Решение на общинската избирателна комисия

община Пещера

област Пазарджик

за избиране на кмет на община Пещера

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Пещера, област Пазарджик на втори тур Стелиян Иванов Варсанов, издигнат от Политическа партия "ГЕРБ", получил 6722 действителни гласове.