Решение на общинската избирателна комисия

община Антон

област София-Област

за избиране на кмет на община Антон

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Антон, област София-Област на втори тур Стоян Иванов Гарчев, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ДСБ-СДС-ЗА ОБЩИНА АНТОН", получил 493 действителни гласове.