Решение на общинската избирателна комисия

община Мирково

област София-Област

за избиране на кмет на община Мирково

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Мирково, област София-Област на втори тур Цветанка Петкова Йотина, издигнат от Коалиция "ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ", получил 789 действителни гласове.