Решение на общинската избирателна комисия

община Антоново

област Търговище

за избиране на кмет на кметство Моравица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Моравица, община Антоново, област Търговище на втори тур Ивалин Стефанов Миланов, издигнат от Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", получил 48 действителни гласове.