Решение на общинската избирателна комисия

община Монтана

област Монтана

за избиране на кмет на кметство Горна Вереница

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Горна Вереница, община Монтана, област Монтана на втори тур Веселка Горанова Димитрова, издигнат от Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА", получил 93 действителни гласове.