Решение на общинската избирателна комисия

община Разград

област Разград

за избиране на кмет на община Разград

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Разград, област Разград на втори тур Денчо Стоянов Бояджиев, издигнат от ИК, получил 12286 действителни гласове.