Решение на общинската избирателна комисия

община Брусарци

област Монтана

за избиране на кмет на кметство Василовци

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Василовци, община Брусарци, област Монтана на втори тур Огнян Иринов Йорданов, издигнат от ИК ОГНЯН ИРИНОВ ЙОРДАНОВ, получил 435 действителни гласове.