Решение на общинската избирателна комисия

община Асеновград

област Пловдив

за избиране на кмет на община Асеновград

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Асеновград, област Пловдив на втори тур Христо Грудев Грудев, издигнат от политическа коалиция "ГЕРБ - ВМРО - Българско национално движение", получил 27968 действителни гласове.