Решение на общинската избирателна комисия

община Брусарци

област Монтана

за избиране на кмет на кметство Смирненски

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Смирненски, община Брусарци, област Монтана на втори тур Бойка Георгиева Христова, издигнат от партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 183 действителни гласове.