Решение на общинската избирателна комисия

община София

област София-Град

за избиране на кмет на кметство Долни Пасарел

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Долни Пасарел, община София, област София-Град на втори тур Светослав Иванов Антов, издигнат от Инициативен комитет Светослав Иванов Антов, получил 335 действителни гласове.