Решения
1332/2008-09-19
Относно:  няма
1331/2008-09-19
Относно:  няма
1330/2008-09-19
Относно:  промени в ОИК – Бобошево, област Кюстендил
1329/2008-09-19
Относно:  промени в състава на ОИК – Шумен, област Шумен
1328/2008-09-19
Относно:  няма
1327/2008-09-19
Относно:  няма
1326/2008-09-19
Относно:  регистриране на политическа партия “БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове
1325/2008-09-19
Относно:  няма
1324/2008-09-19
Относно:  няма
1323/2008-09-19
Относно:  няма
1322/2008-09-19
Относно:  няма
1321/2008-09-09
Относно:  няма
1320/2008-09-09
Относно:  няма
1319/2008-09-09
Относно:  няма
1318/2008-09-09
Относно:  няма
1317/2008-09-05
Относно:  няма
1316/2008-09-05
Относно:  няма
1315/2008-09-05
Относно:  няма
1314/2008-09-05
Относно:  няма
1313/2008-09-05
Относно:  няма
1312/2008-09-05
Относно:  няма
1311/2008-09-05
Относно:  няма
1310/2008-09-05
Относно:  няма
1309/2008-09-05
Относно:  няма
1308/2008-09-05
Относно:  няма
1307/2008-09-05
Относно:  няма
1306/2008-09-05
Относно:  няма
1305/2008-09-05
Относно:  промени в състава ОИК – Смолян, област Смолян
1304/2008-09-05
Относно:  няма
1303/2008-09-05
Относно:  няма
1302/2008-09-05
Относно:  няма
1301/2008-09-05
Относно:  няма
1300/2008-09-05
Относно:  няма
1299/2008-09-05
Относно:  няма
1298/2008-09-05
Относно:  няма
1297/2008-09-05
Относно:  няма
1296/2008-09-05
Относно:  няма
1295/2008-09-05
Относно:  няма
1294/2008-09-05
Относно:  няма
1293/2008-09-05
Относно:  няма
1292/2008-09-05
Относно:  няма
1291/2008-09-05
Относно:  няма
1290/2008-09-05
Относно:  няма
1289/2008-09-05
Относно:  няма
1288/2008-09-05
Относно:  няма
1287/2008-09-05
Относно:  няма
1286/2008-09-05
Относно:  няма
1285/2008-09-05
Относно:  няма
1284/2008-09-05
Относно:  няма
1283/2008-09-05
Относно:  няма
1282/2008-09-05
Относно:  няма
1281/2008-09-05
Относно:  няма
1280/2008-09-05
Относно:  няма
1279/2008-09-05
Относно: няма
1278/2008-08-26
Относно:  регистриране на политическа партия “СВОБОДА” за участие в изборите за общински съветници и кметове
1277/2008-08-26
Относно:  няма
1276/2008-08-26
Относно:  промяна в състава на ОИК – Монтана, област Монтана
1275/2008-08-26
Относно:  регистриране на политическа партия “АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - НЕЗАВИСИМИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове
1274/2008-08-26
Относно:  няма
1273/2008-08-26
Относно:  няма
1272/2008-08-26
Относно:  няма
1271/2008-08-26
Относно: няма
1270/2008-08-26
Относно:  няма
1269/2008-08-26
Относно:  няма
1268/2008-08-26
Относно:  няма
1267/2008-08-26
Относно:  няма
1266/2008-08-26
Относно:  няма
1265/2008-08-26
Относно:  няма
1264/2008-08-26
Относно:  няма
1263/2008-08-26
Относно: няма
1262/2008-08-26
Относно:  няма
1261/2008-08-26
Относно:  няма
1260/2008-08-26
Относно:  няма
1259/2008-08-26
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Бобошево, област Кюстендил, на 25 октомври 2008 г.
1258/2008-08-26
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Доктор Йосифово, община Монтана, област Монтана, на 25 октомври 2008 г.
1257/2008-08-26
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Овчарово, община Шумен, област Шумен, на 25 октомври 2008 г.
1256/2008-08-07
Относно:  няма
1255/2008-08-07
Относно:  допълнение на Решение № 1254 от 31 юли 2008 г. на ЦИКМИ
1254/2008-07-31
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства в община Димово, област Видин, на 11 октомври 2008 г.
1253/2008-07-31
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за общински на община Петрич, област Благоевград, на 11 октомври 2008 г.
1252/2008-07-31
Относно:  промени в ОИК – Петрич, област Благоевград
1251/2008-07-31
Относно:  няма
1250/2008-07-31
Относно:  няма
1249/2008-07-31
Относно:  няма
1248/2008-07-31
Относно:  няма
1247/2008-07-31
Относно:  нямя
1246/2008-07-31
Относно:  няма
1245/2008-07-31
Относно:  няма
1244/2008-07-31
Относно:  няма
1243/2008-07-31
Относно:  няма
1242/2008-07-24
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Спахиево, община Минерални бани, област Хасково, на 31 август 2008 г
1241/2008-07-24
Относно:  промени в състава ОИК – Велико Търново, област Велико Търново
1240/2008-07-16
Относно:  промени в състава ОИК – Минерални бани, област Хасково
1239/2008-07-16
Относно:  няма
1238/2008-07-16
Относно:  мяма
1237/2008-07-16
Относно:  няма
1236/2008-07-16
Относно:  промени в състава ОИК – Чирпан, област Стара Загора
1235/2008-07-03
Относно: няма
1234/2008-07-03
Относно:  няма
1233/2008-07-03
Относно:  няма
1232/2008-07-04
Относно: няма
1231/2008-07-03
Относно:  промени в ОИК – Твърдица, област Сливен
1230/2008-06-24
Относно:  жалба от Иван Сотиров Тишев – председател на Общинската организация на ПП “Ред, законност и справедливост” - Казанлък, срещу решение № 313 от 20.06.2008 г. ОИК – Казанлък, област Стара Загора
1229/2008-06-24
Относно:  промени в състава ОИК – Велико Търново, област Велико Търново
1228/2008-06-11
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Спахиево, община Минерални бани, област Хасково, на 31 август 2008 г.
1227/2008-06-11
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Крум, община Димитровград, област Хасково, на 11 октомври 2008 г.
1226/2008-06-11
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Чуково, община Момчилград, област Кърджали, на 11 октомври 2008 г.
1225/2008-06-11
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Люти дол, община Мездра, област Враца, на 11 октомври 2008 г.
1224/2008-06-11
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Карбинци, община Димово, област Видин, на 11 октомври 2008 г.
1223/2008-06-11
Относно:  промени в състава ОИК – Роман, област Враца
1222/2008-06-11
Относно:  промени в състава ОИК – Панагюрище, област Пазарджик
1221/2008-06-05
Относно:  промени в състава ОИК – Павликени, област Велико Търново
1220/2008-06-05
Относно:  издаване на разрешение на Фондация Институт “Отворено общество” за провеждане на социологически проучвания в изборния ден на местните избори на 21 юни 2008 г. в община Казанлък
1219/2008-06-05
Относно:  жалба от ГИСДИ срещу решение № 199 от 4.06.2008 г. на ОИК – Роман, област Враца
1218/2008-06-05
Относно:  жалба от Цветан Цветанов – председател на ПП “ГЕРБ”
1217/2008-06-05
Относно:  жалба от Ивайло Илиев Павлов – представляващ ПП “АТАКА” в община Роман, област Враца, срещу писмо-отговор на ОИК – Роман
1216/2008-06-05
Относно:  жалба на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Роман, област Враца, Красимир Петков Петков, срещу решение № 193 от 31.05.2008 г. на ОИК – Роман
1215/2008-05-29
Относно:  промени в състава ОИК – Роман, област Враца
1214/2008-05-29
Относно:  издаване на разрешение на Сдружение “Гражданска Инициатива за Свободни и Демократични Избори” (ГИСДИ) за провеждане на социологически проучвания в изборния ден на местните избори на 7 юни 2008 г. в община Роман
1213/2008-05-29
Относно:  регистриране на политическа партия “Социалистическа партия Български път” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 7 юни 2008 г.
1212/2008-05-20
Относно:  промени в състава ОИК – Роман, област Враца
1211/2008-05-20
Относно:  промени в състава ОИК – Враца, област Враца
1210/2008-05-14
Относно:   промени в състава ОИК – Гърмен, област Благоевград
1209/2008-05-14
Относно:  жалба от Георги Маринов Димитров – председател на ПП “Обединени земеделци”, срещу решение № 497 от 11.05.2008 г. на ОИК – Сандански
1208/2008-05-14
Относно:  жалба от коалиция “Земеделци и социалдемократи за община Тунджа”, представлявана от Елена Стоянова Георгиева, срещу решение № 219 от 15.05.2008 г. на ОИК – Тунджа, област Ямбол
1207/2008-05-14
Относно: жалба от Георги Василев Манев – председател на ПП “СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА”, срещу решение № 220 от 11.05.2008 г. на ОИК – Казанлък
1206/2008-05-08
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Бенковски, община Добричка, област Добрич, на 5 юли 2008 г.
1205/2008-05-08
Относно:  проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати при нови и частични избори
1204/2008-05-08
Относно:  няма
1203/2008-05-08
Относно:  няма
1202/2008-04-30
Относно:  няма
1201/2008-04-30
Относно:  промени в състава ОИК – Казанлък, област Стара Загора
1200/2008-04-30
Относно:  промени в състава ОИК – Роман, област Враца
1199/2008-04-30
Относно:  промени в състава ОИК – Сандански, област Благоевград
1198/2008-04-30
Относно:  промени в състава ОИК – Свищов, област Велико Търново
1197/2008-04-30
Относно:  няма
1196/2008-04-30
Относно:  няма
1195/2008-04-30
Относно:  няма
1194/2008-04-30
Относно: регистриране на политическа партия “Обединени земеделци” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 21 юни 2008 г.
1193/2008-04-22
Относно:  няма
1192/2008-04-22
Относно:  няма
1191/2008-04-22
Относно:  няма
1190/2008-04-22
Относно:  няма
1189/2008-04-22
Относно:  регистриране на политическа партия “Обединени земеделци” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 7 юни 2008 г.
1188/2008-04-22
Относно:  няма
1187/2008-04-22
Относно:  няма
1186/2008-04-22
Относно:  няма
1185/2008-04-22
Относно:  няма
1184/2008-04-22
Относно:  регистриране на политическа партия “Бургас” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 7 юни 2008 г.
1183/2008-04-22
Относно:  няма
1182/2008-04-22
Относно:  няма
1181/2008-04-22
Относно:  няма
1180/2008-04-22
Относно:  няма
1179/2008-04-22
Относно:  няма
1178/2008-04-22
Относно:  няма
1177/2008-04-22
Относно:  няма
1176/2008-04-17
Относно:  няма
1175/2008-04-17
Относно:  няма
1174/2008-04-17
Относно:  няма
1173/2008-04-17
Относно:  няма
1172/2008-04-17
Относно:  отказ за регистриране на политическа партия “Българска аграрна партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 7 и 21 юни 2008 г.
1171/2008-04-17
Относно:  промени в ОИК – Кубрат, област Разград
1170/2008-04-17
Относно:  няма
1169/2008-04-17
Относно:  няма
1168/2008-04-17
Относно:  промени в ОИК – Сандански, област Благоевград
1167/2008-04-17
Относно:  промени в ОИК – Петрич, област Благоевград
1166/2008-04-10
Относно:  няма
1165/2008-04-10
Относно:  няма
1164/2008-04-10
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Девене община Враца, област Враца, на 21 юни 2008 г.
1163/2008-04-10
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Сборище, община Твърдица, област Сливен, на 21 юни 2008 г.
1162/2008-04-10
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, на 7 юни 2008 г
1161/2008-04-10
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за общински съветници на община Казанлък, област Стара Загора, на 21 юни 2008 г.
1160/2008-04-10
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за общински съветници на община Сандански, област Благоевград, и за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Петрово, община Сандански, област Благоевград, на 7 юни 2008 г.
1159/2008-04-10
Относно:  промени в ОИК – Свищов, област Велико Търново
1158/2008-04-03
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на община Роман, област Враца, на 7 юни 2008 г.
1157/2008-04-03
Относно:  няма
1156/2008-04-03
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Михалци, община Павликени, област Велико Търново, на 7 юни 2008 г.
1155/2008-04-03
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Стожер, община Добричка, област Добрич, на 7 юни 2008 г.
1154/2008-04-03
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметства Елшица и Оборище, община Панагюрище, област Пазарджик, на 7 юни 2008 г.
1153/2008-04-03
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград, на 7 юни 2008 г.
1152/2008-04-03
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, на 7 юни 2008 г.
1151/2008-04-03
Относно:  няма
1150/2008-04-03
Относно:  няма
1149/2008-04-03
Относно:  няма
1148/2008-04-03
Относно:  няма
1147/2008-04-03
Относно:  няма
1146/2008-04-03
Относно:  няма
1145/2008-04-03
Относно:  няма
1144/2008-04-03
Относно:  промени в ОИК – Оряхово, област Враца
1143/2008-03-27
Относно:  няма
1142/2008-03-27
Относно:  няма
1141/2008-03-27
Относно:  няма
1140/2008-03-27
Относно:  няма
1139/2008-03-21
Относно:  жалби от Теофил Теофилов срещу бездействие на ОИК – Тополовград
1138/2008-03-21
Относно:  възнаграждения на ОИК
1137/2008-03-21
Относно:  промени в ОИК – Тунджа, област Ямбол
1136/2008-04-02
Относно: няма
1135/2008-03-21
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Каравелово, община Тунджа, област Ямбол, на 7 юни 2008 г.
1134/2008-03-21
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Рудник, община Бургас, област Бургас, на 7 юни 2008 г.
1133/2008-03-21
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Тертер, община Кубрат, област Разград, на 7 юни 2008 г.
1132/2008-03-21
Относно:   възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Царевец, община Свищов, област Велико Търново, на 7 юни 2008 г.
1131/2008-03-13
Относно:  жалба от Маргарита Кръстева Трифонова срещу действия на ОИК - Роман
1130/2008-03-13
Относно:  изменение и допълнение на Решение № 368 от 10 септември 2007 г. на ЦИКМИ
1129/2008-03-07
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Чокоба, община Сливен, област Сливен, на 7 юни 2008 г.
1128/2008-03-07
Относно:  няма
1127/2008-03-07
Относно:  няма
1126/2008-03-07
Относно:  няма
1125/2008-03-07
Относно:  няма
1124/2008-03-05
Относно:  няма
1123/2008-03-05
Относно:  жалба от Мариана Петрова Иванова-Николова – общински съветник в Общинския съвет – гр. Нова Загора, срещу действия на председателя на ОИК – Нова Загора, област Сливен
1122/2008-03-05
Относно: жалба от Иван Ников Иванов – председател на ОИК – Нова Загора, срещу решение № 659 от 26.02.2008 г. на ОИК – Нова Загора, област Сливен
1121/2008-03-05
Относно:  няма
1120/2008-02-28
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Габър, община Созопол, област Бургас, на 7 юни 2008 г.
1119/2008-02-28
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Извор, община Радомир, област Перник, на 7 юни 2008 г.
1118/2008-02-28
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Локорско, Столична община, област София, на 12 април 2008 г.
1117/2008-02-28
Относно:  няма
1116/2008-02-22
Относно:  промени в ОИК – Тополовград, област Хасково
1115/2008-02-22
Относно:  няма
1114/2008-02-22
Относно:  няма
1113/2008-02-22
Относно:  няма
1112/2008-02-18
Относно:  няма
1111/2008-02-07
Относно:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Пчеларово, община Генерал Тошево, област Добрич, на 29 март 2008 г.
1110/2008-02-07
Относно:  промени в ОИК – Нова Загора, област Сливен
1109/2008-01-31
Относно: повдигане на препирня за подведомственост
1108/2008-01-31
Относно: промени в ОИК – Дългопол, област Варна
1107/2008-01-11
Относно: няма
1106/2008-01-11
Относно: няма
1105/2008-01-11
Относно: няма
1104/2008-01-11
Относно: няма
1103/2008-01-11
Относно: няма
1102/2008-01-11
Относно: няма
1101/2008-01-11
Относно: няма
1100/2008-01-11
Относно: няма
1099/2008-01-11
Относно: няма
1098/2008-01-11
Относно: няма
1097/2008-01-11
Относно: няма
1096/2008-01-04
Относно: няма
1095/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Драганово, община Добричка, област Добрич, на 16 февруари 2008 г.
1094/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград, на 16 февруари 2008 г
1093/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мургово, община Кърджали, област Кърджали, на 16 февруари 2008 г.
1092/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство с. Пещера, община Земен, област Перник, на 16 февруари 2008 г.
1091/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Трънково, община Елхово, област Ямбол, на 16 февруари 2008 г
1090/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Върлино, община Неделино, област Смолян, на 16 февруари 2008 г.
1089/2008-01-04
Относно: : възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Калугерене, община Главиница, област Силистра, на 16 февруари 2008 г.
1088/2008-01-04
Относно: : възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, на 16 февруари 2008 г
1087/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Говедаре, община Пазарджик, област Пазарджик, на 16 февруари 2008 г.
1086/2008-01-04
Относно: : възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана, на 16 февруари 2008 г.
1085/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Малиново, община Ловеч, област Ловеч, на 16 февруари 2008 г.
1084/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Мала фуча, община Бобов дол, област Кюстендил, на 16 февруари 2008 г.
1083/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Люляково, община Генерал Тошево, област Добрич, на 16 февруари 2008 г.
1082/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Царичино, община Балчик, област Добрич, на 16 февруари 2008 г.
1081/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Бобовец, община Балчик, област Добрич, на 16 февруари 2008 г.
1080/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Ботуня, община Криводол, област Враца, на 16 февруари 2008 г.
1079/2008-01-04
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Карбинци, община Димово, област Видин, на 16 февруари 2008 г
1078/2008-01-04
Относно: : възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Жеглица, община Видин, област Видин, на 16 февруари 2008 г
1077/2008-01-04
Относно: : възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Рибник, община Петрич, област Благоевград, на 16 февруари 2008 г.
1076/2008-01-04
Относно: няма
1075/2008-01-04
Относно: няма
1074/2008-01-04
Относно: няма
1073/2008-01-04
Относно: жалба от Даниел Цоев, Нина Удроева, Лозан Маринов, Лъчезар Лозанов, Венизел Тропоцелов и Александър Матев срещу решение № 92 от 14.12.2007 г. на ОИК – Брегово, област Видин
1072/2008-01-04
Относно: няма
1071/2008-01-04
Относно: няма
1070/2008-01-04
Относно: няма
1069/2007-12-19
Относно: изпращане на Върховна касационна прокуратура резултатите от извършената проверка от ГД “ГРАО” за лица, гласували повече от един път, и лица, гласували, без да имат избирателно право
1068/2007-12-03
Относно: определение на Административен съд – гр. Шумен
1067/2007-12-03
Относно: жалба от Румяна Нешкова Лазарова – избрана за кмет на кметство Дебнево, община Троян, област Ловеч
1066/2007-11-29
Относно: ОТНОСНО: допълване на Решение № 1057 от 22 ноември 2007 г. на ЦИКМИ
1065/2007-11-29
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кметове на кметства в селата Егълница и Лобош, община Ковачевци, област Перник, на 5 януари 2008 г
1064/2007-11-29
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство с. Прогрес, община Момчилград, област Кърджали, на 5 януари 2008 г.
1063/2007-11-29
Относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кметове на кметства в селата Владимир, Горна Диканя, Кондофрей, Прибой и Старо село, община Радомир, област Перник, на 5 януари 2008 г.
1062/2007-11-29
Относно: приемане на информация на работната група по жалби и сигнали на ЦИКМИ
1061/2007-11-29
Относно: промени в ОИК – Свищов, област Велико Търново
1060/2007-11-27
Относно: няма
1059/2007-11-27
Относно: издаване на дубликатно удостоверение на Цветомир Петров Хлебарски – член на ОИК – Тервел, област Добрич
1058/2007-11-27
Относно: промени в ОИК – Твърдица, област Сливен
1057/2007-11-22
Относно: провеждане на заседания на ОИК и целодневни дежурства на членове на ОИК след приключване на общите местни избори на 28 октомври и на 4 ноември 2007 г.
1056/2007-11-19
Относно: обезсилване на решение на ОИК – Черноочене, област Кърджали
1055/2007-11-19
Относно: жалба от Емил Боянов Мишов - гара Елин Пелин, ул. “Хемус” № 11
1054/2007-11-19
Относно: промени в ОИК – Мизия
1053/2007-11-19
Относно: жалба от Юлиян Траянов – областен председател на ПП “ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” против решение № 186 от 2.11.2007 г. ОИК – Бяла, област Русе
1052/2007-11-19
Относно: жалба от Надежда Миланова Стойчева – кандидат за Кмет от ПП “ГЕРБ” на с. Черничене, община Симитли, против решение 5.11.2007 г. на ОИК – Симитли
1051/2007-11-14
Относно: жалба от ПП “Движение за права и свободи” чрез упълномощения представител Ердинч Иляз Хаджиев против решение № 131 от 8.11.2007 г. ОИК – Тервел
1050/2007-11-14
Относно: произвеждане на нов избор за общински съветници и/или кметове, когато изборът е обявен за недействителен или няма избран кмет на втори тур
1049/2007-11-14
Относно: промени в ОИК – Сандански
1048/2007-11-14
Относно: частичен избор за кметове
1047/2007-11-12
Относно: жалба от Людмил Веселинов Атев – кандидат за общински съветник от ПП “Либерална инициатива за демократично европейско развитие” “Лидер”, против решение № 000443 от 1.11.2007 г. на ОИК – Велико Търново
1046/2007-11-12
Относно: промени в ОИК – Перник
1045/2007-11-12
Относно: жалба от Велин Самуилов Агов – кандидат за кмет на кметство Скребатно, община Гърмен, област Благоевград
1044/2007-11-12
Относно: жалба от Нено Тенев Ненов – кандидат за кмет на с. Тъжа, община Павел баня
1043/2007-11-09
Относно: жалба от Райна Петрова Найденова – независим кандидат за кмет на с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област, срещу решение № 206 от 4.11.2007 г. на ОИК - Божурище
1042/2007-11-07
Относно: контролните проверки на компютърната обработка на данните от гласуването и отчитането на резултатите от произведения втори тур на 4 ноември 2007 г. избори за кметове
1041/2007-11-07
Относно: жалба от Здравко Росенов Челишев – кандидат за кмет на община Девин
1040/2007-11-07
Относно: определяне възнаграждения за заседания и дежурства на ОИК в периода между изборите
1039/2007-11-07
Относно: промени в ОИК – Видин
1038/2007-11-06
Относно: жалба от Иван Иванов – председател на ОбС на БПС – Русе против решение № 393 от 3.11.2007 г. на ОИК - Русе
1037/2007-11-06
Относно: жалба от Емил Лилов – областен координатор на ПП “АТАКА”, Петко Тонев – пълномощник на коалиция “Единен Национален Фронт”, Пламен Стоянов – пълномощник на ПП “Българска Работническо Селска Партия”, Огнян Каменарски – пълномощник на “Българска Комунистическа Партия”, Иван Иванов – пълномощник на коалиция “Бъдеще за Видин”, срещу определянето на изборните резултати в община Видин след произведените избори на 28 октомври 2007 г.
1036/2007-11-06
Относно: жалба от Венцислав Спасов – кандидат за кмет на кметство с. Сливовик, община Медковец, област Монтана, срещу определянето на изборните резултати от произведения на 28 октомври 2007 г. избор за кмет на кметство с. Сливовик, община Медковец, област Монтана
1035/2007-11-05
Относно: жалба от Магдалена Николова Любенова - кандидат за кмет на с. Иваняне, община София, област София
1034/2007-11-06
Относно:  жалба от Румен Пехливанов – председател на общински предизборен щаб на ДПС - Рудозем
1033/2007-11-06
Относно: предаване на изборните книжа и материали от общинските избирателни комисии за съхранение
1032/2007-11-06
Относно: промени в ОИК – Сандански, област Благоевград
1031/2007-11-04
Относно: жалба от Александър Кирилов Хараламбиев – представител на ПП “СДС” – Белоградчик, срещу решение № 95 от 2.11.2007 г. на ОИК - Белоградчик
1030/2007-11-04
Относно: жалба против решение № 527 от 4.11.2007 г. на ОИК - Сливен
1029/2007-11-04
Относно: жалба от Кирил Груев – пълномощник на ПП “ГЕРБ” гр. Видин, против решение № 392 от 3.11.2007 г. на ОИК - Видин
1028/2007-11-04
Относно: жалба от Георги Георгиев – председател на СДС Бяла против решение № 117 от 4.11.2007 г. на ОИК - Бяла
1027/2007-11-04
Относно: жалба от Господинка Радкова Тодорова – кандидат за кмет на кметство с. Боздуганово, община Раднево, против решение № 106 от 29.10.2007 г. на ОИК - Раднево
1026/2007-11-04
Относно: жалба от Николина Петрова Минкова – член на СИК № 24 - с. Кирилово, община Елхово, против решение № 199 от 28.10.2007 г. на ОИК - Елхово
1025/2007-11-03
Относно:  жалба от Валери Стоичков – координатор на НДСВ – гр. Лом, срещу решение № 152 от 1.11.2007 г. на ОИК - Лом
1024/2007-11-03
Относно:  жалба от Румяна Иванова Йорданова – кандидат за кмет на с. Борисово, община Сливо поле, област Русе
1023/2007-11-03
Относно:  жалба от Веселинка Андреева Дурчова – секретар в община Банско, срещу решение № 162 от 1.11.2007 г. на ОИК – Банско, област Благоевград
1022/2007-11-03
Относно: контролните проверки на компютърната обработка на данните от гласуването и отчитането на резултатите от произведените на 28 октомври 2007 г. избори за общински съветници и кметове
1021/2007-11-03
Относно:  жалба от ПП “ГЕРБ” – Долна баня, чрез председателя Владимир Николов Джамбазов, срещу решение № 058 от 3.11.2007 г. на ОИК – Долна баня, Софийска област
1020/2007-11-03
Относно:  промени в ОИК – Девин, област Смолян
1019/2007-11-03
Относно:  жалба от Даниела Димитрова Милчева - кандидат за кмет на с. Мрамор, чрез адвокат Жельо Николов Желев, правно основание чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗМИ
1018/2007-11-02
Относно: жалба от Костадин Атанасов Хаджитодоров - председател на ВМРО – гр. Банско, против неразглеждане на молба вх. № 52 от 31.10.2007 г
1017/2007-11-02
Относно: жалба от Ненко Викторов Темелков – упълномощен представител на коалиция “БСП, БПС – Нова левица” срещу действия на ОИК - Перник
1016/2007-11-02
Относно: промени в ОИК – Сандански, област Благоевград
1015/2007-11-02
Относно: промени в ОИК – Варна, област Варна
1014/2007-11-02
Относно: жалба от Илия Димитров Вандов - председател на инициативния комитет на независимия кандидат за кмет на община Казанлък Стефан Дамянов, срещу решение № 168 от 30.10.2007 г. на ОИК - Казанлък
1013/2007-11-02
Относно: жалба от Георги Веселинов Зафиров – областен координатор на ПП “Атака” за област Ямбол, против действията на председателя на ОИК – Ямбол, Мариана Георгиева Гърдева-Виденова
1012/2007-11-02
Относно: жалба от Ивайло Дражев – представляващ ПК “Роден край”, кандидат за кмет на община Бургас, водач на листа за общински съветници на ПК “Роден край”, срещу решение № 594 от 1.11.2007 г. на ОИК – Бургас
1011/2007-11-02
Относно: жалба от Григор Методиев Григоров от гр. Сливница, кандидат за кмет на община Сливница и кандидат за общински съветник от листата на ПП “Демократи за силна България”
1010/2007-11-02
Относно: снабдяване с ксерокопия от протоколите на секционните и общинските избирателни комисии
1009/2007-11-02
Относно: жалба от ПП “ГЕРБ” – Добрич срещу решение № 94 от 1.11.2007 г. на ОИК – Тервел, област Добрич
1008/2007-11-02
Относно: жалба от Ненко Викторов Темелков - упълномощен представител на Коалиция за България за местни избори 2007 г. за община Перник
1007/2007-11-02
Относно: промени в ОИК – Камено, област Бургас
1006/2007-11-02
Относно:  жалба от Валентина Недялкова Чемширова – кандидат за кмет на с. Савино, община Тунджа, и от Георги Иванов Георгиев – представител на коалиция “Нашата община”, против решение № 185 от 29.10.2007 г. на ОИК – Тунджа, област Ямбол
1005/2007-11-02
Относно: промени в ОИК – Ихтиман, Софийска област
1004/2007-10-02
Относно: промени в ОИК – Угърчин, област Ловеч
1003/2007-10-31
Относно: жалба срещу решение № 170 от 28.10.2007 г. на ОИК - Ценово
1002/2007-10-31
Относно: промени в ОИК – Котел, област Сливен
1001/2007-10-31
Относно: жалба от Минчо Кънчев Кънев – представляващ ПП “Българска социалдемокрация” – Чирпан област Стара Загора
1000/2007-10-31
Относно: жалба от Камелия Михайлова Златанова - представител на предизборния щаб на независимия кандидат за кмет на община Тутракан, срещу решение № 77 от 24.10.2007 г. на ОИК - Тутракан
999/2007-10-31
Относно: жалба от Халид Лютфи Ахмед – кандидат за кмет на кметство Черноглавци, община Венец, област Шумен
998/2007-10-31
Относно: жалба от Александър Кръстев Абрашев – кандидат за кмет на община Калояново от ПП “ГЕРБ, СДС, ДСБ, ЗНС” и избран за кмет на община Калояново с решение от 29.10.2007 г., срещу решение на ОИК – Калояново, взето с протокол № 24 от 30.10.2007 г.
997/2007-10-31
Относно: жалба срещу решение № 147 от 28.10.2007 г. на ОИК - Драгоман
996/2007-10-31
Относно: жалба от Атанас Тасев Атанасов – кандидат за кмет на община Севлиево
995/2007-10-31
Относно: промени в ОИК – Тополовград, област Хасково
994/2007-10-31
Относно: участието на застъпници, наблюдатели и представители на политически партии и коалиции в изборите на 4 ноември 2007 г. – втори тур
993/2007-10-30
Относно: жалба от Пламен Александров Александров вр. ид кмет на община Свищов, срещу решение номер 219 от 25.10.2007 г. на ОИК - Свищов
992/2007-10-30
Относно: жалба от Цветан Иванов Стойчев – кандидат за кмет на район “Връбница” от ПП “АТАКА”
991/2007-10-30
Относно: промени в ОИК – Девин, област Смолян
990/2007-10-30
Относно: промени в ОИК – Тополовград, област Хасково
989/2007-10-30
Относно: жалба от Иван Хараламбиев Иванов – кандидат за кмет на община Свищов, издигнат от ПП “ГЕРБ”
988/2007-10-30
Относно: определяне реда за проверка за двойно гласуване и възлагане извършването на проверката
987/2007-10-30
Относно: техническите характеристики на бюлетините за избиране на кметове на общини, райони и кметства за втория тур на местните избори на 4.11.2007 г.
986/2007-10-30
Относно: промени в ОИК – Бургас, област Бургас
985/2007-10-28
Относно: жалба от Цецка Цачева Данговска – общински ръководител на ПП “ГЕРБ” за община Плевен, против решение № 314 от 28.10.2007 г. на ОИК - Плевен
984/2007-10-28
Относно: жалба от Емил Димитров Темелков – главен секретар на Народняшка земеделска партия “Никола Петков”
983/2007-10-28
Относно: жалба от Христо Димитров Христов – пълномощник на ПП “ГЕРБ” – Велико Търново, против решение № 430 от 28.10.2007 г. на ОИК – Велико Търново
982/2007-10-28
Относно: жалба от Христо Димитров Христов – пълномощник на ПП “ГЕРБ” – Велико Търново, против решение № 431 от 28.10.2007 г. на ОИК – Велико Търново
981/2007-10-28
Относно: жалба от Георги Иванов Славов – областен председател на ПП “ГЕРБ” – Ямбол, против решения № 70 и 71 от 17.09.2007 г. и № 90 и 91 от 26.09.2007 г. на ОИК – Ямбол
980/2007-10-28
Относно: освобождаване председателя на ОИК – Девин, област Смолян
979/2007-10-28
Относно: възражение от ПП “Българска социалдемокрация” и ПП “Земеделски народен съюз”, против решение № 72 от 26.10.2007 г. на ОИК – Грамада, област Видин
978/2007-10-28
Относно: жалба от Красимир Костов – представител на ПП “Ред, законност и справедливост” гр. Айтос”, против действия на секретаря на ОИК – Айтос, Надие Ружин Али 
977/2007-10-28
Относно: жалба ПП “ГЕРБ”, представлявана от областния ръководител за област Разград Тодор Атанасов Димитров, срещу решение № 101 от 28.10.2007 г. на ОИК – Лозница
976/2007-10-28
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 306 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
975/2007-10-28
Относно: жалба от Предизборния щаб на ПП “ГЕРБ” – Панагюрище, срещу решение № 70 от 28.10.2007 г. на ОИК - Панагюрище
974/2007-10-28
Относно:  жалба от Радослав Илиев – координатор на ПП “НДСВ” – община Долна Митрополия, срещу решение № 220 от 28.10.2007 г. на ОИК – Долна Митрополия
973/2007-10-28
Относно: постъпили жалби за неправомерно поставяне на печати на СИК
972/2007-10-28
Относно:  жалба от ПП “Граждански съюз за Нова България” срещу решение № 239 от 26.10.2007 г. на ОИК - Пловдив
971/2007-10-28
Относно: жалба от Коалиция за възраждане на Копривщица
970/2007-10-28
Относно: жалба от Митко Стоянов Екупов – кандидат за кмет на община Макреш, срещу решение № 104 от 22.10.2007 г. на ОИК – Макреш, област Видин
969/2007-10-27
Относно:  жалба от Христо Петров Иванов – кандидат за кмет на община Оряхово, срещу решение № 213 от 23.10.2007 г. на ОИК – Оряхово, област Враца
968/2007-10-27
Относно: жалба от Елка Бонева и Димитър Димитров – представители на Коалиция “ГЕРБ-ЗНС-СДС-НДСВ-ДСБ-БЗНС” в община Опан, област Стара Загора, против решение № 119 от 24.10.2007 г. на ОИК – Опан, област Стара Загора
967/2007-10-26
Относно: жалба от Янко Петров Станев – председател на ДПС – Варна, срещу решения № 333 и № 338 от Протокол № 30 от 25.10.2007 г. на ОИК - Варна
966/2007-10-26
Относно: попълване на продълженията на протоколите на ОИК (приложения № 61, 63 и 65 от изборните книжа – лист № 2)
965/2007-10-26
Относно: жалба от Кирил Стефанов Райков – вр.и.д. кмет на община Оряхово, област Враца, срещу решение № 213 от 23.10.2007 г. на ОИК - Оряхово
964/2007-10-26
Относно: жалба от Иван Радев Русев – кандидат за общински съветник от листата на ПП “ГЕРБ” – община Сунгурларе, срещу решение № 156 от 25.10.2007 г. на ОИК - Сунгурларе
963/2007-10-26
Относно: промени в ОИК – Карлово, област Пловдив
962/2007-10-26
Относно: жалби от коалиция “Демократи за Перник” (СДС, ДСБ, ССД, ДП) срещу решение № 465 от 25.10.2007 г. на ОИК - Перник
961/2007-10-26
Относно: жалба от Милена Георгиева Рангелова – кандидат за кмет на община Симеоновград, срещу действия на ОИК – Симеоновград, област Хасково
960/2007-10-26
Относно: жалба от Емил Венев Атанасов - председател на Областния съвет на ДПС – Кюстендил, срещу решение № 172 от 24.10.2007 г. на ОИК - Дупница
959/2007-10-27
Относно: жалба от В. Илиев – председател на ОС на ПП “Атака” община Свищов, срещу решение № 220 от 25.10.2007 г. на ОИК – Свищов, област Велико Търново
958/2007-10-26
Относно: жалба от Кирил Асенов Ангелов - председател на предизборния щаб на БСП - Дупница
957/2007-10-26
Относно: жалба от Красимир Кръстев Панчев – представляващ коалиция “Европейски демократичен път за Харманли” срещу решение № 379 от 17.10.2007 г. на ОИК – Харманли, област Хасково
956/2007-10-26
Относно: промени в ОИК – Стара Загора, област Стара Загора
955/2007-10-25
Относно: питане на ОИК – Червен бряг
954/2007-10-25
Относно: жалба от Демир Дончев Георгиев – независим кандидат за кмет на кметство с. Тополи, община Варна
953/2007-10-25
Относно: жалба от Димитър Желязков Димитров – ръководител на ПП “ГЕРБ” община Раднево, област Стара Загора
952/2007-10-25
Относно: жалба от Георги Атанасов Шишков – пълномощник на ПП “СДС” в община Свиленград, срещу решение № 143 от 2.10.2007 г. на ОИК – Свиленград, област Хасково
951/2007-10-24
Относно: жалба от Янка Борисова Костадинова - главен редактор на в. “Дунавска зора” - Свищов
950/2007-10-24
Относно: разкриване на секции в следствените арести и затворите
949/2007-10-24
Относно: жалба от Александър Хараламбиев - председател на Общинската организация на СДС – Белоградчик, област Видин, срещу решение № 80 от 23.10.2007 г. на ОИК - Белоградчик
948/2007-10-24
Относно: жалба от Николай Енчев Колев - представляващ инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Айтос Стоян Пенчев Колев, срещу решение № 303 от 20.10.2007 г. на ОИК - Айтос
947/2007-10-24
Относно: жалба от Нонка Павлова Сабахова – кандидат за общински съветник от ПП “БСП” - Сопот, срещу решение № 78 от 21.10.2007 г. на ОИК - Сопот
946/2007-10-24
Относно: сигнал от Красимир Косев и Драгомир Попов, регистрирани като кандидати за кмет на община и за общински съветници в община Несебър, област Бургас
945/2007-10-24
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 275 от 11 септември 2007 г. на ЦИКМИ
944/2007-10-24
Относно: допълнение на решение № 15 от 16.08.2007 г. на Централната избирателна комисия за местни избори
943/2007-10-24
Относно: поправка на техническа грешка в отпечатаните изборни книжа – приложения № 63, 65 и 66
942/2007-10-23
Относно: жалба от Яне Георгиев Янев – главен секретар на ПП “Ред, законност и справедливост”, срещу решение № 400 от 18.10.2007 г. на ОИК – Нова Загора, област Сливен
941/2007-10-23
Относно: жалба от Пламен Минчев Балев - представител на ПП “ДСБ” – община Оряхово, срещу решение на ОИК – Оряхово, за назначаване на секционните избирателни комисии
940/2007-10-23
Относно: жалба от Велислав Милков Христов – представляващ ПП “Зелена България” срещу решение № 174 от 18.10.2007 г. на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора
939/2007-10-23
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 349 от 10 септември 2007 г. на ЦИКМИ
938/2007-10-23
Относно: гарантирането на тайното гласуване
937/2007-10-23
Относно: тълкуване на думите “основен избирателен списък” и “допълнителна страница към основен избирателен списък”
936/2007-10-23
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 245 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
935/2007-10-23
Относно: промени в ОИК – Кочериново, област Кюстендил
934/2007-10-23
Относно: опаковането и предаването на съхранение на изборните книжа и материали
933/2007-10-22
Относно: отпечатване на избирателните списъци за втори тур
932/2007-10-22
Относно: недействителност на регистрацията на кандидати за общински съветници и кметове, които не отговарят на изискванията на чл. 4 от ЗМИ
931/2007-10-22
Относно: жалба от Ерхан Исмаил Саатчъ – председател на ОбС на ДПС – гр. Батак, срещу решение № 76 от 20.10.2007 г. на ОИК - Батак
930/2007-10-22
Относно: промени в ОИК – Генерал Тошево, област Добрич
929/2007-10-22
Относно: жалба от Стоян Деспотов – председател на предизборния щаб на Съюза на патриотичните сили “Защита” – Бургас, срещу решение № 348 от 18.10.2007 г. ОИК – Бургас
928/2007-10-22
Относно: жалба от Димитър Кръстев Кръстев - пълномощник на представляващия ПП “ГЕРБ” за община Родопи, област Пловдив
927/2007-10-22
Относно: присъствието в изборното помещение на лица извън членовете на СИК в изборния ден на 28.10.2007 г.
926/2007-10-22
Относно: жалба от Николай Желков Леков – представляващ “Коалиция за Възраждане на Вършец” срещу решение № 134 от 18.10.2007 г. на ОИК – Вършец
925/2007-10-22
Относно: жалба от Христо Методиев Ангелов - упълномощен представител на ПП “АТАКА”, участник в коалиция “Възраждане за Горна Оряховица”
924/2007-10-22
Относно: жалба от Стоян Деспотов – председател на предизборен щаб на СПС “Защита” – Бургас
923/2007-10-22
Относно: промени в ОИК – Оряхово, област Враца
922/2007-10-19
Относно: няма
921/2007-10-19
Относно: жалба от Мирослав Илиев Евтимов – член на предизборния щаб на Българска социалистическа партия, срещу решение № 319 от 15.10.2007 г. на ОИК – Велико Търново
920/2007-10-19
Относно: регистрация на упълномощени членове на “Българско сдружение за честни избори и граждански права – град Плевен” за наблюдатели на местните избори на 28 октомври 2007 г.
919/2007-10-19
Относно: жалба от Димитър Христов Жейнов представляващ коалиция “Партия ГЕРБ – Обединение за Костинброд”, срещу решение № 125 от 15.10.2007 г. на ОИК – Костинброд, Софийска област
918/2007-10-19
Относно: регистрация на упълномощени членове на “Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация” за наблюдатели на местните избори на 28 октомври 2007 г.
917/2007-10-19
Относно: декларация гласуване на служебно ангажираните в изборния ден лица
916/2007-10-19
Относно: жалба от управителя на ДЗЗД “Бъдеще за Разград” срещу решение № 223 от 17.10.2007 г. на ОИК – Разград
915/2007-10-19
Относно: жалба от Добрин Станчев Добрев – кандидат за общински съветник от коалиция “Социалдемократи за Разград”, срещу решение № 215 от 15.10.2007 г. ОИК – Разград
914/2007-10-18
Относно: жалба от Арсен Маслев – кандидат за кмет, Антим Пържанов – кандидат за кмет, и Асен Евтимов – кандидат за съветник
913/2007-10-18
Относно: жалби от срещу решение № 112 от 10.10.2007 г. на ОИК – Доспат, област Смолян
912/2007-10-18
Относно: сгрешена бюлетина
911/2007-10-18
Относно: По повод поставените практически въпроси по установяване на действителните и недействителните гласове при проведените обучения на ОИК и с оглед гарантиране на принципа за всеобщо, равно и пряко избирателно право при тайно гласуване на основание чл. 10 от Конституцията на Република България, чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 80, ал. 2, т. 1 и чл. 90 от Закона местните избори Централната избирателна комисия за местни избори (ЦИКМИ)
910/2007-10-18
Относно: жалба от Орхан Кемал Асан – упълномощен представител на ДПС за община Гълъбово, срещу решение № 88 от 27.09.2007 г. на ОИК – Гълъбово, област Стара Загора
909/2007-10-18
Относно: жалба от предизборния щаб на БСП - гр. Плевен срещу решение № 263 от 16.10.2007 г. на ОИК - Плевен
908/2007-10-18
Относно: жалба от Влъчко Марински – кандидат за кмет на община Враца, срещу решение № 390 от 15.10.2007 г. на ОИК – Враца
907/2007-10-18
Относно: жалба от предизборния щаб на БСП - гр. Плевен срещу решение № 249 от 9.10.2007 г. на ОИК - Плевен
906/2007-10-18
Относно: жалба от Тошко Аспарухов Никифоров – областен управител на област Велико Търново, срещу решение № 364 от 17.10.2007 г. на ОИК - Павликени
905/2007-10-18
Относно: жалба от Борислав Любомиров Виларов – представител на БЗНС и кандидат за общински съветник и кмет на община Копривщица, издигнат от коалиция “За възраждане на Копривщица”, срещу решение № 21 от 9.10.2007 г. на ОИК – Копривщица, Софийска област
904/2007-10-18
Относно: жалба от Христо Димитров Христов – областен координатор на ПП “ГЕРБ” – Велико Търново, срещу решение № 315 от 15.10.2007 г. на ОИК – Велико Търново
903/2007-10-18
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 224 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
902/2007-10-17
Относно: жалба от Мютелиме Алиева Асанова, Христина Кирилова Ангелова, Нели Иванова Заркова, Йорданка Кирилова Йорданова, Даниела Кирилова Христова и Васил Борисов Кацарски – членове на ОИК – Бобов дол, община Кюстендил
901/2007-10-17
Относно: жалба от Алия Рафатов Цицьов от с. Юруково, община Якоруда
900/2007-10-17
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 282 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
899/2007-10-17
Относно: жалба от Георги Илиев Димитров - представляващ предизборна коалиция "Движение нашата община", срещу решение номер 222 от 11.10.2007 г. на ОИК - Самоков
898/2007-10-17
Относно: промени в ОИК - Брусарци, област Монтана
897/2007-10-17
Относно: жалба от Тошко Аспарухов Никифоров - областен управител на област Велико Търново, срещу решение номер 320 от 16.10.2007 г. на ОИК - Велико Търново
896/2007-10-17
Относно: жалби от Васил Иванов Христов - председател на ПП "ГЕРБ" за община Севлиево
895/2007-10-16
Относно: жалба от Венцислав Велков Василев - представител на ПП "Българска социалистическа партия", за нарушение на ЗМИ при провеждане на предизборната кампания на кандидата за кмет на община Бяла Слатина Милко Симеонов, издигнат от коалиция "За община Бяла Слатина"
894/2007-10-16
Относно: жалба от Хюсеин Кехайов - председател на ОбС на ДПС, срещу решение номер 118 от 12.10.2007 г. на ОИК - Казанлък
893/2007-10-16
Относно: жалба от Михаил Лазаров Герасимов – представител и пълномощник на ПП “Българска социалдемократическа партия” (БСДП), срещу решение № 51 от 11.10.2007 г. на ОИК – Добрич, област Добрич
892/2007-10-16
Относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство на с. Малък Девисил, община Крумовград
891/2007-10-16
Относно: жалба от Величко Дичев – упълномощен представител на коалиция “Европейски път за община Белослав”, срещу решение № 80 от 12.10.2007 г. на ОИК – Белослав, област Варна
890/2007-10-16
Относно: жалба от Антим Пържанов – кандидат за кмет от листата на ПП “ДПС”, община Доспат
889/2007-10-16
Относно: жалба от Вергил Първанов Янкулов – пълномощник на ПП “Ред, законност и справедливост” за община Ружинци, област Видин, срещу решение № 249 от 5.10.2007 г. на ОИК – Ружинци
888/2007-10-16
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 160 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ
887/2007-10-16
Относно: гласуване на служебно ангажираните в изборния ден лица
886/2007-10-16
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 787 от 6 октомври 2007 г. на ЦИКМИ
885/2007-10-16
Относно: жалба от Свилен Добрев Василев – упълномощен представител на ПП “Българска социалистическа партия” за община Търговище, срещу решение № 251 от 1.10.2007 г. на ОИК – Търговище
884/2007-10-16
Относно: жалба от Л. Цонев – и.д. кмет на община Разград, срещу решение № 202 от 10.10.2007 г. на ОИК – Разград
883/2007-10-15
Относно: жалба от Искра Фидосова Искренова – областен ръководител на ПП ”ГЕРБ” за област Монтана, срещу решение № 212 от 10.10.2007 г. на ОИК – Монтана, област Монтана
882/2007-10-15
Относно: жалба от Елена Димитрова Касабова - упълномощен представител на ПП "Земеделски народен съюз" - Асеновград, СДС - Асеновград, срещу решение номер 441 от 9.10.2007 г. на ОИК - Асеновград, област Пловдив
881/2007-10-15
Относно: жалба от Светозар Борисов Шуманов - председател на СДС - Асеновград, срещу решение номер 441 от 9.10.2007 г. на ОИК - Асеновград, област Пловдив
880/2007-10-15
Относно: жалба от Емануил Крумов Иванов - председател на Общински сбор на ПП "АТАКА", срещу решение номер 441 от 9.10.2007 г. на ОИК - Асеновград, област Пловдив
879/2007-10-15
Относно: издаване на разрешение на "МБМД-КОНСУЛТИНГ" ЕООД за провеждане на социологически проучвания в изборния ден на местните избори на 28 октомври 2007 г.
878/2007-10-15
Относно: издаване на разрешение на Сдружение "Гражданска Инициатива за Свободни и Демократични Избори" (ГИСДИ) за провеждане на социологически проучвания в изборния ден на местните избори на 28 октомври 2007 г.
877/2007-10-15
Относно: издаване на разрешение на "Агенция Скала" ЕООД за провеждане на социологически проучвания в изборния ден на местните избори на 28 октомври 2007 г.
876/2007-10-15
Относно: промени в ОИК - Червен бряг, област Плевен
875/2007-10-15
Относно: одобряване на аудио- и аудио-визуален клип номера 1 и 2
874/2007-10-12
Относно: издаване на разрешение на Национален център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) за провеждане на социологически проучвания в изборния ден на местните избори на 28 октомври 2007 г.
873/2007-10-12
Относно: издаване на разрешение на “АЛФА РИСЪРЧ” ООД за провеждане на социологически проучвания в изборния ден на местните избори на 28 октомври 2007 г.
872/2007-10-12
Относно: промени в ОИК – Невестино, област Кюстендил
871/2007-10-12
Относно: издаване на разрешение на Агенция за проучвания, експертизи, анализи и планиране – Варна (“АПЕА ПЛАН” ЕООД), за провеждане на социологически проучвания в изборния ден на местните избори на 28 октомври 2007 г.
870/2007-10-12
Относно: предложение от ОИК – Доспат за замяна на член на ОИК
869/2007-10-12
Относно: издаване на разрешение на Център за социологически и маркетингови проучвания (ЦСМП) провеждане на социологически проучвания в изборния ден на местните избори на 28 октомври 2007 г.
868/2007-10-12
Относно: издаване на разрешение на “СОВА-5” (търговска марка СОВА ХАРИС) за провеждане на социологически проучвания в изборния ден на местните избори на 28 октомври 2007 г
867/2007-10-12
Относно: издаване на разрешение на “Болкан Бритиш Соушъл Сървейс” АД за провеждане на социологически проучвания в изборния ден на местните избори на 28 октомври 2007 г.
866/2007-10-12
Относно: жалба от Асен Хубенов Евтимов – кандидат за общински съветник, и от Румен Менков Терзиев - председател на предизборен щаб на ДПС, срещу решение № 112 от 10.10.2007 г. на ОИК – Доспат, област Смолян
865/2007-10-12
Относно: жалба срещу решение № 306 от 1.10.2007 г. на ОИК – Перник, област Перник
864/2007-10-12
Относно: жалба от Пейчо Тодоров Терзиев – представител на ПП “Земеделски народен съюз” за община Цар Калоян област Разград, срещу № 43 от 5.10.2007 г. на ОИК – Цар Калоян, област Разград
863/2007-10-12
Относно: жалби срещу решение № 305 от 27.09.2007 г. на ОИК – Сандански, област Благоевград
862/2007-10-12
Относно: жалба от Георги Христов Реджиков, против решение № 124 от 8.10.2007 г. на ОИК – Антоново, област Търговище
861/2007-10-12
Относно: промени в ОИК – Аксаково, област Варна
860/2007-10-12
Относно: промени в ОИК – Венец, област Шумен
859/2007-10-12
Относно: жалба от Реджеб Ферадов, Технур Мусинов, Самет Асан и Неделчо Родонов, против решение № 173 от 3.10.2007 г. на ОИК - Кайнарджа
858/2007-10-12
Относно: промени в ОИК – Искър, област Плевен
857/2007-10-11
Относно: жалба от Ефрем Смилков Долев - пълномощник на ПП “НДСВ”, и Здравко Александров Огнянов – пълномощник на ПП “БСП” в община Доспат, срещу Решение № 814 от 8.10.2007 г. на ЦИКМИ
856/2007-10-11
Относно:  жалби срещу решения № 271, 273 и 273 от 9.10.2007 г. на ОИК – Созопол, област Бургас
855/2007-10-11
Относно:  жалба от Асен Хубенов Евтимов – кандидат за общински съветник, срещу решение № 85 от 27. 09.2007 г. на ОИК – Доспат, област Смолян
854/2007-10-11
Относно:  жалби срещу решение № 263 от 3.10.2007 г. на ОИК – Айтос, област Бургас
853/2007-10-11
Относно:  жалба от Мая Цветанова Митева-Пенчева – упълномощен представител на Коалиция “Български народен съюз” и от Светозар Георгиев Лазаров – упълномощен представител на ПП “ВМРО – БНД” против решение № 220 от 2.10.2007 г. на ОИК – Бяла Слатина
852/2007-10-11
Относно: жалба срещу решение № ИКС-7-А от 1.10.2007 г. на ОИК – Стара Загора
851/2007-10-11
Относно:  жалби от Йордан Цветков Цолов, регистриран кандидат за кмет на с. Буковец, област Монтана и Цветана Иванова Живкова – представител на коалиция “Единство” (НДСВ, ГЕРБ) срещу решение № 62 от 8.10.2007 г. на ОИК – Брусарци, област Монтана
850/2007-10-11
Относно:  жалба срещу отказа на ОИК – Ардино, област Кърджали, за произнасяне по сигнално писмо
849/2007-10-11
Относно:  жалба срещу решение № 45 от 1.10.2007 г. на ОИК – Добрич, област Добрич
848/2007-10-11
Относно:  жалба от инициативен комитет за издигане Марин Тодоров Вутов като независим кандидат за кмет на община Троян срещу решение № 206 от 3.10.2007 г. на ОИК – Троян, област Ловеч
847/2007-10-11
Относно:  жалба от коалиция “Съюз на транспортните работници”, представлявана от Деньо Паскалев Славов, срещу решение № 12 от 27.09.2007 г. на ОИК - Добрич
846/2007-10-11
Относно:  писмо-сигнал от председателя на ОИК – Белово, област Пазарджик във връзка с Решение № 773 от 5.10.2007 г. на ЦИКМИ
845/2007-10-11
Относно:  жалба от Минко Антонов Динев – кандидат за кмет на община Нова Загора, против решение № 334 от 5.10.2007 г. на ОИК – Нова Загора, област Сливен
844/2007-10-11
Относно:   жалба от Никола Богданов Николов – председател на НПС на ПП “БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, срещу решение № 221 от 8.10.2007 г. на ОИК - Самоков
843/2007-10-11
Относно:  жалба от Тодор Костадинов Гърланов – независим кандидат за общински съветник от Община Царево, област Бургас, против решение № 175 от 4.10.2007 г. на ОИК – Царево, област Бургас
842/2007-10-11
Относно:  жалба от Ваня Иванова Иванова-Кривошиева – кандидат за кмет на община Летница, срещу решение № 40 от 5.10.2007 г. на ОИК – Летница
841/2007-10-11
Относно:  регистрация на упълномощени членове на “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” за наблюдатели на местните избори на 28 октомври 2007 г.
840/2007-10-11
Относно:  промени в ОИК – Тополовград, област Хасково
839/2007-10-11
Относно:  промени в ОИК – Варна
838/2007-10-09
Относно:  жалба от Теодоси Вълчков Берчев – организационен секретар на ПП “ГЕРБ” за община Мизия, срещу решения № 86 и № 87 от 8.10.2007 г. на ОИК - Мизия
837/2007-10-09
Относно:  жалба от Александър Христов Филипов – представляващ ПП “Национален идеал за единство”, срещу решение № 319 от 2.10.2007 г. на ОИК - Враца
836/2007-10-09
Относно: жалба от Людмил Русенов Матанов срещу № 109 от 4.10.2007 г. на ОИК – Казанлък, област Стара Загора
835/2007-10-09
Относно: допълване на Решение № 759 от 5.10.2007 г. на ЦИКМИ
834/2007-10-09
Относно: жалба срещу решения № 54 от 26.09.2007 г. и № 84 от 27.09.2007 г. на ОИК – Доспат
833/2007-10-09
Относно: жалба от инициативен комитет в състав: Недко Янков Айвазов, Евгени Александров Михайлов, Евгени Асенов Йовков, Мустафа Сали Карани, Антон Ангелов Ангелов срещу решение № 46 от 1.10.2007 г. на ОИК – Добрич, област Добрич
832/2007-10-09
Относно: жалба от Гергана Тодорова Йорданова - председател на ПП “НДСВ”, община Ихтиман
831/2007-10-09
Относно: промени в ОИК – Ивайловград, област Хасково
830/2007-10-09
Относно: жалба от ПП “ГЕРБ” – Свищов против решение № 182 от 5.10.2007 г. на ОИК – Свищов, област Велико Търново
829/2007-10-09
Относно: жалба от ПП “АТАКА” – Свищов против решение № 181 от 5.10.2007 г. на ОИК – Свищов, област Велико Търново
828/2007-10-09
Относно: жалба от Иван Филев Филев – кандидат за кмет на кметство Стряма, община Раковски, област Пловдив, срещу решение № 101 от 3.10.2007 г. на ОИК – Раковски, област Пловдив
827/2007-10-09
Относно: жалба от Йорданка Василева Спасова - кандидат за кмет на община Ракитово от ПП “Новото време”, срещу действия на ОИК - Ракитово
826/2007-10-09
Относно: жалба от Йордан Бянов Цончев – председател на ОС на СДС – Летница, против решение № 40 от 5.10.2007 г. на ОИК – Летница, област Ловеч
825/2007-10-08
Относно: жалба от Нели Иванова Бундева – независим кандидат за кмет на с. Устина, против решение № 515 от 5.10.2007 г. на ОИК – Родопи, област Пловдив
824/2007-10-08
Относно: жалба от Ваня Първанова Каменова – общински секретар на Комунистическа партия на България – Козлодуй, за нарушения при провеждане на жребий по чл. 73, ал. 7 от ЗМИ
823/2007-10-08
Относно: жалба срещу решение № 112 от 5.10.2007 г. на ОИК – Златоград, област Смолян
822/2007-10-08
Относно: промени в ОИК – Криводол, област Враца
821/2007-10-08
Относно: промени в ОИК – Венец, област Шумен
820/2007-10-08
Относно: жалба от Любомир Димитров Петров - пълномощник на ПП “НДСВ” – Айтос, срещу решение № 213 от 2.10.2007 г. на ОИК – Айтос
819/2007-10-08
Относно: жалба от Ильо Стоев Ильов –кандидат за кмет на община Стрелча, срещу решение № 73 от 5.10.2007 г. на ОИК - Стрелча
818/2007-10-08
Относно: промени в ОИК – Макреш, област Видин
817/2007-10-08
Относно: жалба от Мариела Петрова Димитрова-Гализова - упълномощен представител на коалиция “Гражданско сдружение Преображение” (ПБС, ПДС), срещу решение № 307 от 5.10.2007 г. на ОИК – Велико Търново
816/2007-10-08
Относно: жалба от Матинка Петкова Тотева – независим кандидат за кмет на кметство Малко Тръново, община Чирпан, област Стара Загора, срещу решение № 108 от 2.10.2007 г. на ОИК – Чирпан
815/2007-10-08
Относно: жалба от Невена Георгиева Дечева - независим кандидат за кмет на кметство с. Дълбоки, област Стара Загора, срещу решение № ИК-17-А от 29.09.2007 г. на ОИК – Стара Загора
814/2007-10-08
Относно: промени в ОИК – Доспат, област Смолян
813/2007-10-08
Относно: жалба от Владимир Андронов Брезоев - национален координатор на Гражданско обединение НОВО
812/2007-10-08
Относно: жалба от Мариянка Иванова Порязова срещу решение № 71 от 1.10.2007 г. на ОИК – Априлци
811/2007-10-08
Относно: жалба от инициативен комитет срещу решение № ИКС 3-А от 1.10.2007 г. на ОИК – Стара Загора
810/2007-10-08
Относно: жалба от инициативен комитет срещу решение срещу решение № 08 от 13.09.2007 г. на ОИК – Стара Загора
809/2007-10-08
Относно: жалба от Матей Ненов Жутев – независим кандидат за кмет на община Стамболийски, област Пловдив, срещу решение № 6 от 3.10.2007 г. на ОИК – Стамболийски, област Пловдив
808/2007-10-08
Относно: жалби от Неджатин Кафа - председател на ДПС – Борино, Рамадан Амза – председател на СДС – Борино, Али Велиев – упълномощен представител на НДСВ, Бахтин Амишев – упълномощен представител на Народняшка земеделска партия “Никола Петков”, Осман Неби – кандидат за кмет на община Борино и Мустафа Таир - независим кандидат за кмет на община Борино срещу решение, взето с протокол № 9 от 7.10.2007 г. на ОИК – Борино, област Смолян
807/2007-10-08
Относно: жалба от председателя на ОбС – Сопот, срещу заповед № РД-09-575 от 27.09.2007 г. на кмета на община Сопот и заповед № 35 от 20.09.2007 г. на кмета на кметство Анево, община Сопот
806/2007-10-08
Относно: жалба от Иван Георгиев Мавриков - упълномощен представител на ПП “НДСВ”, срещу действие на ОИК - Велинград
805/2007-10-08
Относно: промени в ОИК – Мадан, област Смолян
804/2007-10-06
Относно: жалба срещу решение № 320 от 4.10.2007 г. на ОИК – Враца за анулиране регистрацията на независимия кандидат за общински съветник Анатолий Димитров Димов в община Враца
803/2007-10-06
Относно: жалби срещу решение № 80 от 4.10.2007 г. на ОИК – Хайредин, област Враца за анулиране регистрация на независим кандидат за кмет на кметство с. Рогозен, община Хайредин
802/2007-10-06
Относно: жалба от Анатоли Колев Колев – независим кандидат за кмет на с. Одърне, област Плевен
801/2007-10-06
Относно: жалба от Надежда Илиева Йорданова – независим кандидат за общински съветник в община Мездра
800/2007-10-06
Относно: жалба от Елин Асенов Радев и Бисер Велинов Вълнев срещу действия на ОИК – Доспат, област Смолян
799/2007-10-06
Относно: жалба от Николай Димитров Вълков – кандидат за за кмет на община Свиленград, срещу решение № 129 от 27.09.2007 г. на ОИК – Свиленград
798/2007-10-06
Относно: жалба от Байзид Ахмед Юсеин срещу решение № 100 от 27.09.2007 г. на ОИК – Момчилград, област Кърджали
797/2007-10-06
Относно: жалба от Калин Цаков Неков – независим кандидат за общински съветник в община Бяла Слатина, област Враца, срещу решение № 221 от 3.10.2007 г. на ОИК – Бяла Слатина, област Враца
796/2007-10-06
Относно: жалба от Йорданка Никифорова Каленичкова – кандидат за кмет на община Бобов дол, област Кюстендил, срещу решение № 209 от 4.10.2007 г. на ОИК – Бобов дол, област Кюстендил
795/2007-10-06
Относно: жалба от Динко Вълчев Желев – упълномощен представител на Коалиция за България за община Първомай, срещу решение № 146 от 2.10.2007 г. на ОИК – Първомай, област Пловдив
794/2007-10-06
Относно: жалба от Панчо Дачев Ванчев - представляващ партия “Български Социалдемократи”, срещу решение № 582 от 27.09.2007 г. на ОИК – Димитровград
793/2007-10-06
Относно: жалба от Тодор Петков Христев – пълномощник на ПП “АТАКА”, срещу решение № 465 от 1.10.2007 г. на ОИК – Родопи, област Пловдив
792/2007-10-06
Относно: жалба от Любомир Пенчев Джапаров - председател на предизборния щаб на “Радикалдемократическата партия в България”, срещу решение № 73 от 3.10.2007 г. на ОИК – Сопот, област Пловдив
791/2007-10-06
Относно: жалба от Ангел Николов Божинов – представляващ ПП “Атака” в община Свиленград, срещу решение № 143 от 2.10.2007 г. на ОИК – Свиленград, област Хасково
790/2007-10-06
Относно: жалба от Геновева Василева Христакиева – независим кандидат за кмет на кметство Старозагорски бани, община Стара Загора, срещу решение № ИК 11-А от 29.09.2007 г. на ОИК – Стара Загора
789/2007-10-06
Относно: жалба от председателя на Областния комитет на ПП “Българска национално радикална партия”, Търговище, срещу решение № 250 от 27.09.2007 г. на ОИК - Търговище
788/2007-10-06
Относно: промени в ОИК – Ситово, област Силистра
787/2007-10-06
Относно: промени в ОИК – Самуил, област Разград
786/2007-10-06
Относно: жалба от Веселинка Димитрова Петрова – независим кандидат за кмет на кметство Ракитница, община Брегово, област Видин, срещу решение № 48 от 3.10.2007 г. на ОИК – Брегово, област Видин
785/2007-10-06
Относно: жалба от предизборна коалиция “Обновление” срещу решение № 69 от 4.10.2007 г. на ОИК – Белоградчик, област Видин
784/2007-10-06
Относно: жалба от регионалния съвет на “Зелена партия” – София
783/2007-10-06
Относно: няма
782/2007-10-06
Относно: жалба от Анастас Масурски – пълномощник на ПП “ЗНС” – община Борино
781/2007-10-06
Относно: изменение и допълнение на Решение № 333 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
780/2007-10-05
Относно: жалба от “Независима коалиция за община Айтос”, представлявана от Кязим Адем Кадир, и Реджеб Мехмед Мустафа
779/2007-10-05
Относно: жалба от Айтюл Ахмед Шериф – кандидат за общински съветник в община Айтос
778/2007-10-05
Относно: жалба от Георги Веселинов Зафиров – областен координатор на ПП “Атака” – Ямбол
777/2007-10-05
Относно:  жалба от Георги Веселинов Зафиров – областен координатор на ПП “Атака” – Ямбол
776/2007-10-05
Относно: жалба от Георги Обретенов Господинов срещу решение № 200 от 1.10.2007 г. на ОИК – Монтана
775/2007-10-05
Относно: жалба от Антон Стефанов Луков срещу решение № 51 от 27.09.2007 г. на ОИК – Варна
774/2007-10-05
Относно: одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1 и 2
773/2007-10-05
Относно: жалба от Илия Запринов Говедаров – председател на общинското ръководство на ПП “БЗНС” – Белово, срещу решение № 159 от 1.10.2007 г. на ОИК – Белово
772/2007-10-05
Относно: жалба от Зехра Мустафа Алиш – председател на ОбС на ДПС – гр. Пещера, област Пазарджик
771/2007-10-05
Относно: жалба от Стелиян Иванов Варсанов, подадена чрез пълномощника му адвокат Радка Кръстева
770/2007-10-05
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 643 от 26 септември 2007 г. на ЦИКМИ
769/2007-10-05
Относно: жалба от Ивайло Георгиев Тошев - пълномощник на политическа партия “ГЕРБ”
768/2007-10-05
Относно: жалба от Турхан Фахредин Каракараш - председател на ОбС на ДПС – Никола Козлево, област Шумен
767/2007-10-05
Относно: жалба от Георги Йорданов Балабанов - независим кандидат за кмет на община Генерал Тошево, област Добрич
766/2007-10-05
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 733 от 3 октомври 2007 г. на ЦИКМИ
765/2007-10-05
Относно: изложение от Кирил Петров Кирчев - представител на ПП “Ред, законност и справедливост”
764/2007-10-05
Относно: жалба срещу решение и № 127 от 1.10.2007 г. на ОИК – Крумовград, област Кърджали
763/2007-10-05
Относно: жалба от Валентин Кирилов Маринов – упълномощен представител на ПП “АТАКА” – гр. София срещу решение № 131 от 1.10.2007 г. на ОИК - Ихтиман
762/2007-10-05
Относно: жалба от Емил Димитров Темелков – представляващ “Народняшка земеделска партия “Никола Петков” срещу решения № 767 и № 774 от 30.09.2007 г. на ОИК - София
761/2007-10-05
Относно: жалби срещу решения № 12 от 15.09.2007 г. и № 92 и 93 от 28.09.2007 г. на ОИК – Доспат
760/2007-10-05
Относно: жалба срещу решения № 880, 881, 882 и 883 от протокол № 11 от 27.09.2007 г. на ОИК – София
759/2007-10-05
Относно: жалби срещу решение № 12 от 27.09.2007 г. на ОИК – Копривщица
758/2007-10-05
Относно: жалба от Сами Изет Халил – упълномощен представител на коалиция “Български народен съюз” – Момчилград
757/2007-10-05
Относно: жалба от Роска Георгиева Ноцкова – кандидат за общински съветник в община Сандански, област Благоевград
756/2007-10-05
Относно: промени в ОИК – Струмяни, област Благоевград
755/2007-10-05
Относно: жалба от Христоско Ангелов Смъркалев – председател на ДСБ – гр. Стамболийски
754/2007-10-05
Относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Георги Веселинов Момчилов за независим кандидат за кмет на гр. Карнобат, област Бургас
753/2007-10-05
Относно: промени в ОИК – Котел, област Сливен
752/2007-10-05
Относно: жалба от Яне Георгиев Янев – главен секретар на ПП “Ред, законност и справедливост”
751/2007-10-05
Относно: жалба от Петър Иванов Желязков – независим кандидат за общински съветник на община Стара Загора срещу решение № ИКС 1-А от 1.10.2007 г. на ОИК – Стара Загора
750/2007-10-05
Относно: жалба от Борислав Димов Косев – кандидат за общински съветник срещу решение № 72 от 27.09.2007 г. на ОИК – Раднево, област Стара Загора
749/2007-10-05
Относно: промяна в състава на ОИК – Опан, област Стара Загора
748/2007-10-05
Относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии от ОИК - Вършец
747/2007-10-05
Относно: жалба от коалиция ПД “ЕВРОРОМА – ДПС”, Самоков,
746/2007-10-05
Относно: жалба от Николай Димитров Табаков – регистриран кандидат за независим общински съветник в община Дупница, област Кюстендил
745/2007-10-05
Относно: жалба от Сийка Антонова Стефанова - независим кандидат за кмет на кметство Лехчево, община Бойчиновци, област Монтана
744/2007-10-05
Относно: жалба от Косьо Стойчев Костов – упълномощен представител на ПП “БСП” за община Суворово, област Варна, срещу решение № 56 от 2.10.2007 г. на ОИК – Суворово, област Варна
743/2007-10-05
Относно: жалба от Иво Тодоров Найденов - упълномощен представител на ПП “ДПС” – Велико Търново
742/2007-10-05
Относно: жалба от инициативен комитет за издигане кандидатурата на Иван Петров Русков за общински съветник в община Велико Търново срещу решение № 301 от 2.10.2007 г. на ОИК – Велико Търново
741/2007-10-05
Относно: жалба от Йорданка Михова Вълнарова - независим кандидат за кмет на кметство Овча могила, община Свищов, област Велико Търново, срещу решение № 169 от 1.10.2007 г. на ОИК – Свищов, област Велико Търново
740/2007-10-05
Относно: жалба от Радостин Веселинов Василев – представляващ Българска национално-патриотична партия, срещу решение № 94 от 26.09.2007 г. на ОИК – Балчик, област Добрич
739/2007-10-05
Относно: промени в ОИК – Невестино, област Кюстендил
738/2007-10-03
Относно: жалба от Неделчо Атанасов Рядков – общински координатор на ПП “НДСВ” – гр. Пещера, и Елена Илиева Куцева – областен координатор на ПП “Партия на българските жени” – гр. Пещера, срещу решение № 47 от 20.09.2007 г. на ОИК - Пещера
737/2007-10-03
Относно: жалба от Желязко Рангелов Димитров – независим кандидат за кмет на с. Дрангово, община Брезово, област Пловдив
736/2007-10-03
Относно: промени в ОИК - Белица, област Благоевград
735/2007-10-03
Относно: промяна в ОИК - Козлодуй, област Враца
734/2007-10-03
Относно: промени в ОИК - Борино, област Смолян
733/2007-10-03
Относно: промяна в ОИК - Лесичово, област Пазарджик
732/2007-10-02
Относно: жалба от Ненко Викторов Темелков - представляващ предизборна коалиция "Българска социалистическа партия", Партия "Български социалдемократи - левица" (БСП - ПБС), срещу решението от 27.09.2007 г. по протокол номер 212 на ОИК - Перник - т. 21
731/2007-10-02
Относно: жалба от Хюсеин Арифов Джуджев - кандидат за кмет на община Сатовча срещу решения номер 195 и номер 196 от 1.10.2007 г. на ОИК - Сатовча, област Благоевград
730/2007-10-02
Относно: промени в ОИК - Шабла, област Добрич
729/2007-10-02
Относно: жалба от Иван Александров Иванов - кандидат за общински съветник в община Балчик, област Добрич
728/2007-10-02
Относно: жалба от Сами Изет Халил - упълномощен представител на коалиция "Български народен съюз" - Момчилград
727/2007-10-02
Относно: жалба срещу определянето на поредността на инициативните комитети, издигнали независими кандидати общински съветници и кметове в община Роман
726/2007-10-02
Относно: жалба срещу назначаване на секционни избирателни комисии в община Криводол, област Враца
725/2007-10-02
Относно: жалба срещу решение номер 248 от 27.10.2007 г. на ОИК - Търговище
724/2007-10-02
Относно: жалба срещу регистрацията за кмет на община Ново село Георги Герасимов Стоенелов
723/2007-10-02
Относно: освобождаване председателя на ОИК - Борино, област Смолян
722/2007-10-02
Относно: жалба от Александър Харалампиев - председател на на СДС - Белоградчик, против решение номер 29 от 19.09.2007 г. на ОИК - Белоградчик
721/2007-10-02
Относно: жалба срещу действията на ОИК - Бойчиновци, област Монтана, при провеждане на жребий
720/2007-10-02
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 286 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ в ОИК - Болярово, област Ямбол
719/2007-10-02
Относно: жалби от Общинския съвет на ДПС - Борино, област Смолян, и жалба от упълномощения представител на НДСВ за община Борино
718/2007-10-02
Относно: жалба срещу решение номер 28 от 16.09.2007 г. на ОИК - Разлог, област Благоевград, за регистрация на предизборна коалиция "Нашият избор"
717/2007-10-02
Относно: жалба от С. Марков - организационен секретар на ПП "ГЕРБ" - Свищов, срещу решение номер 165 от 28.09.2007 г. на ОИК - Свищов, област Велико Търново
716/2007-10-02
Относно: жалба от Росица Харискова - председател на ОбС на БСП община Ракитово, област Пазарджик, срещу решение номер 72 от 28.09.2007 г. на ОИК - Ракитово, област Пазарджик
715/2007-10-02
Относно: жалба срещу решение номер 155 от 27.09.2007 г. на ОИК - Ботевград
714/2007-10-02
Относно: жалба от Никола Стефанов Гаврилов - независим кандидат за кмет на община Кюстендил, срещу решение номер 187 от 27.09.2007 г. на ОИК - Кюстендил
713/2007-10-02
Относно: жалба от Гергана Манолова Куцинова, Васил Атанасов Шумаров и Антония Георгиева Петаларева - членове на ОИК - Куклен, област Пловдив срещу решение номер 52 от 24.09.2007 г. на ОИК - Куклен
712/2007-10-02
Относно: жалба от Димитър Любомиров Иванов - представляващ ПП "Новото време", срещу решение номер 172 от 26.09.2007 г. на ОИК - Родопи, област Пловдив
711/2007-10-02
Относно: жалба от Георги Стоянов Георгиев - член на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Сливен, против решение номер 404 от 27.09.2007 г. на ОИК - Сливен
710/2007-10-02
Относно: жалба от Никола Йорданов Бечев - независим кандидат за кмет на кметство с. Тюрмен, община Брезово, срещу решение номер 76 от 27.09.2007 г., на ОИК - Брезово
709/2007-10-02
Относно: промяна в състава на ОИК - Добрич, област Добрич
708/2007-10-02
Относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Галин Филипов Узунов срещу решение номер 181 от 27.09.2007 г. на ОИК - Габрово
707/2007-10-02
Относно: жалба от Иван Христов Томов - пълномощник на ПП "Комунистическа партия на България" - Долна Митрополия, против решение номер 152 от 27.09.2007 г. на ОИК - Долна Митрополия, област Плевен
706/2007-10-02
Относно: жалба от Димитър Димитров Арабаджиев - упълномощен представител на ПП "АТАКА" за община Чирпан срещу решения номер 100 и номер 101 от 27.09.2007 г. на ОИК - Чирпан, област Стара Загора
705/2007-10-01
Относно: промени в ОИК - Тетевен, област Ловеч
704/2007-10-01
Относно: жалба от Георги Христов Борисов - упълномощен представител на БСП за община Аксаково, срещу решение номер 242 от 27.09.2007 г. на ОИК - Аксаково
703/2007-10-01
Относно: жалби от Димитър Любомиров Иванов - представляващ ПП "Новото време" срещу решения номер 172 от 26.09.2007 г. на ОИК - Родопи, област Пловдив
702/2007-10-01
Относно: жалба от Мустаджан Мустафа Шабан - общински председател на ДПС - Велики Преслав, срещу решение номер 121 от 27.09.2007 г. на ОИК - Велики Преслав
701/2007-10-01
Относно: възлагане чрез конкурс на компютърна обработка на данните от гласуването и издаване на бюлетин с резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г. и евентуален втори тур
700/2007-10-01
Относно: жалба от Юлия Йорданова Терзиева, Богдан Йорданов Пъневски и Ивалин Колев Колев - членове на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник, против решение номер 298 от 27.09.2007 г. на ОИК - Русе
699/2007-10-01
Относно: жалба от Иван Пенков Иванов - представляващ коалиция "Бъдеще за Видин" - гр. Видин срещу действия на председателя на ОИК - Видин Росенка Денова
698/2007-10-01
Относно: промени в ОИК - Алфатар, област Силистра
697/2007-10-01
Относно: жалба от Димитър Кръстев Кръстев - представител на предизборна коалиция "ГЕРБ - ВМРО - Българско национално движение" срещу решение номер 443 от 27.09.2007 г. на ОИК - Родопи, област Пловдив
696/2007-10-01
Относно: жалба от Стефан Бонев Стефанов - упълномощен представител на "Коалиция за България"
695/2007-10-01
Относно: жалба от Бранимир Николов Иванов - представляващ ПП "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
694/2007-10-01
Относно: жалба от Михаил Владимиров Рашков срещу решение номер 113 от 27.09.2007 г. на ОИК - Своге, Софийска област
693/2007-10-01
Относно: жалба от Калин Георгиев Григоров срещу решение номер 116 от 27.09.2007 г. на ОИК - Своге, Софийска област
692/2007-10-01
Относно: жалба от Емил Славчов Колевичин - председател на ОбС на БСП - Разлог, и представляващ коалиция "БСП и ПД "Социалдемократи"
691/2007-10-01
Относно: жалби от Ралица Лилкова Недялкова - общински ръководител на ПП "ГЕРБ" за община Видин срещу т. 3 от решение номер 165, номер 164, номер 166, номер 167, номер 168, номер 169, номер 170, номер 171, номер 172, номер 173, номер 174, номер 175, номер 176, номер 177 и номер 178 от 28.09.2007 г. за отказ за регистрация на кандидатите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства Бела Рада, Буковец, Градец, Дунавци, Жеглица, Каленик, Капитановци, Майор Узуново, Покрайна, Сланотрън, Синаговци, Новоселци и Кошава
690/2007-10-01
Относно: жалба от Иван Ценов Николов - кандидат за кмет на община Видин срещу решение номер 110 от 22.09.2007 г. на ОИК - Видин за регистрация на кандидат за кмет на община Видин Иван Пенков Иванов
689/2007-10-01
Относно: жалба от Георги Пенев Георгиев - кандидат за кмет на кметство Флорентин, община Ново село, област Видин срещу решение номер 77 от 27.09.2007 г. на ОИК - Ново село, област Видин
688/2007-10-01
Относно: жалба от инициативния комитет на кандидата за кмет и съветник на община Кула, против решение номер 65 от 27.09.2007 г. на ОИК - Кула
687/2007-10-01
Относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии от ОИК - Добрич
686/2007-10-01
Относно: промени в ОИК - Ветово, област Русе
685/2007-10-01
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 622 от 25 септември 2007 г. на ЦИКМИ
684/2007-10-01
Относно: промени в ОИК - Велики Преслав, област Шумен
683/2007-10-01
Относно: промени в ОИК - Борово, област Русе
682/2007-10-01
Относно: промени в ОИК - Гълъбово, област Стара Загора
681/2007-10-01
Относно: промени в ОИК - Трявна, област Габрово
680/2007-10-01
Относно: реда и условията за отпечатване на номерата на кандидатските листи в бюлетините за избиране на общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г. и изменение на Решение номер 514 от 17.09.2007 г. на ЦИКМИ
679/2007-10-01
Относно: проверка на регистрираните кандидати за общински съветници и кметове
678/2007-09-30
Относно: жалба от Димитър Костадинов Миловански - кандидат за общински съветник, издигнат от ПП "АТАКА", срещу решение номер 60 от 25.09.2007 г. на ОИК - Рила
677/2007-09-30
Относно: жалба от Марин Йорданов Куртев - упълномощен представител на ПП "БСП" за община Аврен, област Варна
676/2007-09-30
Относно: жалба от Сезгин Шабанов Исмаилов - независим кандидат за общински съветник
675/2007-09-30
Относно: жалби вх. номер I-152 от 28.09.2007 г. и I -211, I-216 и I-220 от 29.09.2007 г. срещу решения на ОИК - Доспат
674/2007-09-30
Относно: жалба от Шюкрю Юмер Емин срещу решение номер 255 от 27.09.2007 г. на ОИК - Ардино, област Кърджали
673/2007-09-30
Относно: промени в ОИК - Стамболово, област Хасково
672/2007-09-30
Относно: жалби от Александър Филчев Матеев - представляващ коалиция "ГЕРБ", "СДС", "НДСВ", и Венизел Илиев Тропоцелов - водач на листата за общински съветници и кандидат за кмет на кметство Балей от ПП "БЗНС", срещу решение номер 45 от 28.09.2007 г. на ОИК - Брегово, област Видин
671/2007-09-30
Относно: промени в ОИК - Ардино, област Кърджали
670/2007-09-30
Относно: жалба от Мариана Николова Велчева - упълномощен представител на БСП - община Роман, област Враца, срещу решение номер 133 от 27.09.2007 г. на ОИК - Роман
669/2007-09-30
Относно: отмяна на решения номер 14 от 24.09.2007 г. и номер 20 от 25.09.2007 г. на ОИК - Ветово, област Русе
668/2007-09-30
Относно: отмяна на решение номер 81 от 27.09.2007 г. на ОИК - Долни чифлик, област Варна
667/2007-09-30
Относно: жалба от Емил Славчов Колевичин - председател на ОбС на БСП - Разлог, представляващ коалиция "БСП и ПД "Социалдемократи"
666/2007-09-30
Относно: жалба от Янко Кирилов Кожухаров - независим кандидат за общински съветник и за кмет на община Елхово, област Ямбол
665/2007-09-30
Относно: промяна в състава на ОИК - Оряхово, област Враца
664/2007-09-30
Относно: жалба от Мехмед Мюмюн Хасан - председател на Общинския съвет на ДПС - Ивайловград
663/2007-09-30
Относно: жалба от Богомил Николаев Хаджипанев - упълномощен представител на коалиция "Възраждане за Горна Оряховица" (ПП "АТАКА", ПП "ССД" и ПП "ЗНС") срещу решение номер 148 от 27.09.2007 г. на ОИК - Горна Оряховица
662/2007-09-30
Относно: жалба от Богомил Николаев Хаджипанев - упълномощен представител на коалиция "Възраждане за Горна Оряховица" (ПП "АТАКА", ПП "ССД" и ПП "ЗНС") срещу решение номер 144 от 27.09.2007 г. на ОИК - Горна Оряховица
661/2007-09-28
Относно: приемане Методически указания за секционните избирателни комисии
660/2007-09-28
Относно: промяна в състава на ОИК - Добрич, област Добрич
659/2007-09-28
Относно: промяна в състава на ОИК - Тутракан, област Силистра
658/2007-09-28
Относно: промяна в състава на ОИК - Опака, област Търговище
657/2007-09-28
Относно: промяна в състава на ОИК - Макреш, област Видин
656/2007-09-27
Относно: жалба от Туджай Османов Наимов - упълномощен представител на ПП "ДПС" - гр. Пловдив срещу решение номер 63 от 21.09.2007 г. на ОИК - Пловдив, област Пловдив
655/2007-09-27
Относно: промени в ОИК - Перущица, област Пловдив
654/2007-09-27
Относно: промени в ОИК - Кричим, област Пловдив
653/2007-09-27
Относно: промени в ОИК - Сопот, област Пловдив
652/2007-09-27
Относно: промяна в състава на ОИК - Иваново, област Русе
651/2007-09-27
Относно: промяна в състава на ОИК - Аврен, област Варна
650/2007-09-27
Относно: промени в ОИК - Габрово, област Габрово
649/2007-09-27
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 498 от 17.09.2007 г. на ОИК - Стралджа, област Ямбол
648/2007-09-27
Относно: промяна в състава на ОИК - Дряново, област Габрово
647/2007-09-27
Относно: жалба от Татянка Грухланска и Елена Ачева - представляващи местна коалиция "Гражданско сдружение за Ботевград"
646/2007-09-27
Относно: промени в ОИК - Ботевград, Софийска област
645/2007-09-26
Относно: жалба от Иван Тодоров Шавов - упълномощен представител на ПП "Обединение на българските националисти "Целокупна България", срещу решение номер 150 от 21.09.2007 г. на ОИК - Бургас
644/2007-09-26
Относно: промяна в състава на ОИК - Девня, област Варна
643/2007-09-26
Относно: промяна в състава на ОИК - Асеновград, област Пловдив
642/2007-09-26
Относно: жалба от Милчо Лазаров Добрев - упълномощен представител на предизборна коалиция "Напред Бургас" (НЗП "Н. Петков" и ХСС), срещу решение номер 151 от 22.09.2007 г. на ОИК - Бургас
641/2007-09-26
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 523 от 18 септември 2007 г. на ЦИКМИ
640/2007-09-26
Относно: жалба от коалиция "Балкан" - Ботевград (БСП, ПДС, КПБ, ПП "ДНГ" и ЗС "Ал. Стамболийски"), срещу бездействия на ОИК - Ботевград
639/2007-09-26
Относно: промяна в състава на ОИК - Девин, област Смолян
638/2007-09-26
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 598 от 24 септември 2007 г. на ЦИКМИ
637/2007-09-26
Относно: жалба от Хюсеин Хасан Енгер - упълномощен представител на ПП "Движение за права и свободи" за област Стара Загора, срещу действия на ОИК-Казанлък във връзка с дадени указания за представяне на допълнителни документи по регистрацията на кандидатска листа за общински съветници и кандидати за кметове на кметства
636/2007-09-26
Относно: промяна в състава на ОИК - Троян, област Ловеч
635/2007-09-26
Относно: жалба от Богомил Николаев Хаджипанев - упълномощен представител на Коалиция "Възраждане за Горна Оряховица" (ПП "АТАКА", ПП "ССД" и ПП "ЗНС"), срещу решение номер 54 от 24.09.2007 год. на ОИК - Горна Оряховица
634/2007-09-26
Относно: жалба от Богомил Николаев Хаджипанев - упълномощен представител на Коалиция "Възраждане за Горна Оряховица" (ПП "АТАКА", ПП "ССД" и ПП "ЗНС"), срещу решение номер 52 от 24.09.2007 год. на ОИК - Горна Оряховица
633/2007-09-26
Относно: жалба от Богомил Николаев Хаджипанев - упълномощен представител на Коалиция "Възраждане за Горна Оряховица" (ПП "АТАКА", ПП "ССД" и ПП "ЗНС"), срещу решение номер 53 от 24.09.2007 год. на ОИК - Горна Оряховица
632/2007-09-26
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 606 от 24 септември 2007 г. на ЦИКМИ
631/2007-09-25
Относно: промени в ОИК - Долни чифлик, област Варна
630/2007-09-25
Относно: приемане Методически указания за общинските избирателни комисии - част втора
629/2007-09-25
Относно: жалба от Богомил Николаев Хаджипанев - упълномощен представител на коалиция "Възраждане за Горна Оряховица" (ПП "АТАКА", ПП "ССД" и ПП "ЗНС") срещу решение номер 50 от 24.09.2007 г. на ОИК - Горна Оряховица
628/2007-09-25
Относно: жалба от Богомил Николаев Хаджипанев - упълномощен представител на Коалиция "Възраждане за Горна Оряховица" (ПП "АТАКА", ПП "ССД" и ПП "ЗНС") срещу решение номер 51 от 24.09.2007 год. на ОИК - Горна Оряховица
627/2007-09-25
Относно: жалба от Георги Иванов Колев - представляващ Предизборна коалиция за Възраждане на община "Родопи" (ПП "Либерален Алианс", ПП "Национално движение за свобода и демокрация" и ПП "Земеделски съюз "Александър Стамболийски") срещу решение номер 94 от 17.09.2007 г. на ОИК - Родопи, област Пловдив
626/2007-09-25
Относно: промени в ОИК - Белоградчик, област Видин
625/2007-09-25
Относно: промяна в състава на ОИК - Батак, област Пазарджик
624/2007-09-25
Относно: жалба срещу решения номер 25 и номер 26 от 16.09.2007 г. на ОИК - Нова Загора
623/2007-09-25
Относно: промяна в състава на ОИК - Бойчиновци, област Монтана
622/2007-09-25
Относно: промени в ОИК - Хаджидимово, област Благоевград
621/2007-09-25
Относно: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област
620/2007-09-25
Относно: промени в ОИК - Кайнарджа, област Силистра
619/2007-09-25
Относно: промени в ОИК - Ценово, област Русе
618/2007-09-25
Относно: промени в ОИК - Долни Дъбник, област Плевен
617/2007-09-25
Относно: промени в ОИК - Искър, област Плевен
616/2007-09-25
Относно: промени в ОИК - Плевен, област Плевен
615/2007-09-25
Относно: промени в ОИК - Тополовград, област Хасково
614/2007-09-24
Относно: жалби срещу решение номер 45 от 16.09.2007 г. на ОИК - Ботевград
613/2007-09-24
Относно: жалба срещу решение номер 78 от 17.09.2007 г. на ОИК - Ботевград
612/2007-09-24
Относно: промяна в състава на ОИК - Нови пазар, област Шумен
611/2007-09-24
Относно: промяна в състава на ОИК - Добричка, област Добрич
610/2007-09-24
Относно: определяне реда за представяне на регистрираните пред ЦИКМИ политически партии в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в общите местни избори на 28 октомври 2007 г.
609/2007-09-24
Относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник в община Етрополе срещу решение номер 57 от 20.09.2007 г. на ОИК - Етрополе
608/2007-09-24
Относно: жалба Георги Пинчев - главен секретар на политическа партия "Български земеделски народен съюз" срещу решение номер 12 от 21.09.2007 г. на ОИК - Левски
607/2007-09-24
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 192 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
606/2007-09-24
Относно: промяна в състава на ОИК - Вълчедръм, област Монтана
605/2007-09-20
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 273 от 8.09.2007 г. и в Решение номер 551 от 20.09.2007 г. на ЦИКМИ
604/2007-09-24
Относно: жалба от ПП "ГЕРБ" чрез представителя Константин Николов Гребенаров, против решение номер 142 от 17.09.2007 г. на ОИК - Созопол, област Бургас
603/2007-09-24
Относно: жалби на упълномощени представители от партии "Български социалдемократи", "Зелена партия" и "Движение за социален хуманизъм" и "Зелена България" срещу решение номер 85 от 19.09.2007 г. на ОИК - Белово, област Пазарджик
602/2007-09-24
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 221 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
601/2007-09-24
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 244 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
600/2007-09-24
Относно: жалба от Бранимир Николов Иванов - представляващ ПП "Граждански съюз за нова България", срещу решение номер 62 от 17.09.2007 г. и решение номер 80 от 20.09.2000 г. на ОИК - Дупница
599/2007-09-24
Относно: жалби от коалиция "ФАР" чрез представителя Панайот Василев Рейзи, жалба от коалиция "ПРОМЯНА" чрез представителя Станислав Иванов Георгиев и жалба от коалиция "СЕЛОТО" чрез представителя Симеон Георгиев Георгиев против решения номер 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 и 142 от 17.09.2007 г. на ОИК - Созопол, област Бургас
598/2007-09-24
Относно: изменение на Решение номер 26 от 23 септември 2007 г. на ЦИКМИ
597/2007-09-21
Относно: жалба на Янко Христов Иванов - упълномощен представител на ПП "СДС", срещу решения номер 233 и номер 234 от 17.09.2007 г. на ОИК - Харманли, област Хасково
596/2007-09-21
Относно: жалба от предизборна коалиция "ГОРД - "БДС Радикали", ПД "Социалдемократи" срещу решение номер 144 от 19.09.2007 г. на ОИК - Враца
595/2007-09-21
Относно: жалба Николай Василев Русинов - представляващ политическа партия "Национално движение Симеон Втори", срещу решения номер 80, 81, 82, 83 и 84 от 17.09.2007 г. на ОИК - Кнежа
594/2007-09-21
Относно: молба от Димитър Костадинов Сейменски - упълномощен представител на ПП "АТАКА", срещу решение номер 83 от 15.09.2007 г. на ОИК -Калояново, област Пловдив
593/2007-09-21
Относно: молба от Доно Ананиев Тошев - председател на ПП "Християн-социален съюз", срещу решение номер 101 от 17.09.2007 г. на ОИК - Родопи, област Пловдив
592/2007-09-21
Относно: жалби от Българска социалистическа партия чрез представителя Румен Данчев Банков за гр. Ямбол против решения номер 42 и 43 от 16.09.2007 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол
591/2007-09-21
Относно: жалба на Тасим Ахмед Мустафа - упълномощен представител на ДПС в община Крумовград
590/2007-09-21
Относно: жалба от Елена Александрова Митова-Иванова - представляваща ПП "СДС", и Тодор Петров Трифонов, представляващ ПП "НДСВ" в община Горна Малина, срещу решение номер 42 от 19.09.2007 г. на ОИК - Горна Малина, Софийска област
589/2007-09-21
Относно: жалба от Елена Александрова Митова-Иванова - представляваща ПП "СДС", и Тодор Петров Трифонов, представляващ ПП "НДСВ" в община Горна Малина, срещу решение номер 41 от 19.09.2007 г. на ОИК - Горна Малина, Софийска област
588/2007-09-21
Относно: жалба на Кънчо Янев Филипов - председател на ПП "Либерална инициатива за демократично европейско развитие "Лидер", срещу решение номер 51 от 17.09.2007 г. на ОИК - Първомай, област Пловдив
587/2007-09-21
Относно: жалба от Елена Александрова Митова-Иванова - представляваща ПП "СДС", и Тодор Петров Трифонов, представляващ ПП "НДСВ" в община Горна Малина, срещу решение номер 43 от 19.09.2007 г. на ОИК - Горна Малина, Софийска област
586/2007-09-21
Относно: промяна в състава на ОИК - Стамболийски, област Пловдив
585/2007-09-21
Относно: промяна в състава на ОИК - Калояново, област Пловдив
584/2007-09-21
Относно: жалба на Георги Стоянов Тодоров от с. Кръстина, община Камено, област Бургас срещу решение номер 98 от 17.09.2007 г. за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Кръстина, община Камено, област Бургас, Тонка Димитрова Петкова
583/2007-09-21
Относно: жалби от представляващия коалиция "Балкан" - Ботевград (БСП, ПДС, КПБ, ПП "ДНГ" и ЗС "Александър Стамболийски"), и от представляващия ПП "Движение нашия град" срещу решение номер 81 от 20.09.2007 г. на ОИК - Ботевград, Софийска област
582/2007-09-21
Относно: промяна в състава на ОИК - Горна Малина, Софийска област
581/2007-09-21
Относно: жалба от Ремзи Байрям Халил срещу решение номер 195 от 17.09.2007 г. на ОИК - Ардино, област Кърджали
580/2007-09-21
Относно: промяна в състава на ОИК - Опан, област Стара Загора
579/2007-09-21
Относно: промяна в състава на ОИК - Руен, област Бургас
578/2007-09-21
Относно: промяна в състава на ОИК - Монтана, област Монтана
577/2007-09-21
Относно: промяна в състава на ОИК - Созопол, област Бургас
576/2007-09-21
Относно: промяна в състава на ОИК - Никопол, област Плевен
575/2007-09-21
Относно: допускане и класиране на подалите оферта за участие в конкурса за изработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове)
574/2007-09-20
Относно: жалба от ПП "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" чрез представителя си Велислав Милков Христов срещу решение номер 11 от 17.09.2007 г. на ОИК - Кричим, област Пловдив
573/2007-09-20
Относно: промени в ОИК - Брезник, област Перник
572/2007-09-20
Относно: промяна в състава на ОИК - Лозница, област Разград
571/2007-09-20
Относно: промяна в състава на ОИК - Провадия, област Варна
570/2007-09-20
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 98 от 31 август 2007 г. на ЦИКМИ
569/2007-09-20
Относно: жалба от Пл. Балталийски - упълномощен представител на политическа партия "ДСБ" - община Девин, срещу решение номер 43 от 17.09.2007 г. на ОИК - Девин, област Смолян
568/2007-09-20
Относно: жалба на Йордан Славеев Цольов - председател на общинско ръководство на БЗНС община гр. Септември срещу решения номер 226, 227 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 и 238 от 17.09.2007 г. на ОИК - Септември
567/2007-09-20
Относно: жалба от ПП "Българска Социалдемокрация", представлявана от Бисер Тодоров Смиленски, срещу решение номер 134 от 17.09.2007 г. на ОИК - Ардино, област Кърджали
566/2007-09-20
Относно: жалба от Мирослав Димов Попов - упълномощен представител на политическа партия "ВМРО - Българско национално движение", срещу решение номер 46 от 17.09.2007 г. на ОИК - Кърджали, област Кърджали
565/2007-09-20
Относно: промяна в състава на ОИК - Банско, област Благоевград
564/2007-09-20
Относно: жалба от Велислав Милков Христов - представляващ политическа партия "Зелена България", срещу решение номер 196 от 17.09.2007 г. на ОИК - Ардино, област Кърджали
563/2007-09-20
Относно: жалба от Лозан Илиев Маринов - председател на "СДС" - гр. Брегово, срещу решение номер 13 от 17.09.2007 г. на ОИК - Брегово, област Видин
562/2007-09-20
Относно: промени в ОИК - Роман, област Враца
561/2007-09-20
Относно: жалба на Яким Маринов Якимов - представляващ коалиция "За Левски" (ЗНС, ДСБ, ВМРО-БНД) регистрирана в гр. Левски за изборите за общински съветници и на кметове на общини, райони и кметства, насрочени на 28 октомври 2007 г., срещу решение номер 8 от 17.09.2007 г. за регистрация на БЗНС в ОИК - Левски
560/2007-09-20
Относно: жалба от ПП "Зелена България", представлявана от Велислав Милков Христов, срещу решение номер 045 от 15.09.2007 г. на ОИК - Царево, област Бургас
559/2007-09-20
Относно: жалба от Минчо М. Минчев - председател на ПП "НОВА ЗОРА", и Илия Ив. Киров - председател на ПП "НДСО", срещу решение номер 40 от 17.09.2007 г. на ОИК - Божурище
558/2007-09-20
Относно: жалба от политическа партия "АТАКА" срещу решение номер 47 от 17.09.2007 г. на ОИК - Горна Оряховица
557/2007-09-20
Относно: жалба от политическа партия "АТАКА" срещу решение номер 46 от 17.09.2007 г. на ОИК - Горна Оряховица
556/2007-09-20
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение
555/2007-09-20
Относно: промяна в състава на ОИК - Сливо поле, област Русе
554/2007-09-20
Относно: СНО: промени в ОИК - Бяла, област Варна
553/2007-09-20
Относно: регистрирането на застъпници в общинските избирателни комисии
552/2007-09-20
Относно: промяна в състава на ОИК - Червен бряг, област Плевен
551/2007-09-20
Относно: промени в ОИК - Елена, област Велико Търново
550/2007-09-19
Относно: жалби от коалиция "Нова левица" (ОБТ, ГСНБ) - Перник, представлявана от Владимир Христов Василев, срещу решения номер 48, 49 и 50 от 15.09.2007 г. на ОИК - Перник
549/2007-09-19
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хасково, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
548/2007-09-19
Относно: жалба от Петьо Владимиров Андреев от Враца - упълномощен представител на "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ" срещу действия на ОИК - Враца
547/2007-09-19
Относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник в община Пловдив на Юсмен Асан Камбер срещу решение номер 58 от 18.09.2007 г. на ОИК - Пловдив
546/2007-09-19
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 314 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
545/2007-09-19
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 234 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
544/2007-09-19
Относно: промени в ОИК - Неделино, област Смолян
543/2007-09-19
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 528 от 18 септември 2007 г. на ЦИКМИ
542/2007-09-19
Относно: промени в ОИК - Девин, област Смолян
541/2007-09-19
Относно: промени в ОИК - Борино, област Смолян
540/2007-09-19
Относно: промени в ОИК - Гълъбово, област Стара Загора
539/2007-09-19
Относно: промени в ОИК - Бобошево, област Кюстендил
538/2007-09-19
Относно: промени в ОИК - Гоце Делчев, област Благоевград
537/2007-09-19
Относно: промени в ОИК - Брацигово, област Пазарджик
536/2007-09-19
Относно: промени в ОИК - Хаджидимово, област Благоевград
535/2007-09-19
Относно: промени в ОИК - Чупрене, област Видин
534/2007-09-18
Относно: жалба срещу решение номер 62 от 15 септември 2007 г. на ОИК -Бяла Слатина
533/2007-09-18
Относно: допълване на Решение номер 484 от 15 септември 2007 г. на ЦИКМИ
532/2007-09-18
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 409 от 11 септември 2007 г. на ЦИКМИ
531/2007-09-18
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 306 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
530/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Лъки, област Пловдив
529/2007-09-18
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 395 от 11 септември 2007 г. на ЦИКМИ
528/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Бяла, област Варна
527/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Велики Преслав, област Шумен
526/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Цар Калоян, област Разград
525/2007-09-18
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 148 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия за местни избори (ЦИКМИ)
524/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Луковит, област Ловеч
523/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Исперих, област Разград
522/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Сухиндол, област Велико Търново
521/2007-09-18
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 194 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
520/2007-09-18
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 193 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
519/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Венец, област Шумен
518/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Долна Митрополия, област Плевен
517/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Малко Търново, област Бургас
516/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Кула, област Видин
515/2007-09-18
Относно: промени в ОИК - Бойница, област Видин
514/2007-09-17
Относно: утвърждаване на технически образци на бюлетините за общински съветници и кметове
513/2007-09-17
Относно: промени в ОИК - Лом, област Монтана
512/2007-09-17
Относно: промени в ОИК - Вълчедръм, област Монтана
511/2007-09-17
Относно: промени в ОИК - Ново село, област Видин
510/2007-09-17
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 289 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
509/2007-09-17
Относно: промени в ОИК - Петрич, област Благоевград
508/2007-09-17
Относно: промени в ОИК - Тунджа, област Ямбол
507/2007-09-17
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 149 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ
506/2007-09-17
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 150 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ
505/2007-09-17
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 98 от 31 август 2007 г. на ЦИКМИ
504/2007-09-17
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 310 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
503/2007-09-17
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 143 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ
502/2007-09-17
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 114 от 3 септември 2007 г. на ЦИКМИ
501/2007-09-17
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 383 от 11 септември 2007 г. на ЦИКМИ
500/2007-09-17
Относно: промени в ОИК - Брусарци, област Монтана
499/2007-09-17
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 212 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
498/2007-09-17
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 243 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
497/2007-09-15
Относно: приемане Методически указания за общинските избирателни комисии
496/2007-09-15
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 303 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
495/2007-09-15
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 248 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
494/2007-09-15
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 299 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
493/2007-09-15
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 392 от 11 септември 2007 г. на ЦИКМИ
492/2007-09-15
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 197 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
491/2007-09-15
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 188 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
490/2007-09-15
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 193 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
489/2007-09-15
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 393 от 11 септември 2007 г. на ЦИКМИ
488/2007-09-15
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 242 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
487/2007-09-15
Относно: промени в ОИК - Бяла Слатина, област Враца
486/2007-09-15
Относно: промени в ОИК - Димово, област Видин
485/2007-09-15
Относно: промяна в ОИК - Севлиево, община Габрово
484/2007-09-15
Относно: представяне на банковите сметки на партии, предизборни коалиции на политически партии и инициативни комитети в Сметната палата
483/2007-09-15
Относно: промени в ОИК - Гърмен, област Благоевград, и поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 227 от 5.09.2007 г. на ЦИКМИ
482/2007-09-15
Относно: промени в ОИК - Сливен, област Сливен
481/2007-09-15
Относно: промени в ОИК - Самуил, област Разград, и поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 208 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
480/2007-09-15
Относно: промени в ОИК - Бургас, област Бургас
479/2007-09-15
Относно: жалба от Стойна Димитрова Караджова - председател на ОИК - Стрелча, област Пазарджик
478/2007-09-15
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 282 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
477/2007-09-15
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 279 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
476/2007-09-15
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 287 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
475/2007-09-15
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 283 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
474/2007-09-15
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 288 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
473/2007-09-14
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 178 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ
472/2007-09-14
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 326 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
471/2007-09-14
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 368 от 10 септември 2007 г. на ЦИКМИ
470/2007-09-14
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 269 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
469/2007-09-14
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 350 от 10 септември 2007 г. на ЦИКМИ
468/2007-09-14
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 196 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
467/2007-09-14
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 140 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ
466/2007-09-14
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 319 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
465/2007-09-14
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 66 от 30 август 2007 г. на ЦИКМИ
464/2007-09-13
Относно: назначаване и освобождаване на членове на ОИК - Вълчедръм, област Монтана
463/2007-09-13
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 109 от 3 септември 2007 г. на ЦИКМИ
462/2007-09-13
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 179 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ
461/2007-09-13
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 248 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
460/2007-09-13
Относно: приемане на Задание за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на местни избори на 28 октомври 2007 г.
459/2007-09-13
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 281 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
458/2007-09-13
Относно: промяна в състава на ОИК - Червен бряг, област Плевен
457/2007-09-13
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 144 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ
456/2007-09-13
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 329 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
455/2007-09-13
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 119 от 3 септември 2007 г. на ЦИКМИ
454/2007-09-13
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 198 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
453/2007-09-13
Относно: промяна в състава на ОИК - Луковит, област Ловеч
452/2007-09-13
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 420 от 11 септември 2007 г. на ЦИКМИ
451/2007-09-13
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 170 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ
450/2007-09-13
Относно: промяна в състава на ОИК - Белица, област Благоевград
449/2007-09-13
Относно: промяна в състава на ОИК - Сатовча, област Благоевград
448/2007-09-12
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 301 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
447/2007-09-12
Относно: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР и в програмите на регионалните обществени радио- и телевизионни центрове на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в общите местни избори на 28 октомври 2007 г.
446/2007-09-12
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
445/2007-09-12
Относно: гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението
444/2007-09-12
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 137 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ
443/2007-09-12
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 417 от 11 септември 2007 г. на ЦИКМИ
442/2007-09-12
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 115 от 3 септември 2007 г. на ЦИКМИ
441/2007-09-12
Относно: промяна в състава на ОИК - Грамада, област Видин
440/2007-09-12
Относно: промяна в състава на ОИК - Берковица, област Монтана
439/2007-09-12
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 124 от 3 септември 2007 г. на ЦИКМИ
438/2007-09-12
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 100 от 3 септември 2007 г. на ЦИКМИ
437/2007-09-12
Относно: обезпечаване нормалната работа на общинските избирателни комисии
436/2007-09-12
Относно: назначаване на сътрудници (специалисти) към общинските избирателни комисии
435/2007-09-12
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 300 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
434/2007-09-12
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ И СОЛИДАРНОСТ - ДОС" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
433/2007-09-12
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007г.
432/2007-09-12
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 201 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
431/2007-09-12
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 226 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
430/2007-09-12
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 66 от 30 август 2007 г. на ЦИКМИ
429/2007-09-12
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНО АГРАРНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007г.
428/2007-09-12
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 226 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
427/2007-09-12
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 297 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
426/2007-09-12
Относно: отказ за регистриране на политическа партия Движение "Напред България" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
425/2007-09-12
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "РОДОЛЮБИЕ 2000" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
424/2007-09-12
Относно: регистриране на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
423/2007-09-12
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 141 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
422/2007-09-11
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 326 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
421/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Рудозем, област Смолян, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
420/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Златоград, област Смолян, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
419/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Петрич, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
418/2007-09-10
Относно: промени в ОИК - Георги Дамяново, област Монтана
417/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Борован, област Враца, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
416/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лозница, област Разград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
415/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Разлог, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
414/2007-09-11
Относно: отказ за регистриране на наблюдател
413/2007-09-11
Относно: отказ за регистриране на наблюдател
412/2007-09-11
Относно: регистриране на политическа партия "ГРАЖДАНСКА СИЛА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
411/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сатовча, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
410/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бойница, област Видин, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
409/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Радомир, област Перник, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
408/2007-09-08
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 160 от 4 септември 2007 г. и номер 330 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
407/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гоце Делчев, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
406/2007-09-11
Относно: допълнение към Решение номер 26 от 23 август 2007 г. за регистрация на партии и коалиции в ОИК
405/2007-09-11
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 26 от 23 август 2007 г.
404/2007-09-11
Относно: регистриране на политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
403/2007-09-11
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /КОМУНИСТИ/" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
402/2007-09-11
Относно: изменение на Решение номер 272 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
401/2007-09-11
Относно: регистриране на политическа партия "НОВИТЕ ЛИДЕРИ" (НЛ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
400/2007-09-11
Относно: регистриране на политическа партия "ОТЕЧЕСТВО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
399/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тополовград, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
398/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Минерални бани, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
397/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Харманли, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
396/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хасково, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
395/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Каварна, област Добрич, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
394/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кочериново, област Кюстендил, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
393/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Маджарово, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
392/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
391/2007-09-11
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ КРЕДИТОР НА ДОВЕРИЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
390/2007-09-11
Относно: регистриране на политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
389/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Момчилград, област Кърджали, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
388/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ветово, област Русе, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
387/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
386/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Роман, област Враца, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
385/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Твърдица, област Сливен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
384/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Руен, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
383/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Котел, област Сливен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
382/2007-09-11
Относно: регистриране на политическа партия "ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
381/2007-09-11
Относно: регистриране на политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
380/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Главиница, област Силистра, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
379/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Разград, област Разград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
378/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ветрино, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
377/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Крушари, област Добрич, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
376/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Аксаково, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
375/2007-09-10
Относно: регистриране на политическа партия "ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
374/2007-09-10
Относно: регистриране на политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
373/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шабла, област Добрич, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
372/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Суворово, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
371/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Доспат, област Смолян за местните избори на 28 октомври 2007 г.
370/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Вълчидол, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
369/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Каолиново, област Шумен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
368/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Върбица, област Шумен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
367/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Никола Козлево, област Шумен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
366/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Видин, област Видин, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
365/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Велики Преслав, област Шумен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
364/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бургас, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
363/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
362/2007-09-10
Относно: регистриране на политическа партия "ЧЕРНОМОРЕЦ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
361/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Две могили, област Русе, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
360/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Иваново, област Русе, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
359/2007-09-10
Относно: избиране на работна група по отваряне и оценка на офертите на кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните от гласуването и резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
358/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Перник, област Перник, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
357/2007-09-10
Относно: изменение и допълнение и поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 110 от 3 септември 2007 г. на ЦИКМИ
356/2007-09-10
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 266 от 8 септември 2007 г. на ЦИКМИ
355/2007-09-10
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
354/2007-09-10
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
353/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чепеларе, област Смолян, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
352/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Царево, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
351/2007-09-10
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 212 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
350/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Якоруда, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
349/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Смолян, област Смолян, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
348/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пордим, област Плевен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
347/2007-09-10
Относно: регистриране на политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
346/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мездра, област Враца, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
345/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Борино, област Смолян, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
344/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ардино, област Кърджали, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
343/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ново село, област Видин, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
342/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чупрене, област Видин, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
341/2007-09-10
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Алфатар, област Силистра, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
340/2007-09-10
Относно: регистриране на политическа партия "РОДЕН КРАЙ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
339/2007-09-10
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 67 от 30 август 2007 г. на ЦИКМИ
338/2007-09-10
Относно: регистриране на политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЗАЕДНО ЗА СЛИВЕН" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
337/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Вълчедръм, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
336/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Криводол, област Враца, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
335/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Димово, област Видин, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
334/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла Слатина, област Враца, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
333/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Варна, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
332/2007-09-08
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 142 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
331/2007-09-08
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 219 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
330/2007-09-08
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 160 от 4 септември 2007 г. на ЦИКМИ
329/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ивайловград, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
328/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дългопол, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
327/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тутракан, област Силистра, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
326/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Девин, област Смолян, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
325/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мадан, област Смолян, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
324/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дупница, област Кюстендил, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
323/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
322/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Берковица, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
321/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Панагюрище, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
320/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чирпан, област Стара Загора, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
319/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белене, област Плевен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
318/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Раднево, област Стара Загора, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
317/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пещера, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
316/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Русе, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
315/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стара Загора, област Стара Загора, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
314/2007-09-08
Относно: промяна в състава на ОИК - Луковит, област Ловеч
313/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кърджали, област Кърджали, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
312/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Симеоновград, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
311/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Нови пазар, област Шумен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
310/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белослав, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
309/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Провадия, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
308/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ценово, област Русе, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
307/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тервел, област Добрич, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
306/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Балчик, област Добрич, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
305/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Невестино, област Кюстендил, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
304/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сапарева баня, област Кюстендил, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
303/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Венец, област Шумен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
302/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Каспичан, област Шумен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
301/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
300/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
299/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Етрополе, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
298/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Рила, област Кюстендил, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
297/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Благоевград, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
296/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Враца, област Враца, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
295/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Вършец, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
294/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Козлодуй, област Враца, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
293/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Якимово, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
292/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Батак, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
291/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лом, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
290/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хайредин, област Враца, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
289/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
288/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белово, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
287/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ракитово, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
286/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
285/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Монтана, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
284/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
283/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
282/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кричим, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
281/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стрелча, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
280/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Перущица, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
279/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брацигово, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
278/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
277/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
276/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Цар Калоян, област Разград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
275/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Антоново, област Търговище, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
274/2007-09-08
Относно: допълване Решение номер 83 от 31.08.2007 г. на резервните членове за Общинска избирателна комисия община Велико Търново, област Велико Търново за местните избори на 28 октомври 2007 г.
273/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Елена, област Велико Търново, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
272/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Трявна, област Габрово, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
271/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Априлци, област Ловеч, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
270/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лясковец, област Велико Търново, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
269/2007-09-08
Относно: изменение и допълнение на Решение номер 213 от 5 септември 2007 г. на ЦИКМИ
268/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стражица, област Велико Търново, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
267/2007-09-08
Относно: регистриране на политическа партия "КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
266/2007-09-08
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
265/2007-09-08
Относно: регистриране на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО" (НДСО) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
264/2007-09-08
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "СЪЮЗ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.тХ. 1944 г." за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
263/2007-09-08
Относно: регистриране на политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
262/2007-09-08
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
261/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Любимец, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
260/2007-09-05
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
259/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Димитровград, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
258/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мъглиж, област Стара Загора, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
257/2007-09-05
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
256/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гълъбово, област Стара Загора, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
255/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Опан, област Стара Загора, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
254/2007-09-05
Относно: регистриране на политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
253/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Крумовград, област Кърджали, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
252/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
251/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Елин Пелин, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
250/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Челопеч, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
249/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Златица, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
248/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Костенец, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
247/2007-09-05
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 125 от 3 септември 2007 г.
246/2007-09-05
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 92 от 31 август 2007 г.
245/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Копривщица, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
244/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Джебел, област Кърджали, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
243/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стралджа, област Ямбол, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
242/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Елхово, област Ямбол, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
241/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Поморие, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
240/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Струмяни, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
239/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чавдар, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
238/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мирково, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
237/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Правец, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
236/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Борово, област Русе, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
235/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Троян, област Ловеч, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
234/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Малко Търново, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
233/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хаджидимово, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
232/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кайнарджа, област Силистра, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
231/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ситово, област Силистра, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
230/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кюстендил, област Кюстендил, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
229/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Трън, област Перник, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
228/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Омуртаг, област Търговище, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
227/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гърмен, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
226/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бобошево, област Кюстендил, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
225/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Търговище, област Търговище, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
224/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ловеч, област Ловеч, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
223/2007-09-05
Относно: регистриране на политическа партия "ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "ГЛАС" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
222/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сухиндол, област Велико Търново, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
221/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
220/2007-09-05
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
219/2007-09-05
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
218/2007-09-05
Относно: регистриране на политическа партия "НОВА ЗОРА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
217/2007-09-05
Относно: регистриране на политическо движение "ЕВРОРОМА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
216/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Средец, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
215/2007-09-05
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
214/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сливен, област Сливен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
213/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Приморско, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
212/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
211/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Несебър, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
210/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Трекляно, област Кюстендил, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
209/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Силистра, област Силистра, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
208/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Самуил, област Разград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
207/2007-09-05
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
206/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Златарица, област Велико Търново, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
205/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Горна Оряховица, област Велико Търново, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
204/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долна баня, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
203/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пирдоп, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
202/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Божурище, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
201/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лесичово, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
200/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Садово, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
199/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Раковски, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
198/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Велинград, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
197/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Павел Баня, област Стара Загора, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
196/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Казанлък, област Стара Загора, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
195/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Николаево, област Стара Загора, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
194/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гурково, област Стара Загора, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
193/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Братя Даскалови, област Стара Загора, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
192/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
191/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Макреш, област Видин, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
190/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
189/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мизия, област Враца, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
188/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сливо поле, област Русе, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
187/2007-09-05
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Аврен, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
186/2007-09-05
Относно: регистриране на политическа партия "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
185/2007-09-05
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
184/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сандански, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
183/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община град Добрич, област Добрич, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
182/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Добричка, област Добрич, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
181/2007-09-04
Относно: регистриране на политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
180/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Черноочене, област Кърджали, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
179/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сливница, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
178/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
177/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хитрино, област Шумен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
176/2007-09-04
Относно: регистриране на политическа партия "ХРИСТИЯН ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
175/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
174/2007-09-04
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
173/2007-09-04
Относно: регистриране на политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
172/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Първомай, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
171/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чипровци, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
170/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Марица, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
169/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ружинци, област Видин, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
168/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Горна Малина, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
167/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Своге, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
166/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Годеч, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
165/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
164/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
163/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брусарци, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
162/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Калояново, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
161/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брегово, област Видин, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
160/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кула, област Видин, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
159/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Оряхово, област Враца, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
158/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бойчиновци, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
157/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Медковец, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
156/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Грамада, област Видин, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
155/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ковачевци, област Перник, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
154/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
153/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Симитли, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
152/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белица, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
151/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долни Дъбник, област Плевен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
150/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Опака, област Търговище, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
149/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Завет, област Разград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
148/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Исперих, област Разград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
147/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
146/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кубрат, област Разград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
145/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Русе, област Русе, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
144/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Карнобат, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
143/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Айтос, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
142/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сунгурларе, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
141/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
140/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ябланица, област Ловеч, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
139/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Габрово, област Габрово, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
138/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Луковит, област Ловеч, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
137/2007-09-04
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
136/2007-09-04
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
135/2007-09-04
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРЕ ЗА ХАСКОВО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
134/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дулово, област Силистра, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
133/2007-09-03
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
132/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
131/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
130/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брезник, област Перник, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
129/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА (ПЛАМ)" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
128/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ "ОБОРИЩЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
127/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
126/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
125/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
124/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гулянци, област Плевен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
123/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кирково, област Кърджали, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
122/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долна Митрополия, област Плевен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
121/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кнежа, област Плевен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
120/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Никопол, област Плевен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
119/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Искър, област Плевен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
118/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Левски, област Плевен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
117/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стамболово, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
116/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Свиленград, област Хасково, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
115/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Летница, област Ловеч, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
114/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Свищов, област Велико Търново, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
113/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Севлиево, област Габрово, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
112/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бобов дол, област Кюстендил, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
111/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кресна, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
110/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
109/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Смядово, област Шумен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
108/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "СЕВЕРНА ЛИГА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
107/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ОППБ)" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
106/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
105/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стамболийски, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
104/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
103/2007-09-03
Относно: регистриране на политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОДИНА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
102/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Камено, област Бургас, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
101/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Попово, област Търговище, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
100/2007-09-03
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Драгоман, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
99/2007-08-31
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Девня, област Варна, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
98/2007-08-31
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
97/2007-08-31
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Плевен, област Плевен, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
96/2007-08-31
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Земен, област Перник, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
95/2007-08-31
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
94/2007-08-31
Относно: регистриране на политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"" за участие в изборите за
93/2007-08-31
Относно: регистриране на политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
92/2007-08-31
Относно: регистриране на политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
91/2007-08-31
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
90/2007-08-31
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брезово, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
89/2007-08-31
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Асеновград, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
88/2007-08-31
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
87/2007-08-31
Относно: регистриране на политическа партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
86/2007-08-31
Относно: регистриране на политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ"" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
85/2007-08-31
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "ПАРТИЯ НА СРЕДНАТА КЛАСА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
84/2007-08-31
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
83/2007-08-31
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Велико Търново, област Велико Търново, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
82/2007-08-31
Относно: регистриране на политическа партия "ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
81/2007-08-31
Относно: регистриране на политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
80/2007-08-31
Относно: регистриране на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ" (НДСД) за участие в
79/2007-08-30
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
78/2007-08-30
Относно: регистриране на политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
77/2007-08-30
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
76/2007-08-30
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
75/2007-08-30
Относно: отказ на политическа партия "ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
74/2007-08-30
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "СВОБОДЕН ИЗБОР" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
73/2007-08-30
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
72/2007-08-30
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дряново, област Габрово, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
71/2007-08-30
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лъки, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
70/2007-08-30
Относно: регистриране на политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
69/2007-08-30
Относно: регистриране на политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
68/2007-08-30
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Банско, област Благоевград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
67/2007-08-30
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Карлово, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
66/2007-08-30
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Куклен, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
65/2007-08-30
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Самоков, Софийска област, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
64/2007-08-30
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община София, област София-град, за местните избори на 28 октомври 2007 г.
63/2007-08-30
Относно:
62/2007-08-29
Относно: приемане на документацията по конкурса за компютърна обработка в ОИК и ЦИКМИ на резултатите от изборите
61/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"
60/2007-08-29
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
59/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
58/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
57/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
56/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
55/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
54/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕЛА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
53/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "РЕПУБЛИКАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ОТРУДЕНИ И ОБРЕМЕНЕНИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
52/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
51/2007-08-29
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
50/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и и кметове на 28 октомври 2007 г.
49/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
48/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
47/2007-08-29
Относно: възнагражденията на общинските и секционните избирателни комисии
46/2007-08-29
Относно: вида на пликовете за гласуване
45/2007-08-29
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "НИКОЛА ПЕТКОВ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
44/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
43/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
42/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
41/2007-08-29
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
40/2007-08-29
Относно: отказ за регистриране на политическа партия "НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
39/2007-08-29
Относно: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
38/2007-08-28
Относно: определянето на условия и ред за провеждане на конкурс за компютърна обработка на данните от гласуването, отчитането на резултатите от изборите за общински съветници и кметове и издаването на бюлетин на ЦИКМИ
37/2007-08-28
Относно: приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за избиране на общински съветници и кметове
36/2007-08-28
Относно: регистриране на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
35/2007-08-28
Относно: регистриране на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
34/2007-08-28
Относно: регистриране на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
33/2007-08-28
Относно: регистриране на политическа партия "ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
32/2007-08-28
Относно: регистриране на политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
31/2007-08-28
Относно: регистриране на политическа партия "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
30/2007-08-24
Относно: теглене на жребия за определяне номерата на бюлетините
29/2007-08-24
Относно: списъка с подписи на избиратели за издигане на независим кандидат за общински съветник, за кмет на община, за кмет на район и за кмет на кметство
28/2007-08-23
Относно: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати
27/2007-08-23
Относно: регистрацията на кандидатите за общински съветници и кметове в ОИК за местните избори на 28 октомври 2007 г.
26/2007-08-23
Относно: регистрирането в ОИК на политически партии, предизборни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
25/2007-08-22
Относно: финансиране на предизборната кампания за местни избори на 28 октомври 2007 г.
24/2007-08-22
Относно: обявяване на решенията на общинските избирателни комисии
23/2007-08-21
Относно: предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори
22/2007-08-21
Относно: реда и условията за провеждане на предизборната кампания за местни избори на 28 октомври 2007 г.
21/2007-08-21
Относно: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден
20/2007-08-21
Относно: утвърждаването от Президента на Република България на изборните книжа за местните избори - 2007 г.
19/2007-08-20
Относно: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци
18/2007-08-17
Относно: регистрация на политически партии и коалиции на политически партии в ЦИКМИ за участие в
17/2007-08-16
Относно: ползването на служебен отпуск от кандидатите за общински съветници или кметове, които заемат държавна или общинска служба с ръководни функции
16/2007-08-16
Относно: регистрацията на кандидатите за кметове и общински съветници за местните избори на 28 октомври 2007 г.
15/2007-08-16
Относно: регистрирането и участието на застъпниците, наблюдателите и представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на местните избори на 28.10.2007 г.
14/2007-08-15
Относно: подписване на удостоверенията, издавани от избирателните комисии
13/2007-08-15
Относно: назначаването на общинските и секционните избирателни комисии
12/2007-08-13
Относно: процесуалното представителство на ЦИКМИ пред Върховния административен съд
11/2007-08-13
Относно: произвеждането на избори за кметове на кметства
10/2007-08-13
Относно:
9/2007-08-13
Относно: датата за насрочване на избори за избиране на общински съветници и кметове съгласно чл. 4 и 4а от Закона за местните избори
8/2007-08-13
Относно: реквизити на печатите на секционните и общинските избирателни комисии
7/2007-08-13
Относно: определянето и обявяването на номерата на избирателните райони в общината
6/2007-08-13
Относно: единна номерация на избирателните секции за местните избори на 28 октомври 2007 г.
4/2007-08-09
Относно: упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИКМИ за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на комисията, и упълномощаването на председателя и секретаря на ЦИКМИ за подписване на тристранно споразумение между ЦИКМИ, Министерския съвет и Народното събрание
3/2007-08-09
Относно: създаване на работни групи на ЦИКМИ
2/2007-08-09
Относно: съобщаване на решенията на ЦИКМИ
1/2007-08-09
Относно: начина на приемане на решения от избирателните комисии
всички решения Методически указания Контакти

Решения

292/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Батак, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

291/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лом, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

290/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хайредин, област Враца, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

289/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

288/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белово, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

287/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ракитово, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

286/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

285/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Монтана, област Монтана, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

284/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

283/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

282/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кричим, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

281/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стрелча, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

280/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Перущица, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

279/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брацигово, област Пазарджик, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

278/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

277/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

276/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Цар Калоян, област Разград, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

275/2007-09-11
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Антоново, област Търговище, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

274/2007-09-08
Относно: допълване Решение номер 83 от 31.08.2007 г. на резервните членове за Общинска избирателна комисия община Велико Търново, област Велико Търново за местните избори на 28 октомври 2007 г.

273/2007-09-08
Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Елена, област Велико Търново, за местните избори на 28 октомври 2007 г.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67