Решение на общинската избирателна комисия

община Пазарджик

област Пазарджик

за избиране на кмет на кметство Звъничево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик на втори тур Гинка Ангелова Бонжолова, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 559 действителни гласове.