Решение на общинската избирателна комисия

община Пазарджик

област Пазарджик

за избиране на кмет на кметство Тополи Дол

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Тополи Дол, община Пазарджик, област Пазарджик на втори тур Петър Димитров Петров, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ЗА ПАЗАРДЖИК", получил 139 действителни гласове.