Решение на общинската избирателна комисия

община Брусарци

област Монтана

за избиране на кмет на кметство Крива Бара

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Крива Бара, община Брусарци, област Монтана на втори тур Петър Борисов Спасов, издигнат от Коалиция "ЕДИНСТВО" (НДСВ,ГЕРБ), получил 388 действителни гласове.