Решение на общинската избирателна комисия

община Сливен

област Сливен

за избиране на кмет на кметство Кермен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Кермен, община Сливен, област Сливен на втори тур Николай Петров Колев, издигнат от Инициативен комитет Николай Петров Колев, получил 604 действителни гласове.