Решение на общинската избирателна комисия

община Калояново

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Ръжево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Ръжево, община Калояново, област Пловдив на втори тур Величка Димитрова Василева, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 102 действителни гласове.