Решение на общинската избирателна комисия

община Търговище

област Търговище

за избиране на кмет на кметство Дралфа

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Дралфа, община Търговище, област Търговище на втори тур Колю Христов Иванов, издигнат от Обединени за Търговище, получил 157 действителни гласове.