Решение на общинската избирателна комисия

община Монтана

област Монтана

за избиране на кмет на кметство Смоляновци

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Смоляновци, община Монтана, област Монтана на втори тур Младен Петров Младенов, издигнат от Инициативен комитет МЛАДЕН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ, получил 460 действителни гласове.