Решение на общинската избирателна комисия

община Хасково

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Брягово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Брягово, община Хасково, област Хасково на втори тур Делчо Митев Делчев, издигнат от Коалиция Демократична левица-БСП, ПДСХ, ЗС Ал.Стамболийски, получил 235 действителни гласове.