Области в България

Кандидатски листи

Кмет на община
Кандидат
2Пламен Асенов Хаджиев
Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
6Емил Славчов Колевичин
Коалиция "БСП и ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ":
"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
8Йордан Георгиев Йорданов
Политическа партия "АТАКА"
9Иван Димитров Кондев
Коалиция "ГРАЖДАНСКИ БЛОК":
"ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
15Мария Димитрова Копанарова-Тасева
Политическа партия "ГЕРБ"
16Любен Петров Татарски
Коалиция "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ":
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"
20Румен Борисов Кондев
Инициативен комитет
Общински съветници
Политически партии и
коалиции на политически партии

1. Коалиция "РАЗУМ":
"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП), "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

 1. Красимир Иванов Герчев
 2. Костадинка Василева Тодорова
 3. Иван Костадинов Гюров
 4. Александър Костадинов Юруков
 5. Христо Георгиев Дръдалов
 6. Иван Божанов Терзиев
 7. Марин Славчов Алтънин
 8. Димитър Костадинов Копанаров
 9. Тодор Иванов Манушкин
 10. Николай Любенов Калоянов
 11. Илия Благоев Полежанов

2. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

 1. Пламен Асенов Хаджиев
 2. Николай Тодоров Ушев
 3. Магдалена Костова Андреева
 4. Михаил Георгиев Димитров
 5. Петър Христов Найденов
 6. Владимир Атанасов Коюмджиев
 7. Яна Георгиева Йорданова
 8. Петър Георгиев Ковачев
 9. Славчо Андонов Младенов
 10. Ана Петрова Борисова
 11. Михаил Иванов Михайлов
 12. Иван Николов Караджов
 13. Надя Димитрова Мицева

3. Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Йордан Петров Йорданов
 2. Борис Николов Иванов
 3. Иван Димитров Михов

4. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

 1. Иван Стоянов Арнаудов
 2. Бойко Благоев Бояджиев
 3. Красимир Валентинов Тумбев
 4. Васил Петров Гинчин
 5. Борислав Милчов Иванов
 6. Николай Георгиев Аврамов
 7. Димитър Сашов Витанов
 8. Теофил Кръстев Пандев
 9. Петър Николов Самарджиев
 10. Красимир Иванов Мутафчиев

5. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Мартин Петров Петров
 2. Русалка Костадинова Казасова
 3. Веселина Златкова Дърпатова

6. Коалиция "БСП и ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ":
"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 1. Емил Славчов Колевичин
 2. Атанас Костадинов Кехайов
 3. Георги Петров Аршинков
 4. Йордан Георгиев Гърбев
 5. Лилия Георгиева Попадийна
 6. Любка Костадинова Карамфилова
 7. Николай Иванов Дундалов
 8. Христо Петров Плачков
 9. Лилия Славчова Стоянова
 10. Тодор Славев Иванов
 11. Георги Любенов Крънчев
 12. Славчо Методиев Димитров
 13. Елена Стоянова Йорданова
 14. Петър Малинов Костов
 15. Атанас Петров Ячков
 16. Николай Благоев Стаматов
 17. Владимир Цветков Калоянов
 18. Крум Христов Алуминов
 19. Георги Димитров Киркилидов
 20. Костадин Иванов Чангулов

7. Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"

 1. Мария Борисова Калоянова
 2. Ангел Димитров Малинов
 3. Магдалена Георгиева Райкова

8. Политическа партия "АТАКА"

 1. Йордан Георгиев Йорданов
 2. Стоян Георгиев Захов
 3. Елена Георгиева Фарфарова
 4. Борис Димитров Стоянов
 5. Гергана Христова Джупанова
 6. Елена Манчева Хаджиева
 7. Димитър Костадинов Билярски
 8. Веселин Христов Джоджов

9. Коалиция "ГРАЖДАНСКИ БЛОК":
"ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

 1. Иван Димитров Кондев
 2. Владимир Димитров Копанаров
 3. Владимир Георгиев Коцаков
 4. Емилия Йорданова Кадурина
 5. Тодор Иванов Колчев
 6. Елена Борисовна Саянова-Хаджиева
 7. Никола Георгиев Грънчаров
 8. Марийка Василева Макрева
 9. Николай Георгиев Колчев
 10. Георги Димитров Пармаков
 11. Маруся Алексиева Хаджиева
 12. Татяна Иванова Стойчева-Грънчарова
 13. Златка Янакиева Бонкова
 14. Димитър Христов Дурев
 15. Димитър Славчов Парапунов
 16. Иван Филипов Попов
 17. Георги Михран Марокян
 18. Ангелина Благоева Проева
 19. Георги Садимов Пандев
 20. Георги Спасов Будин
 21. Борис Николов Панджеров

10. Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"

 1. Анна Иванова Бележкова-Панкова
 2. Елена Славчова Найденова-Халил
 3. Веселин Славчов Коцаков
 4. Маргарита Георгиева Татарска
 5. Атанас Георгиев Парапунов
 6. Мирослав Руменов Делинов
 7. Емилия Николова Лачинова
 8. Милена Георгиева Лагадинова
 9. Росица Живкова Николова
 10. Радослава Георгиева Крайнова
 11. Таня Димитрова Колчева

11. Коалиция "НАШИЯТ ИЗБОР":
"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ"

 1. Румен Борисов Кондев
 2. Николай Теофилов Попов
 3. Катерина Георгиева Харизанова
 4. Цветко Петров Наков
 5. Енчо Костадинов Чобанов
 6. Фиданка Димитрова Сковарданова
 7. Величка Костадинова Янева
 8. Магдалена Асенова Михова
 9. Славчо Иванов Фарфаров
 10. Мирян Емилов Тончев
 11. Цветан Георгиев Плеснев
 12. Зоя Георгиева Пръчкова
 13. Красимир Петров Махлиев
 14. Димитър Николов Марков
 15. Бисер Георгиев Сланчев
 16. Ваня Климентова Джунева
 17. Валентин Иванов Галчин
 18. Иван Димитров Тренчев

12. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Сергей Малинов Малинов
 2. Силвия Георгиева Корунова
 3. Мариана Славчова Иванова
 4. Нели Искренова Мурарова
 5. Албена Алексиева Ружкова
 6. Ана Руменова Бъскова
 7. Левент Али Мустакли

13. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"

 1. Александър Димчов Страхилов
 2. Васко Костадинов Малинов
 3. Любен Велев Аврамов
 4. Борис Цанков Цанков
 5. Илия Иванов Илиев
 6. Милана Борисова Илиева
 7. Марио Венков Петров
 8. Огнян Огнянов Николов
 9. Веселин Александров Димитров

14. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"

 1. Павлин Илиев Иванов
 2. Бойка Атанасова Шаламанова
 3. Мария Атанасова Аврамова

15. Политическа партия "ГЕРБ"

 1. Мария Димитрова Копанарова-Тасева
 2. Емил Иванов Попадийн
 3. Атанас Александров Крънчев
 4. Иван Николов Хаджиев
 5. Петър Георгиев Попов
 6. Емил Серафимов Тончев
 7. Георги Николов Орозов
 8. Даниела Владиславова Дурева
 9. Любка Благоева Крънчева
 10. Анета Самуилова Даилова
 11. Борис Иванов Бангеев
 12. Румен Атанасов Спасов
 13. Венцислав Костадинов Гърменов
 14. Светла Атанасова Бонкова
 15. Мария Славчова Григорова
 16. Кирил Георгиев Калоянов
 17. Снежана Кръстюва Каназирева
 18. Сашо Тодоров Пармаков

16. Коалиция "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ":
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"

 1. Радко Петров Тумбев
 2. Христо Спиров Георгиев
 3. Георги Стоянов Тренчев
 4. Любомир Василев Влайн
 5. Благой Петров Дункин
 6. Борислав Георгиев Груев
 7. Бойчо Тодоров Пукнев
 8. Божидар Асенов Велев
 9. Елена Петрова Шаркова
 10. Иван Йорданов Димитров
 11. Анна Георгиева Кръстева
 12. Георги Иванов Икономов
 13. Дарко Иванов Стойчев
 14. Мария Красимирова Манушкина
 15. Цветана Иванова Юрукова
 16. Борис Дафинов Коцаков
 17. Илиана Койнова Драговчева
 18. Румяна Генчева Генчева
 19. Ваня Костадинова Илиева
 20. Илиан Николов Мекушин
Независими кандидати
Инициативен комитет

Марин Костадинов Катранджиев

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София - град София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол
X