Решение на общинската избирателна комисия

община Тополовград

област Хасково

за избиране на кмет на община Тополовград

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Тополовград, област Хасково на втори тур Евтимия Петрова Карачолова, издигнат от Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", получил 3779 действителни гласове.