Решение на общинската избирателна комисия

община Асеновград

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Долнослав

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Долнослав, община Асеновград, област Пловдив на втори тур Иван Николов Костов, издигнат от Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", получил 118 действителни гласове.