Решение на общинската избирателна комисия

община Калояново

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Главатар

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Главатар, община Калояново, област Пловдив на втори тур Стойка Димитрова Димитрова, издигнат от Политическа партия "АТАКА", получил 64 действителни гласове.