Решение на общинската избирателна комисия

община Любимец

област Хасково

за избиране на кмет на община Любимец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Любимец, област Хасково на втори тур Янко Борисов Кючуков, издигнат от Коалиция БСП, ПД "Социалдемократи", ПК "Тракия", получил 3293 действителни гласове.