Решение на общинската избирателна комисия

община Бойчиновци

област Монтана

за избиране на кмет на кметство Портитовци

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана на втори тур Таня Георгиева Петрова, издигнат от Коалиция "ОГОСТА", получил 158 действителни гласове.