Решение на общинската избирателна комисия

община Самоков

област София-Област

за избиране на кмет на кметство Клисура

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Клисура, община Самоков, област София-Област на втори тур Иван Стоилов Пенов, издигнат от Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", получил 86 действителни гласове.