Решение на общинската избирателна комисия

община Брусарци

област Монтана

за избиране на кмет на кметство Княжева Махала

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Княжева Махала, община Брусарци, област Монтана на втори тур Димчо Аврамов Митов, издигнат от партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 43 действителни гласове.