Решение на общинската избирателна комисия

община Вършец

област Монтана

за избиране на кмет на община Вършец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Вършец, област Монтана на втори тур Боряна Тодорова Бончева-Лечева, издигнат от Коалиция "За възраждане на Вършец", получил 3097 действителни гласове.