Решение на общинската избирателна комисия

община Русе

област Русе

за избиране на кмет на община Русе

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Русе, област Русе на втори тур Божидар Иванов Йотов, издигнат от Инициативен комитет, получил 28029 действителни гласове.