Области в България

Кандидатски листи

Кмет на община
Кандидат
2Пламен Връбчев Върбанов
Политическа партия "РЕПУБЛИКАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ОТРУДЕНИ И ОБРЕМЕНЕНИ"
7Веселин Христов Данов
Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ"
13Красен Петков Железов
Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
16Димо Георгиев Гяуров
Предизборна коалиция НДСВ, ДСБ, СДС, ССД, БДС "Радикали", ЗНС:
"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
21Бранимир Николаев Балачев
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
23Свилен Николов Крайчев
Политическа партия "ГЕРБ"
27Иван Тодоров Иванов
Предизборна коалиция "КОАЛИЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗЕЛЕНА ВАРНА":
"ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ", "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
39Цвета Алипиева Георгиева
Политическа партия "АТАКА"
40Павлин Ралчев Павлов
Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА"
42Веселин Найденов Марешки
Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
44Стефан Стайков Хрелев
Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"
53Васил Найденов Ценев
Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
58Кирил Петров Йорданов
Инициативен комитет
60Тихомир Веселинов Горанов
Инициативен комитет
Общински съветници
Политически партии и
коалиции на политически партии

1. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"

 1. Никола Петров Николов
 2. Теодора Миткова Караиванова-Лазарова
 3. Драгомир Ненчев Белев
 4. Славчо Славов Славов
 5. Христо Койчев Станев
 6. Николай Желязков Недялков
 7. Надя Костадинова Нешкова
 8. Пепа Маркова Ризова
 9. Колю Славов Славов
 10. Стоянка Иванова Мънина
 11. Мария Николаева Велчева
 12. Валентина Александрова Желева
 13. Йорданка Спасова Атанасова
 14. Красимира Михайлова Дочева
 15. Светослав Христов Пенев
 16. Николай Желязков Войнов
 17. Диян Божидаров Нанков
 18. Валентин Неделчев Кулев
 19. Пламен Димитров Митев
 20. Мария Иванова Данева
 21. Димитър Димитров Русев
 22. Хараламби Божидаров Маринов
 23. Щилияна Ерменкова Богданова
 24. Калин Гроздев Димитров
 25. Йордан Иванов Железов
 26. Елица Тодорова Вълчева
 27. Петър Трандафилов Петков
 28. Йорданка Кръстева Симеонова
 29. Донка Георгиева Иванова
 30. Димитър Костадинов Славилов
 31. Добромир Вълчов Кукушков
 32. Цветомир Неделчев Гроздев
 33. Росен Максимов Вителов
 34. Веска Пенчева Христова
 35. Драгомира Кунчева Кунева
 36. Колю Петков Герджиков
 37. Росина Йорданова Русева
 38. Донка Йорданова Хаджиева
 39. Мария Христова Кирова
 40. Мариета Петрова Костадинова
 41. Георги Стефанов Филипов
 42. Иван Стаматов Петров
 43. Таня Димова Михалева
 44. Весела Христова Вителова
 45. Янчо Григоров Киряков

2. Политическа партия "РЕПУБЛИКАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ОТРУДЕНИ И ОБРЕМЕНЕНИ"

 1. Пламен Връбчев Върбанов
 2. Тодор Георгиев Войников
 3. Константин Георгиев Шалев
 4. Дойчин Цветков Панайотов

3. Политическа партия "ОТЕЧЕСТВО"

 1. Радослав Николов Коев
 2. Красимир Минков Маринов
 3. Кирил Михалев Великов
 4. Николай Христов Антонов
 5. Господин Радков Игнатов
 6. Асен Асенов Христов
 7. Марин Нинов Генов
 8. Тинка Христова Николова
 9. Румен Илиев Димов
 10. Димитър Радославов Кожухаров
 11. Кирил Василев Карагьозов
 12. Даниела Димитрова Атанасова-Тодорова
 13. Гинка Николова Алатова
 14. Димитър Илиев Атанасов
 15. Ивелина Стойкова Василева
 16. Янка Петрова Котларова
 17. Стефан Гарабедов Арзатов
 18. Руслан Христов Вълчев
 19. Димитричка Неделчева Пеева
 20. Таня Константинова Станева
 21. Владимир Кондов Демиров
 22. Николай Иванов Драгоев
 23. Ваньо Димитров Кожухаров
 24. Цанко Тодоров Цаков
 25. Елена Тодорова Стоянова
 26. Асен Михайлов Баков
 27. Ненка Желязкова Янева
 28. Геновева Тодорова Митева
 29. Огнян Йорданов Жеков
 30. Мартина Петрова Маркова-Янева
 31. Даниела Кателиева Димова
 32. Борислав Василев Станчев
 33. Владимир Неделчев Вълчев
 34. Димитър Георгиев Алатов
 35. Иван Петков Сотиров

4. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"

 1. Радослав Михайлов Стоянов
 2. Минка Койчева Влаева
 3. Иван Георгиев Стоименов

5. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

 1. Снежана Йорданова Мирова
 2. Георги Божидаров Балтаджиев
 3. Веселин Димитров Димитров
 4. Румен Кръстев Тотев
 5. Георги Костадинов Шопов
 6. Бойко Цанков Цанков
 7. Красимира Иванова Кърджилова
 8. Лъчезар Тодоров Пенчев
 9. Диана Александрова Стоева-Желязкова
 10. Росен Димитров Корелов
 11. Антон Петров Лишев
 12. Михаил Костадинов Ченгелов
 13. Красимира Николаева Георгиева
 14. Мариела Иванова Фотева
 15. Силвия Богданова Неделчева
 16. Цвета Йорданова Трифонова
 17. Валя Стоянова Стоянова
 18. Даниела Атанасова Глухарова

6. Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"

 1. Красен Кирилов Кралев
 2. Божидар Панчев Дочев
 3. Красимир Димитров Вутов
 4. Красимира Недялкова Кючукова
 5. Иван Луканов Славов
 6. Тодор Александров Тодоров
 7. Валентин Славов Великов
 8. Валери Петров Илиев
 9. Асен Георгиев Василев
 10. Марияна Георгиева Петрова
 11. Янка Желязкова Цветанова
 12. Виолета Стоянова Стоянова
 13. Добромир Йорданов Цанков
 14. Валентин Асенов Стойчев
 15. Борислава Димчева Петкова
 16. Иван Кондов Атанасов
 17. Д-Р Михаил Пенчев Бошнаков
 18. Минко Нейков Христов
 19. Камен Христов Генчев
 20. Веселин Красимиров Тодоров
 21. Елеонора Костадинова Николова
 22. Димитър Христов Даракчиев
 23. Владимир Каменов Цветанов
 24. Валентин Великов Вълков
 25. Иван Костадинов Русев
 26. Кремена Желева Димитрова
 27. Йордан Юлиянов Стефанов
 28. Евгений Георгиев Мирчев
 29. Янко Цанков Георгиев
 30. Иван Веселинов Иванов
 31. Стелияна Александрова Александрова
 32. Радка Петрова Георгиева
 33. Снежанка Максимова Дякова
 34. Николай Иванов Кирков
 35. Дойчин Благов Божков
 36. Калина Тодорова Боева
 37. Илиан Петков Петков
 38. Росен Димитров Кръстев
 39. Жулиета Господинова Тонева
 40. Румяна Тотева Тотева
 41. Явор Илианов Петков
 42. Николета Юлиянова Стефанова
 43. Тодор Ангелов Велинов
 44. Ангел Тодоров Велинов
 45. Петър Иванов Вълчев
 46. Ивелин Стойков Димов
 47. Катя Георгиева Димова
 48. Румян Господинов Божков
 49. Альоша Маринов Ангелов

7. Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ"

 1. Веселин Христов Данов
 2. Юлиана Добрева Трифонова
 3. Румен Николов Парашкевов
 4. Христо Веселинов Данов
 5. Иван Стефанов Недялков
 6. Станимира Полиева Стаменова
 7. Иван Илиев Гюмишев
 8. Николай Ненов Ненов
 9. Виктор Владимиров Лозенко
 10. Тихомир Иванов Антонов
 11. Ангел Георгиев Дянков
 12. Васил Великов Богданов

8. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "СВОБОДЕН ИЗБОР"

 1. Ради Димитров Радев
 2. Снежана Николова Донева
 3. Румен Иванов Русев
 4. Живко Енчев Цанков
 5. Красимир Иванчев Жейнов
 6. Атанас Георгиев Чапкънов
 7. Таня Иванова Савчева
 8. Красимира Трендафилова Петрова
 9. Женя Добрева Димитрова
 10. Стефан Атанасов Атанасов
 11. Иванка Мирева Яначкова
 12. Петър Александров Хаджиатанасов
 13. Мариана Христова Чакърова
 14. Миглена Стефанова Георгиева
 15. Елена Енчева Добрева
 16. Петър Димитров Четников
 17. Атанас Иванов Маринов
 18. Симеон Янчев Фотев
 19. Златин Николов Димитров
 20. Катерина Стефанова Донева
 21. Мирослав Недков Петков
 22. Анна Иванова Покраева
 23. Наталия Илиева Пенева
 24. Лора Владимирова Щерева
 25. Стела Николаева Иванова
 26. Гергана Красимирова Арнаудова
 27. Валентина Петрова Янчева
 28. Мая Петрова Кирилова

9. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Борислав Гуцанов Гуцанов
 2. Анелия Димитрова Клисарова
 3. Пламен Цветанов Градинаров
 4. Анна Миткова Радева
 5. Пламен Начков Печев
 6. Добромир Гичев Кондов
 7. Йорданка Василева Юнакова
 8. Валерия Александрова Ангелова
 9. Панко Кирилов Анчев
 10. Лидия Дунова Петкова
 11. Николай Филев Джагаров
 12. Калояна Мирчева Димитрова
 13. Богдан Борисов Караденчев
 14. Любомир Димитров Събев
 15. Мария Николова Димитрова
 16. Верка Василева Стойкова
 17. Димитър Иванов Чутурков
 18. Мария Тодорова Тодорова
 19. Валентина Стоянова Велчева-Данева
 20. Димитър Стоянов Дичев
 21. Христо Бойчев Боев
 22. Януарий Марков Вичев
 23. Костадинка Георгиева Аврамова
 24. Йордан Стоянов Дянков
 25. Иван Русев Русев
 26. Десислава Петрова Калоянова
 27. Мария Панайотова Чанкова
 28. Йовка Василева Гайкова
 29. Веселина Влайкова Христова
 30. Свилен Бойчев Камбуров
 31. Костадин Тенев Хаджитенев
 32. Светлан Димов Стоянов
 33. Благовест Георгиев Георгиев
 34. Стефан Йотов Стефанов
 35. Десислава Тодорова Миливоева
 36. Георги Димитров Стоянов
 37. Боян Петров Боянов
 38. Константин Тихомиров Димитров
 39. Ана Кънчева Костадинова
 40. Албена Тодорова Христова
 41. Розалина Тодорова Николова
 42. Йонка Денчева Янкова
 43. Наско Маринов Георгиев
 44. Магдалена Антонова Парчева
 45. Димитър Светленов Стоянов
 46. Алдин Русев Михайлов

10. Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

 1. Костадин Тодоров Костадинов
 2. Николай Иванов Петков
 3. Кръстю Георгиев Кръстев
 4. Иван Петров Иванов
 5. Николай Димитров Минев
 6. Петър Крумов Николов
 7. Стефан Андреев Соколов
 8. Саркис Мардик Дуварджиян
 9. Петър Николов Патриков
 10. Василий Савов Филипов
 11. Стоян Василев Ангелов
 12. Стелян Христов Любославов
 13. Снежанка Тодорова Вълканова
 14. Илия Керанов Димов
 15. Христо Жечев Леондиев
 16. Пламен Симеонов Георгиев
 17. Росица Тодорова Спасова
 18. Георги Тинев Хаджитинев

11. Предизборна коалиция "ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ" - "Нова зора", "Съюз на бълг. комунисти", "Партия на българските комунисти":
"НОВА ЗОРА", "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"

 1. Марин Живков Костов
 2. Розалина Димитрова Димитрова
 3. Маринка Тодорова Стоименова
 4. Румен Милчев Сакеларов
 5. Лидия Жекова Николова
 6. Минко Стойчев Стоянов
 7. Силвия Данчева Александрова
 8. Иван Христов Янков

12. Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"

 1. Румен Тодоров Радев
 2. Полина Минчева Топалова-Михалева
 3. Славка Василева Стаматова
 4. Гълъбина Борисова Кендалова-Петрова
 5. Пламен Димитров Костадинов
 6. Татяна Петкова Чавдарова
 7. Георги Вълчев Господинов
 8. Валентина Петрова Иванова
 9. Валерия Атанасова Йорданова
 10. Александър Неделчев Димитров
 11. Драгомир Николаев Николов
 12. Петър Тодоров Стоянов
 13. Вилиян Димитров Кулев

13. Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Красен Петков Железов
 2. Веселина Ангелова Савова
 3. Мирослав Атанасов Михов
 4. Станислав Иванов Икономов
 5. Юлиян Валентинов Трифонов
 6. Румяна Георгиева Симеонова
 7. Илия Костадинов Златев
 8. Албена Димитрова Атанасова
 9. Георги Цвятков Иванов
 10. Павел Трандафилов Казаков
 11. Иван Илиев Добрев
 12. Георги Йорданов Дойчев
 13. Пламен Борисов Димитров
 14. Стоян Гачев Николайчев
 15. Мирослав Георгиев Хорозов
 16. Наум Веселинов Наумов
 17. Вера Радославова Симеонова

14. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП)

 1. Георги Петков Дюлгеров
 2. Георги Димитров Карабахчиев
 3. Николай Димитров Христов
 4. Тодор Желев Тодоров
 5. Тодор Димитров Ангелов
 6. Недялка Русева Маринова
 7. Славка Пенчева Динева
 8. Ангел Илиев Ангелов
 9. Галина Георгиева Върбанова
 10. Тодор Иванов Кръстев
 11. Юрий Георгиев Юриев
 12. Иван Лилов Христов
 13. Пламена Янакиева Маринова
 14. Донка Георгиева Барусова
 15. Ангел Маринов Маринов
 16. Анета Петрова Чобанова
 17. Диана Великова Стоянова
 18. Красимир Петров Кахърков
 19. Ивайло Тодоров Димитров
 20. Мария Иванова Манчева
 21. Тодор Димов Георгиев
 22. Пламен Колев Пенчев
 23. Христо Рафаилов Маринов
 24. Атанас Димов Атанасов
 25. Димитър Савов Митев
 26. Иван Драгомиров Градев
 27. Петър Неделчев Петров
 28. Росен Николаев Николаев
 29. Станислав Костадинов Стоянов
 30. Ангел Димитров Ангелов
 31. Янко Александров Александров
 32. Евелина Георгиева Динчева
 33. Янка Христова Щилиянова
 34. Росица Димитрова Василева
 35. Аделина Жечкова Скулева-Минева
 36. Даниела Петрова Георгиева-Клисарова

15. Предизборна коалиция "Патриоти за Варна":
"ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"

 1. Валентин Владимиров Пантелеев
 2. Румен Георгиев Русев
 3. Йоланта Добрева Райкова
 4. Ростислав Величков Делев
 5. Татяна Колева Аврамова
 6. Любомир Здравков Христов
 7. Павел Георгиев Игрецов
 8. Валентин Антонов Свраков
 9. Пламен Иванов Иванов

17. Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Надя Димитрова Руйчева

18. Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Максим Добрев Страхилов
 2. Вълю Димитров Вълев
 3. Пламен Николаев Викторов
 4. Николай Маринов Хаджимаринов
 5. Банко Иванов Банков
 6. Михаил Иванов Михалев
 7. Ангел Великов Ангелов
 8. Елена Манолова Бомплитц
 9. Красимир Димитров Димитров
 10. Меглена Атанасова Йорданова
 11. Руслан Ардавазт Назаров
 12. Тодор Стефанов Досев
 13. Ангел Хараламбиев Чакъров
 14. Михаил Цанев Делийски
 15. Снежанка Георгиева Пенева
 16. Мария Юриева Митева
 17. Иван Костадинов Тончев
 18. Николай Георгиев Петров
 19. Михаил Маринов Йовчев
 20. Атанас Димитров Радулов
 21. Юлиана Йорданова Иванова
 22. Георги Николов Георгиев
 23. Ангел Божилов Добрев
 24. Мариела Огнянова Петрова

19. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

 1. Яко Кузманов Георгиев
 2. Тодор Иванов Панов
 3. Младен Йорданов Станев
 4. Надежда Бориславова Величкова
 5. Димитър Димов Стоянов
 6. Иван Янев Янев
 7. Тодор Костадинов Петров
 8. Николай Добрев Николов
 9. Ангелина Добрева Николова
 10. Таня Йорданова Маргос
 11. Георги Йорданов Василев
 12. Друми Вълчев Друмев
 13. Красимира Димитрова Йорданова
 14. Христо Марков Христов
 15. Пламен Димитров Жеков
 16. Красимира Боянова Йотова
 17. Румен Иванов Хвърчанов
 18. Георги Петров Ковачев

20. Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

 1. Велико Иванов Жеков
 2. Марио Любчов Минев
 3. Иван Павлов Дейков
 4. Николай Великов Иванов
 5. Донка Георгиева Милушева
 6. Емил Константинов Костов
 7. Пепа Иванова Карагитлиева
 8. Стоян Цвятков Ганчев
 9. Светослав Красимиров Христов
 10. Георги Николов Радев
 11. Валентин Иванов Алексиев
 12. Митко Емов Басаров

21. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 1. Бранимир Николаев Балачев
 2. Асен Недев Атанасов
 3. Добромир Йорданов Джиков
 4. Стоян Христов Пасев
 5. Емилия Благоева Бойчева
 6. Матей Лъчезаров Матеев
 7. Николинка Радева Райчева
 8. Татяна Желязкова Михалева
 9. Станислав Петров Митев
 10. Даниела Янкова Тодорова
 11. Тодор Петров Колев
 12. Елена Златева Попова
 13. Недялко Николов Иванов
 14. Спас Александров Тодоров
 15. Красимира Михайлова Георгиева
 16. Тодорка Николаева Вучкович
 17. Павел Атанасов Маринов
 18. Диана Петрова Петрова
 19. Стоян Богомилов Проданов
 20. Красен Георгиев Подгорски
 21. Лидия Маринова Стоянова
 22. Валентина Георгиева Николаева
 23. Бойчо Йорданов Бойчев
 24. Пепа Наленова Петкова
 25. Янка Стоянова Михайлова
 26. Стелла Костадинова Йорданова
 27. Заруи Нишанова Ованесян
 28. Мартина Иванова Иванова
 29. Венелин Иванов Георгиев
 30. Румяна Христова Йовчева
 31. Миглена Александрова Торбарова
 32. Динка Русева Симова
 33. Мария Янева Иванова
 34. Йордан Христов Йорданов
 35. Веселина Митева Николова
 36. Татяна Георгиева Пандова
 37. Йордан Роев Роев
 38. Веселин Димитров Ненов
 39. Антоанета Миланова Драганова
 40. Стефан Крумов Попличев
 41. Димитър Георгиев Михайлов
 42. Симеон Стойчев Буроджиев
 43. Пламен Великов Парушев
 44. Пламен Иванов Митев
 45. Диана Величкова Ангелова
 46. Живка Лалева Съботинова
 47. Ивелина Кирова Белева
 48. Красимир Стефанов Джуров
 49. Радка Стоева Нешева
 50. Гроздан Георгиев Гроздев
 51. Милена Николова Николова

22. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

 1. Недялко Николов Кънчев
 2. Гергана Желязкова Султанова
 3. Иван Николов Вълчев
 4. Галина Георгиева Ангелова
 5. Диана Жекова Пенчева-Тунчева

23. Политическа партия "ГЕРБ"

 1. Свилен Николов Крайчев
 2. Павел Илиев Димитров
 3. Данчо Симеонов Симеонов
 4. Константин Георгиев Трошев
 5. Димитър Йорданов Атанасов
 6. Николай Купенов Пашов
 7. Красимир Петров Петров
 8. Емил Йорданов Радев
 9. Пламен Георгиев Пенев
 10. Павел Петров Кюрчев
 11. Павел Алексеев Христов
 12. Орлин Иванов Симеонов
 13. Огнян Василев Къчев
 14. Иван Николов Луков
 15. Николай Николов Апостолов
 16. Христо Огнянов Мирчев
 17. Стефан Иванов Тодоров
 18. Силвия Тодорова Иванова-Балтаджиева
 19. Константин Крумов Михнев
 20. Юлияна Атанасова Боева
 21. Милена Славова Димова
 22. Светлан Петров Савов
 23. Лидия Великова Маринова
 24. Пламен Андонов Боев
 25. Мартин Живков Златев
 26. Красимир Иванов Терзийски
 27. Ивайло Петров Иванов
 28. Панайот Радев Панайотов
 29. Антон Иванов Дончев
 30. Николай Красимиров Георгиев
 31. Росен Цонев Райков
 32. Десислава Димитрова Календжиева
 33. Крум Любомиров Крумов
 34. Марина Петрова Панайотова-Карапетян
 35. Христо Илиев Георгиев
 36. Румянка Василева Начева
 37. Румен Атанасов Попов
 38. Диана Ангелова Атанасова
 39. Николай Димитров Костадинов
 40. Ана Владимирова Страшимирова
 41. Наталия Иванова Решовска
 42. Димитър Спасов Бенчев
 43. Георги Кръстев Благоев
 44. Диан Христов Илиев
 45. Спартак Добрев Джуров
 46. Габриела Добринкова Гавраилова
 47. Атанас Радев Иванов
 48. Грета Тодорова Илиева
 49. Фидан Симеонов Асенов
 50. Петър Калчев Топалов

24. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД"

 1. Неделчо Михайлов Димов
 2. Венцеслав Стоянов Евстатиев
 3. Андрей Николаев Василев
 4. Владимир Велчев Тонев
 5. Йорданка Милева Несторова
 6. Валентин Христов Милков
 7. Драгомир Демиров Дончев
 8. Красимир Стефанов Ботушаров
 9. Неделчо Иванов Недялков
 10. Марияна Александрова Малчева
 11. Александра Кирилова Илиева
 12. Борислав Светломиров Златев
 13. Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан
 14. Александър Николаев Томов
 15. Марийка Петрова Тихолова
 16. Константина Николова Добрева
 17. Христо Николаев Колев
 18. Юлиян Георгиев Минчев
 19. Живко Йорданов Няголов
 20. Антония Емилова Коларова
 21. Никола Николаев Петров
 22. Павлина Владимирова Тонева
 23. Димитър Тодоров Маринов
 24. Велина Любчева Неделчева
 25. Анна Лефтерова Стоева

25. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ"

 1. Стоян Димитров Калоянов
 2. Генади Петров Генадиев
 3. Павлина Христова Бояджиева
 4. Христо Милков Петров
 5. Николай Стоилов Тодоров
 6. Огнян Иванов Младенов
 7. Евгения Иванова Вътова
 8. Владимир Николов Бояджиев
 9. Стефан Владимиров Вътов
 10. Христо Иванов Москов
 11. Теменужка Богданова Арабаджиева
 12. Албена Петрова Христова
 13. Искрена Михайлова Генева
 14. Деян Стоянов Стоянов
 15. Йорданка Милкова Тонкова
 16. Нели Георгиева Мичикова
 17. Нина Йончева Македонска
 18. Георги Стефанов Георгиев

26. Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК)

 1. Кирил Петров Стоянов
 2. Татяна Велева Едрова

27. Предизборна коалиция "КОАЛИЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗЕЛЕНА ВАРНА":
"ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ", "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"

 1. Марио Димитров Шиваров
 2. Иван Радев Кирчев
 3. Владимир Георгиев Дичев
 4. Иван Тодоров Иванов
 5. Лъчезар Йорданов Иванов
 6. Росен Асенов Каменов
 7. Данка Кирилова Тодорова-Велич
 8. Христо Добрев Христофоров
 9. Петър Атанасов Бегажев
 10. Орлин Иванов Костадинов
 11. Димитър Атанасов Мечкаров
 12. Гинка Николова Бекярова
 13. Диянка Михайлова Йорданова
 14. Красимир Димитров Манолов

28. Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ"

 1. Господин Христов Иванов
 2. Румен Георгиев Апостолов
 3. Мила Радева Андреева

29. Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"

 1. Димо Атанасов Стоев
 2. Тодор Иванов Мутафов
 3. Стефка Георгиева Господинова
 4. Димитър Иванов Христов
 5. Мило Цветанов Милов
 6. Кирил Стефанов Враняшки
 7. Благой Кузманов Калфов
 8. Петър Борисов Попов
 9. Веселин Петков Калоянов
 10. Хаик Онник Ованезов
 11. Димитър Милков Иванов
 12. Веселин Димитров Михалев
 13. Цветанка Георгиева Екимова
 14. Николай Панайотов Николов
 15. Светослав Калчев Калевски
 16. Хугас Гарабедов Месропов
 17. Асен Славов Станчев
 18. Георги Димитров Димитров
 19. Цанко Иванов Цонев
 20. Донка Атанасова Недялкова
 21. Даниела Цветанова Петкова
 22. Георги Спасов Славов
 23. Иван Петров Иванов
 24. Юлия Стефанова Кулова-Георгиева
 25. Георги Николов Митев
 26. Йордан Любенов Бардучков
 27. Славена Ясенова Цонева
 28. Петър Драгнев Парашкевов
 29. Веселин Добрев Василев
 30. Станислава Христова Георгиева
 31. Илко Георгиев Георгиев
 32. Анна Русева Русева
 33. Кремена Монева Маринова
 34. Светлана Димитрова Димова
 35. Румяна Пейчева Неделчева
 36. Емилия Стоянова Дончева
 37. Живка Николова Атанасова
 38. Изабела Христова Попова
 39. Мария Иванова Димова
 40. Тодорка Иванова Зашева
 41. Райна Димитрова Иванова
 42. Иванка Николова Марчева
 43. Пламен Грозданов Тимнев
 44. Румен Георгиев Енчев
 45. Юлия Николова Янакиева
 46. Иван Атанасов Иванов
 47. Веселка Кунчева Георгиева
 48. Димитър Ангелов Иванов
 49. Иван Златанов Тодоров
 50. Донка Николова Вълкова
 51. Щерю Христов Атанасов

30. Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

 1. Иван Симеонов Монев
 2. Иван Стефанов Иванов
 3. Иван Върбанов Иванов
 4. Николай Георгиев Димитров
 5. Любомир Иванов Димитров
 6. Христо Тодоров Цветков
 7. Красимир Петков Андреев
 8. Красимир Стоянов Костов
 9. Йордан Христов Иванов
 10. Добрин Николаев Паскалев
 11. Наташа Иванова Иванова

32. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Д-Р Янко Петров Станев
 2. Медиха Енвер Мехмед-Хамза
 3. Иван Стоянов Славков
 4. Октай Мемиш Мустафов
 5. Адм.христо Павлов Контров
 6. Янко Атанасов Коренчев
 7. Бахредин Абил Юсеин
 8. Джемиле Исмаилова Джелилова
 9. Илияна Русанова Кръстева
 10. Исмаил Абиб Азис
 11. Даринка Михова Божинова
 12. Айше Мехмед Кадир
 13. Д-Р Людмил Стефанов Цветков
 14. Айлен Ахмедова Мехмедова
 15. Димитър Недялков Коларов
 16. Ариф Ибрямов Ахмедов
 17. Румяна Костадинова Димитрова
 18. Неждет Мустафа Ахмед
 19. Михаил Михайлов Иванов
 20. Маргарита Вълчева Георгиева
 21. Метин Хайрула Низам
 22. Росица Костадинова Панайотова
 23. Демир Огнянов Христов
 24. Нериман Сюлейманова Мустафова
 25. Динан Шюкрюев Мехмедов
 26. Анжело Петров Петров
 27. Венцислав Георгиев Василев
 28. Павлина Веселинова Ямукова
 29. Ваня Кузманова Аврамова
 30. Сали Хасан Али
 31. Симо Владов Станков
 32. Диана Миткова Георгиева
 33. Ерол Шефкед Яшар
 34. Халил Рахим Халил
 35. Павлина Костова Николова
 36. Бюлент Бейсим Реджеб
 37. Стоян Колев Андронов
 38. Николай Венков Атанасов
 39. Дениз Хюсеинов Амишев
 40. Георги Михалев Георгиев
 41. Кадир Симеонов Хюснев
 42. Милен Демиров Огнянов
 43. Мусамедин Хамил Хабил
 44. Марин Михайлов Маринов
 45. Бейхан Неджми Хасанов
 46. Румен Иванов Пишманов
 47. Емил Димитров Иванов
 48. Ведат Ахмет Сакалль

33. Коалиция "Патриотичен съюз - Варна":
"СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА", "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО -ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ", "ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ"

 1. Христо Петков Христов
 2. Костадин Стойков Събев
 3. Филип Георгиев Калков
 4. Жеко Стоев Стоев
 5. Милан Николов Георгиев
 6. Иван Аргиров Янакиев
 7. Радослав Макавеев Йотов
 8. Милена Георгиева Чемширова
 9. Павлина Георгиева Иванова

34. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

 1. Драгомир Бориславов Стефанов
 2. Боян Димитров Керемидчиев
 3. Ангел Димитров Крецов
 4. Иван Георгиев Пашанов
 5. Любка Георгиева Янакиева
 6. Малина Добрева Жекова

35. Коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Ивайло Христов Митковски
 2. Цанко Георгиев Цветанов
 3. Стелиян Георгиев Севастиянов
 4. Юрий Николаев Колев
 5. Любомир Баев Роев
 6. Николай Димитров Димитров
 7. Емилия Димитрова Христова
 8. Балин Борисов Балинов
 9. Валерий Маринов Атанасов
 10. Живко Великов Тодоров
 11. Тодор Иванов Андреев
 12. Тодор Божидаров Тодоров
 13. Ваня Михова Панайотова
 14. Жеко Иванов Жеков
 15. Даниела Атанасова Куртева
 16. Нели Стефанова Стайкова
 17. Венцислав Йорданов Стоянов
 18. Петя Куртева Прокопиева
 19. Цоню Ангелов Тодоров
 20. Галин Станков Радев
 21. Калина Христова Тодорова
 22. Диян Маринчев Паскалев
 23. Стоян Тодоров Стоянов
 24. Минко Тодоров Дочев
 25. Борис Иванов Чернооков
 26. Младен Петров Минчев
 27. Наталия Лефтерова Илиева
 28. Иглика Герчева Йорданова
 29. Ванко Николаев Николов
 30. Марчо Атанасов Тритаков
 31. Орлин Каменов Калев
 32. Даниела Павлова Драгнева
 33. Елена Владимирова Демирова
 34. Петър Петров Фотев
 35. Петрушка Михайлова Христова
 36. Калчо Стоянов Тодоров

36. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"

 1. Продан Грудов Щерев
 2. Христо Стоянов Костадинов
 3. Даниел Христов Николов
 4. Марианка Иванова Аврамова
 5. Мирослав Михайлов Костадинов
 6. Николай Андонов Николов
 7. Валя Ненова Ковачева
 8. Димитър Станиславов Громов
 9. Маргарита Добрева Георгиева
 10. Никола Георгиев Георгиев
 11. Тодор Павлов Димитров
 12. Евгени Георгиев Дянков
 13. Красимир Димитров Колев
 14. Христо Иванов Христов
 15. Елеонора Христова Тодорова
 16. Христо Станков Христов
 17. Снежанка Йорданова Байкушева
 18. Велика Великова Павлова

37. Политическа партия "ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ОППБ)"

 1. Иван Илиев Коев
 2. Петко Тодоров Янков
 3. Пламен Великов Колев
 4. Маргарита Иванова Митева
 5. Петър Петков Петров
 6. Васил Ненов Димитров
 7. Жаклин Иванова Кехайова
 8. Юлияна Георгиева Петкова
 9. Тонка Илиева Коева
 10. Неделя Пройкова Бочарникова
 11. Стефан Георгиев Стойчев
 12. Иван Неделчев Бъчваров

38. Политическа партия "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНО АГРАРНА ПАРТИЯ"

 1. Стефан Луков Августинов
 2. Диян Димитров Вълев
 3. Тодор Борисов Борисов

39. Политическа партия "АТАКА"

 1. Цвета Алипиева Георгиева
 2. Евгения Александрова Александрова
 3. Пламен Георгиев Войков
 4. Красимир Маринов Маринов
 5. Димитър Анастасов Карбов
 6. Владимир Стоянов Трифонов
 7. Максим Николов Иванов
 8. Константин Димитров Костадинов
 9. Галина Веселинова Стефанова
 10. Йордан Руменов Йорданов
 11. Илиян Емилов Пейчев
 12. Ивайло Велянов Джамбазов
 13. Красимир Николов Костов
 14. Даниела Албертова Христова
 15. Васил Димитров Дюлгеров
 16. Янко Недков Янев
 17. Славчо Бончев Желязков
 18. Цветомир Красимиров Грънчаров
 19. Светлана Илиева Конова
 20. Николай Василев Цветков
 21. Златка Сотирова Илиева
 22. Венера Александрова Ханджийска
 23. Калоян Петров Пенев
 24. Валентина Мичева Симеонова
 25. Любчо Стефанов Ангелов
 26. Радослав Минков Минков
 27. Илиян Иванов Карагьозов
 28. Даниела Вълчева Каразутева
 29. Василка Георгиева Балкова
 30. Петър Цвятков Калеев
 31. Станислав Темелков Димитров
 32. Александър Георгиев Атанасов
 33. Кирил Евстатиев Еленков
 34. Румен Неделчев Илиев
 35. Георги Александров Папазов
 36. Илия Костадинов Георгиев
 37. Марин Стайков Маринов
 38. Марин Петров Маринов
 39. Цветан Георгиев Антонов
 40. Румяна Христова Златева
 41. Георги Драгиев Русев
 42. Николай Бориславов Миланов
 43. Мирослав Антонов Чеков

40. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА"

 1. Павлин Ралчев Павлов
 2. Пролет Любомирова Василева
 3. Иван Илиев Иванов
 4. Теменужка Иванова Аначкова-Василева
 5. Д-Р Никола Михайлов Гаевски
 6. Радостина Филипова Възлева
 7. Йордан Василев Йорданов
 8. Катя Николова Кирилова
 9. Николай Николов Господинов

42. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

 1. Веселин Найденов Марешки
 2. Ивайло Симеонов Бояджиев
 3. Цветелина Тодорова Тънмазова
 4. Дилбер Ахмедова Вейсалова
 5. Гергана Желязкова Славова
 6. Виолета Иванова Гьондрева
 7. Кръстина Николова Иванова
 8. Веска Спасова Марешка
 9. Пламен Трифонов Христов
 10. Наталия Руменова Иванова
 11. Гюлер Ахмедова Мерданова
 12. Веселин Йорданов Божков
 13. Найден Василев Марешки
 14. Марина Светославова Тънмазова
 15. Валентина Илиева Банчева
 16. Бистра Борисова Христова
 17. Нина Найденова Марешка-Иванова
 18. Велина Илиева Илиева
 19. Васил Борисов Даскалов
 20. Димитричка Василева Атанасова
 21. Петър Николаев Липчев
 22. Веселин Димитров Неков
 23. Борислав Красимиров Станев
 24. Деница Любомирова Пенева
 25. Ваня Иванова Илчева
 26. Николай Наков Наков
 27. Симеон Георгиев Найденов
 28. Симеон Йорданов Бояджиев
 29. Пламен Александров Савов
 30. Иван Петров Дърмонски
 31. Иван Йорданов Банчев
 32. Недялка Иванова Бунарлийска
 33. Кирил Светославов Ненов

43. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Алекси Димитров Алексиев
 2. Николай Тодоров Желязков
 3. Ева Георгиева Добрева
 4. Ивета Димитрова Дангова
 5. Владимир Любомиров Новаков
 6. Галина Петрова Георгиева
 7. Иван Петков Петков
 8. Красимира Калева Гочева
 9. Румяна Пенчева Иванова
 10. Калин Кирилов Караиванов
 11. Красен Бисеров Евлогиев
 12. Сергей Любомиров Сергеев
 13. Георги Николаев Георгиев
 14. Иван Руменов Иванов
 15. Елена Матеева Коева
 16. Румен Вълчев Димитров

44. Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"

 1. Красимир Милчев Симов
 2. Тошко Вълчев Грудев
 3. Христо Кирилов Димитров
 4. Николай Атанасов Влаев
 5. Проф. Стефан Стайков Хрелев
 6. Ивелина Харизанова Стоянова
 7. Пенка Георгиева Йолтикенова
 8. Атанас Николов Влаев
 9. Настя Костадинова Костадинова
 10. Йорданка Димитрова Бахчеванова
 11. Румен Гичев Вълчев
 12. Георги Колев Памуков
 13. Инж. Пламен Георгиев Петров
 14. Светломира Тодорова Желязкова
 15. Д-Р Иво Петров Тасков
 16. Инж. Йордан Симеонов Стоянов
 17. Инж. Руслан Иванов Тошков
 18. Господинка Димитрова Ламбрева
 19. Константин Енчев Янков
 20. Диан Христов Христов
 21. Инж. Веселка Стефанова Райнова
 22. Георги Стоянов Георгиев
 23. Стефан Стоянов Калчев
 24. Милена Николова Стефанова
 25. Николай Янакиев Попов
 26. Петър Евгениев Минков
 27. Инж. Веселин Янков Михайлов
 28. Пламен Иванов Колесниченко
 29. Владимир Тодоров Мавродинов
 30. Донка Йорданова Савова
 31. Бисерка Димова Христова
 32. Д-Р Цветелина Николаева Ковачева-Кръстева
 33. Александър Георгиев Александров
 34. Кънчо Михалев Кънчев
 35. Георги Димитров Казаков
 36. Чавдар Димитров Чавдаров
 37. Красимир Димов Ганчев
 38. Радослав Стоянов Иванов
 39. Спас Костадинов Димчев
 40. Боряна Славчева Ванкова
 41. Пламен Божидаров Петков
 42. Мария Красенова Иванова
 43. Павлина Костадинова Иванова

45. Политическа партия "СЕВЕРНА ЛИГА"

 1. Гергана Радославова Господинова
 2. Милен Николов Бакърджиев
 3. Желязко Димчев Каракашев
 4. Анна Николаева Николова
 5. Диляна Мирославова Йорданова
 6. Христо Миланов Цветков
 7. Николай Костов Илиев

46. Коалиция "СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ (НДСД-ПЛАМ)":
"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ" (НДСД), "ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА (ПЛАМ)"

 1. Максим Аврамов Петков
 2. Юличка Събева Събева
 3. Николай Янев Ников
 4. Атанас Вълев Атанасов
 5. Георги Янош Менес
 6. Христо Петров Илиев
 7. Радосвета Младенова Петкова

48. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА"

 1. Венелин Жечев Иванов
 2. Петър Христов Тухчиев
 3. Христо Стефанов Досев
 4. Божил Найденов Колев
 5. Ервант Степан Каязаде
 6. Валентин Любомиров Игнатов
 7. Димитър Канев Канев
 8. Любомир Петров Димитров
 9. Дора Божкова Канева
 10. Виолина Димова Таскова
 11. Милчо Михов Михайлов
 12. Петър Илиев Ангелов
 13. Михаил Димитров Йонов
 14. Пламен Неофитов Динчев
 15. Агоп Крикор Крикорян
 16. Живка Енева Павлова
 17. Николай Миленов Луканов
 18. Николай Димитров Иванов
 19. Стефан Пламенов Консулов
 20. Янчо Маринов Бакалов
 21. Георги Недков Кючуков
 22. Драгомир Николаев Драганов

49. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ КРЕДИТОР НА ДОВЕРИЕ"

 1. Йордан Николов Пеянски
 2. Сашка Костова Коева

50. Политическа партия "ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "ГЛАС"

 1. Пламен Иванов Андреев
 2. Георги Ганчев Папуров
 3. Красимир Тодоров Узунов
 4. Свилен Димитров Чернокожев
 5. Цветан Йончев Велковски
 6. Тони Георгиев Икономов
 7. Теодора Иванова Попова-Желязкова
 8. Иван Генов Иванов
 9. Кристалина Ставрева Статкова
 10. Пенко Стефанов Стоянов
 11. Делян Иванов Друмев
 12. Люляна Маринова Гайдарова
 13. Георги Христов Филипов
 14. Олег Янков Терзиев
 15. Даниела Радославова Василева
 16. Тодорка Димитрова Атанасова
 17. Антоанета Василева Гайдова
 18. Румен Кирилов Янков
 19. Валентин Димитров Вълев
 20. Цветко Димитров Гецов
 21. Румен Желев Иванов
 22. Мирослав Иванов Андреев
 23. Валентин Иванов Градев
 24. Пенчо Трифонов Пенчев
 25. Огнян Тошев Дилов
 26. Георги Проданов Куртев
 27. Маргарита Георгиева Антонова-Цанева

51. Коалиция "ВСИЧКО ЗА ВАРНА" (Българска партия Либерали и партия "Новите лидери"):
"БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", "НОВИТЕ ЛИДЕРИ" (НЛ)

 1. Ламбрин Димчев Сотиров
 2. Ивайло Христов Нелковски
 3. Любомир Стефанов Попов

52. Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"

 1. Светлан Костов Златев
 2. Венцислав Стоянов Атанасов
 3. Димчо Георгиев Георгиев
 4. Марин Йорданов Добрев
 5. Милен Добрев Павлов
 6. Наско Иванов Кондов
 7. Борислав Захариев Христов
 8. Красен Добрев Събев
 9. Албена Стойчева Йорданова
 10. Ивайло Иванов Иванов
 11. Ради Стоянов Радев
 12. Коста Минчев Иванов
 13. Звезделина Михайлова Стоянова
 14. Вера Петрова Василева
 15. Ивайло Тодоров Радославов
 16. Стела Петрова Кубакова
 17. Ангел Тончев Кънчев
 18. Таня Петрова Димитрова
 19. Величко Тодоров Великов
 20. Росен Стоянов Димитров
 21. Анелия Михайлова Димитрова
 22. Георги Денчев Маринов
 23. Радостина Пенчева Минева
 24. Красимир Стоев Конов
 25. Николай Русков Неделчев
 26. Лазар Никифоров Калинов
 27. Таня Динева Липолитова
 28. Мирослав Йорданов Савов
 29. Момчил Стефанов Панайотов
 30. Стефан Киряков Лефтеров
 31. Румен Енчев Иванов
 32. Еленка Вълчева Илиева
 33. Виолета Атанасова Дойчева
 34. Стоян Илиев Костадинов
 35. Мария Димитрова Петрова-Драганова

53. Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"

 1. Васил Найденов Ценев
 2. Александър Тодоров Дойчев
 3. Веселин Димов Панов
 4. Надя Пеева Станева
 5. Димитричка Стоянова Радушева
 6. Едуард Таквор Фенерджиян
 7. Диян Добрев Дянков
 8. Ахмед Аптулов Ахмедов
 9. Пламен Апостолов Петров

54. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН"

 1. Ангел Тодоров Дерменджиев
 2. Илия Христов Кафалийски
 3. Мариана Маринова Иванова
 4. Вълко Павлов Иванов
 5. Милена Колева Димитрова
 6. Жечка Илиева Георгиева
 7. Ивайло Янков Иванов
 8. Николай Лазаров Колев
 9. Ваня Димитрова Кавръкова
 10. Константин Панайотов Горанов
 11. Ирина Тодорова Делчева
 12. Йордан Стефанов Линков
 13. Кичка Николова Христова
 14. Димитринка Андонова Матеева
 15. Нели Ганчева Василева
 16. Анушка Киркорова Арменакова
 17. Юлиян Владимиров Янев
 18. Снежка Митева Кичукова
 19. Дилияна Йорданова Димитрова
Независими кандидати
Инициативен комитет

Никола Иванов Златарски

Инициативен комитет

Мехмед Якуб Мехмед

Инициативен комитет

Тихомир Веселинов Горанов

Инициативен комитет

Любомир Атанасов Колев

Инициативен комитет

Димитър Йорданов Йорданов

Инициативен комитет

Полина Димитрова Кавръкова

Инициативен комитет

Ивайло Маринов Христов

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София - град София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол
X