Решение на общинската избирателна комисия

община Търговище

област Търговище

за избиране на кмет на кметство Буховци

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Буховци, община Търговище, област Търговище на втори тур Тодорка Станчева Илиева, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 170 действителни гласове.