Решение на общинската избирателна комисия

община Тополовград

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Орешник

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Орешник, община Тополовград, област Хасково на втори тур Радко Георгиев Атанасов, издигнат от Коалиция ГЕРБ-ВМРО, получил 237 действителни гласове.