Решение на общинската избирателна комисия

община Горна Малина

област София-Област

за избиране на кмет на кметство Макоцево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Макоцево, община Горна Малина, област София-Област на втори тур Атанас Николов Никифоров, издигнат от Предизборна коалиция "Коалиция за Горна Малина", получил 73 действителни гласове.