Решение на общинската избирателна комисия

община Пазарджик

област Пазарджик

за избиране на кмет на община Пазарджик

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Пазарджик, област Пазарджик на втори тур Тодор Димитров Попов, издигнат от ИНИЦ. КОМИТЕТ ТОДОР ПОПОВ, получил 22976 действителни гласове.