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ "ПАЗАРДЖИК":
"ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА" , "ГРАЖДАНСКА СИЛА", "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО"

 1. Благо Атанасов Солов
 2. Иван Стоянов Иванов
 3. Димитър Цвятков Събев
 4. Николай Димитров Стаменов
 5. Живко Димитров Божилов
 6. Иван Димитров Неделчев
 7. Георги Георгиев Гечев
 8. Роман Цветанов Цветков
 9. Петър Георгиев Панайотов
 10. Евтим Николов Янев
 11. Петко Стефанов Крондев
 12. Костадин Петров Младенов
 13. Темелко Стойчев Пампов
 14. Блага Иванова Йовова
 15. Йордан Василев Бончев
 16. Костадин Георгиев Миладинов
 17. Любен Илиев Грудев
 18. Благой Ангелов Ангелов
 19. Димитър Иванов Стоянов
 20. Огнян Димитров Тасев
 21. Митко Илиев Бейков
 22. Николай Спасов Моллов
 23. Стоян Николов Иванов
 24. Васил Христосков Терзиев

39. Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ"

 1. Тодор Куртев Цоков
 2. Янко Атанасов Узунов

40. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

 1. Чавдар Стоянов Чавдаров
 2. Благой Петров Гицев
 3. Велина Рангелова Витекова
 4. Темелко Георгиев Малинов
 5. Илия Николов Минчев
 6. Филко Пенков Ангелов
 7. Иван Георгиев Сираков
 8. Стоянка Иванова Петрова
 9. Атанас Русанов Заров
 10. Благо Николов Войводов

41. Политическа партия "АТАКА"

 1. Лъчезар Димитров Кръстев
 2. Красимир Георгиев Първанов
 3. Цанко Кирилов Бангьозов
 4. Агоп Етварт Хугасян
 5. Мариана Иванова Динкова
 6. Тодор Стоичков Тодоров
 7. Емилия Радева Начева
 8. Жана Иванова Пенова
 9. Атанаска Георгиева Шарланджиева
 10. Емил Костадинов Костадинов
 11. Серьожа Лазаров Даскалов
 12. Камелия Кирилова Вълкова
 13. Незабравка Родостова Атанасова
 14. Гено Атанасов Пеканов
 15. Иван Георгиев Янкулов
 16. Валери Димитров Бензаров
 17. Васил Ангелов Мишев
 18. Костадин Борисов Бишуров
 19. Георги Николов Ангелов
 20. Димитър Любомиров Паунков
 21. Василка Петрова Илкова
 22. Здравка Тодорова Тодорова
 23. Симеон Спасов Игнатов
 24. Иван Георгиев Касабов
 25. Иван Добрев Велчев
 26. Стефан Найденов Царски
 27. Костадин Борисов Георгиев

42. Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

 1. Теодора Йосифова Паунова-Христева
 2. Георги Йосифов Паунов

43. Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"

 1. Найден Тодоров Шопов
 2. Десислава Димитрова Герова-Тодорова
 3. Валентин Георгиев Гагов
 4. Николай Георгиев Маратилов
 5. Иванка Радева Иванчева
 6. Костадинка Стоянова Петракова-Генчева
 7. Захаринка Димитрова Йосифова
 8. Мая Георгиева Филипова
 9. Йордан Милчев Минев
 10. Иванка Николаева Николова
 11. Илиана Василева Петрова
 12. Атанас Иванов Нейчев
 13. Гергана Петкова Стоименова-Царска
 14. Лиляна Петрова Шикова-Димитрова
 15. Ружа Александрова Блангева
 16. Йордан Красимиров Куленски
 17. Димитър Борисов Донов
 18. Мариана Георгиева Георгиева
 19. Заприн Милчов Петков
 20. Юлиян Иванов Владимиров
 21. Рени Николова Стоянова
 22. Борис Димитров Димитров
 23. Тинка Петкова Стоименова-Йорданова
 24. Спиро Димитров Урдев
 25. Николина Иванова Спирова

44. Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

 1. Красимир Манолов Темнилов
 2. Румен Спасов Димитров
 3. Кирил Александров Александров
 4. Георги Борисов Денчев
 5. Костадин Рангелов Манолов
 6. Христо Герасимов Драганов
 7. Красимира Спасова Пейчева
 8. Малинка Георгиева Консулова-Златева
 9. Николай Василев Василев
 10. Светлана Крумова Шуманова-Иванова
 11. Калинка Георгиева Колева-Адамова
 12. Георги Лазаров Пейчев
 13. Борис Николов Дъбов
 14. Ненко Иванов Огнянов
 15. Бояна Грозданова Илиева
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София - град София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол
X