Решение на общинската избирателна комисия

община Хасково

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Узунджово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Узунджово, община Хасково, област Хасково на втори тур Ванчо Данчев Ванчев, издигнат от Инициативен комитет, получил 549 действителни гласове.