Решение на общинската избирателна комисия

община Търговище

област Търговище

за избиране на кмет на община Търговище

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Търговище, област Търговище на втори тур Красимир Митев Мирев, издигнат от Инициативен комитет, получил 17365 действителни гласове.