Решение на общинската избирателна комисия

община Самоков

област София-Област

за избиране на кмет на кметство Горни Окол

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Горни Окол, община Самоков, област София-Област на втори тур Иванка Лилова Фускова, издигнат от Коалиция "ДВИЖЕНИЕ НАШАТА ОБЩИНА (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА")", получил 83 действителни гласове.