Решение на общинската избирателна комисия

община Сливен

област Сливен

за избиране на кмет на община Сливен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Сливен, област Сливен на втори тур Йордан Лечков Янков, издигнат от Политическа партия "ГЕРБ", получил 26894 действителни гласове.