Решение на общинската избирателна комисия

община Горна Малина

област София-Област

за избиране на кмет на кметство Саранци

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Саранци, община Горна Малина, област София-Област на втори тур Милка Стефанова Таскова, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 81 действителни гласове.