Решение на общинската избирателна комисия

община Търговище

област Търговище

за избиране на кмет на кметство Алваново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Алваново, община Търговище, област Търговище на втори тур Христина Иванова Атанасова, издигнат от Обединена десница за Търговище, получил 50 действителни гласове.