Решение на общинската избирателна комисия

община Лом

област Монтана

за избиране на кмет на кметство Станево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана на втори тур Пламен Благоев Митков, издигнат от "АТАКА", получил 115 действителни гласове.