Решение на общинската избирателна комисия

община Угърчин

област Ловеч

за избиране на кмет на община Угърчин

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Угърчин, област Ловеч на втори тур Валентин Стайков Вълчев, издигнат от Инициативен комитет -Валентин Стайков Вълчев, получил 1760 действителни гласове.