Решение на общинската избирателна комисия

община Горна Малина

област София-Област

за избиране на кмет на кметство Чеканчево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Чеканчево, община Горна Малина, област София-Област на втори тур Кирил Иванов Кирилов, издигнат от Инициативен комитет Чеканчево - 2, получил 112 действителни гласове.