Решение на общинската избирателна комисия

община Брезово

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Борец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Борец, община Брезово, област Пловдив на втори тур Иван Димитров Караджов, издигнат от Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ", получил 344 действителни гласове.